Kitap Cevapