Kitap Cevapları

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 45-77 Cevapları

Fen Bilimleri Ders Kitabı 7.Sınıf için hazırlanan Sayfa 45-77 arasındaki soruların cevaplarını konumuzda paylaşılarak yer edinmiştir. Bu tür ders cevaplarını sitemizden erişebilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Etkinlikte neden mikroskop kullandınız? Sizce büyüteç kullanarak da aynı gözlemi
yapabilir miydiniz? Tahmininizi defterinize yazınız. Büyüteç kullanarak kuru soğan zarından aldığınız bir parçayı inceleyiniz.
Mikroskop ile görülmeyen parçaları görürüz. Mikroskop, büyüteç ile görülmeyen şeyleri görmemizi sağlar.
I. ve II. aşamadaki çizimlerinizi karşılaştırınız. Ağız içi hücrelerinde gözlemlediğiniz kısımlarla soğan zarı hücresinde gözlemlediğiniz kısımlar aynı mı?
Aynı değil tabi ki. Vücudumuz dokulardan oluşur ve her doku birbirinden farklıdır, dokuların farklı olması hücre diziliminin de farklı olmasını sağlamaktadır.
Gözlemlediğiniz hücreler arasında farklılıklar var mı? Varsa bu farklılıklar nelerdir?
Evet farklılıklar vardır. Vücudumuz milyonlarca yapıdan oluşur ve bu yapıların birbirine benzemesi beklenemez. Hücrelerin görevleri farklıdır ve bundan dolayı yapıları da farklıdır.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Bitki ya da hayvan hücrelerinden hangisinin modelini hazırladınız?Modelinizde kullandığınız malzemeleri belirlerken nelere dikkat ettiniz?
Makarnayı kullandık. burada dikkat ettiğimiz nokta ise benzer olmasıdır..
Modelinizi hazırlarken kullandığınız malzemeler hücrede hangi yapıları temsil etmektedir?
Hücrenin tüm yapılarını temsil eden bir model yapmaya çalıştık.
Hazırladığınız modelleri karşılaştırdığınızda bitki ve hayvan hücresi arasında hangi benzerlikler ya da farklılıklar vardır?
Bitki Hücresi ; Köşeli bir yapıya sahiptir, kloroplast bulunur, sentriyolleri yoktur, hücre duvarı vardır, kofulları büyüktür bu yüzden sayısı azdır.
Hayvan Hücresi ; Yapısı ovaldir, kloroplastı yoktur, sentriyolleri bulunur, hücre duvarı yoktur, kofulları küçük ve çok sayıdır.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Sizce hücreyi de büyüteç yardımıyla gözlemlemek mümkün müdür?
Hücreler büyüteç ile görülemeyecek kadar küçük yapılardır. Hücreleri görmek için ihtiyacımız olan şey mikroskoptur.
Hücrelerin yapısının ve kısımlarının incelenmesi için kullanılan mikroskop nasıl bir alettir?
Gözümüzle, büyüteçle göremeyeceğimiz küçük yapıları gelişmiş mercekler ile görmemizi sağlayan yapılara mikroskop denir. Mikroskop oluşturulurken teleskop örnek alınmıştır.
Mikroskop nasıl keşfedilmiş olabilir. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
Bence mikroskop merak sonucu icat edilmiş bir alettir. İnsanlar göremeyecekleri kadar küçük yapıları görmek isteği ile üretmişlerdir.
Sizce hücre mi yoksa mikroskop mu daha önce bulunmuştur?
Hücreyi görebilmemiz, keşfedebilmemiz için öncelikle mikroskobun bulanması gereklidir.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Aziz Sancar’ın hayatı ve bilimsel çalışmalarını araştırınız. Sancar’ın çalışmalarında hücre ile ilgili bilimsel gelişmelerin ve teknolojinin katkısını tartışınız.
Aziz Sancar Mardin’in Savur kasabasında 1947 yılında gözlerini hayata açmıştır. Orta gelirli bir aileye sahiptir. İlkokul ve lise eğitimini Mardin’de tamamlayan Sancar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kazanıp birincilikle okulunu bitirmiştir. ABD’de biyokimya eğitimi aldıktan sonra memleketinde doktorluk yapmıştır. Aklı bilimsel çalışmalarda olan Sancar yeniden ABD’ye dönmüştür ve biyoloji alanında doktoraya başlamıştır.
Bilim ve teknolojiye katkıları; Maxicell Yöntemini Geliştirmesi, Fotoliyaz Enzimi ile İlgili Keşifleri, Nükleotit Kesip Çıkarma Onarım Mekanizmasını Aydınlatması, Transkripsiyona Bağlı DNA Onarım Mekanizmasını Açıklaması.
7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

NELER ÖĞRENDİK
1- Hücrenin temel kısımları ve organeller bakımından bitki ve hayvan hücrelerinin benzer ve farklı yönlerini karşılaştırınız.
1- Bitki ve Hayvan Hücresinin Benzer Yönleri; Hücre zarı bulunur, sitoplazma vardır, çekirdeğe sahiptirler, mitokondri, koful ribozom, golgi cisimciği ve endoplazmik retikulum bulunur.
Bitki ve Hayvan Hücresinin Farklı Yönleri
Bitki hücresinde hücre duvarı vardır, kloroplast bulunur, kofulları küçük ve çok sayıdadır.
Hayvan hücresinde ise büyük ve az sayıda koful vardır. Lizozom ve sentriyoller bulunur.
2- DNA, kromozom ve gen kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Bu kavramları aşağıdaki şekil üzerinde uygun yerlere yazınız.
2- Nükleotitler genleri, genler DNA’yı, DNA da kromozomları meydana getirir.
3- *Sistem *Hücre *Mitokondri *Doku *Organizma *Sitoplazma *Organ
Verilen kavramları aşağıdaki görsellerin altındaki uygun boşluklara yazınız.
3-
1.Hücre, 2.Doku, 3.Organ, 4.Sistem, 5.Organizma

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Bir bebeğin yetişkin hâle gelmesi, kesilen saçların tekrar uzaması, tohumdan yeni bir bitki oluşması nasıl gerçekleşiyor olabilir?
Bütün bunlar mitoz bölünmeler sayesinde gerçekleşir.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

1- Mitoz bölünmenin canlılar için önemini örneklerle açıklayınız.
Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarken, çok hücreli canlılarda büyümeyi ve gelişmeyi sağlar.
2- Organ nakline ihtiyacı olan bir hastaya, karaciğerin bir kısmı nakledildiğinde karaciğer
bir süre sonra kendini yenileyerek tamamlar. Karaciğerin kendini yenilemesinde mitoz bölünmenin rolünü açıklayınız?
Mitoz bölünme büyüme ve gelişmeyi sağlar diye önceki soruda açıklamıştık. Mitoz bölünme sonucunda kalıtsal özellikleri aynı olan hücreler oluşarak karaciğer yeniler.
Şekildeki hücrenin geçirdiği mitoz bölünme sonucu K ve L hücreleri oluşmuştur. Buna göre K ve L hücrelerini aşağıdaki özellikler bakımından karşılaştırınız.
a) Kromozom sayıları ; K ve L hücrelerinin kromozom sayıları aynıdır.
b) Organel çeşitleri ; K ve L hücrelerinin organel çeşitleri aynıdır.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Hepiniz göz rengi, saç rengi, ten rengi gibi özellikleriniz bakımından annenize, babanıza
ya da yakın akrabalarınıza benziyor olmalısınız. Peki, bu özellikler anne ve babanızdan size nasıl aktarılıyor olabilir?
Annede bulunan XX ve babada bulunan XY kromozomları vardır. Bu kromozomlar sayesinde cinsiyetimiz, saç rengimiz, ten rengimiz belirlenir ve bu kromozomlar ile kuşaktan kuşağa aktarılır.
İnsanların vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi babadan gelir. Sizce anne ve babadan gelen bu 23 kromozomlu hücreler nasıl oluşmaktadır?
İnsanlar 46 kromozomdan oluşur. Bu kromozomlar ebeveynlerimizden alınır. Bu genler göz rengimizi, saç rengimizi boyumuzu ve diğer özelliklerimizi oluşturur. Bu kromozomlar üreme sırasında mayoz bölünme sonucunda oluşur.
7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi ile oluşan zigotun kromozom sayısı hakkında
ne söyleyebilirsiniz?
n kromozomlu sperm ve yumurta hücresinin birleşimi ile 2n kromozomlu zigot oluşur.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı
Modelinizi hazırlarken kullandığınız mor ve mavi oyun hamurları neyi temsil eder?

Anne ve babadan gelen kromozom sayılarını temsil eder.
Hamurları birbirine temas ettirdikten sonraki dairelerde mor ve mavi hamurları karşılıklı
yer değiştirerek yapıştırdınız. Bu durumu mayoz bölünmedeki hangi olaya benzetebilirsiniz?
Bu mayoz bölünmede parça değişimidir. Bu parça değişimi sayesinde canlılar arasında çeşitlilik artar..

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Yukarıdaki görsellerden yararlanarak mitoz ve mayoz bölünmeyi aşağıdaki özellikler
bakımından karşılaştırınız.
a) Oluşan hücre sayısı
b) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve genetik yapısı.
2- Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen parça değişimi olayının canlılar açısından
önemini açıklayınız.
3- Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin mayoz bölünme yerine mitoz bölünme ile oluştuğunu varsayınız. Bu durumun canlılar açısından olumlu ya da olumsuz ne gibi sonuçları olacağını düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

C) Aşağıdaki soruları yönergelere uygun şekilde cevaplayınız.
1- Aşağıda verilen özellikleri uygun hücre bölünmesi ile eşleştiriniz.
2-Farklı öğrenciler grafikten farklı sonuçlar çıkarmıştır. Sonuçlar grafikte verilen bilgilere göre doğru mudur? Her sonuç için “Evet” ya da “Hayır”ı daire içine alınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

3- Aşağıda mitoz bölünmeye ait bazı evreler karışık olarak verilmiştir. Verilen evreleri oluşum sırasına göre numaralandırınız.
Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1- Aşağıdaki görsellerde bitkiye ait bazı yapılar verilmiştir. Numaralandırılan bu yapılar hangi seçenekte doğru adlandırılmıştır?
2-Beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılar burada bulunur.
• Yumurta akı kıvamında, yarı saydam ve akışkan bir sıvıdır.
Özge’nin,hakkında bilgi verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

3- Bu tablodaki organel adları ve görevler oklar yardımı ile doğru bir şekilde eşleştirilecektir.
Buna göre oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisidir?
4- Yukarıda verilen bilgilere göre kalıtım birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
5- Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

6- Yandaki şekilde atın yaşam döngüsü
şematize edilmiştir.
Bu şema incelendiğinde:
I. K evresinde mayoz bölünme gerçekleşmiştir.
II. L evresinde döllenme gerçekleşmiştir.
III. Oluşan yavru, genetik yapı olarak
anne ve babasından farklılıklar gösterir.
Yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?
7- 2n = 44 kromozomlu bir hayvanda K ve L hücrelerindeki bölünmeler şekildeki gibidir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu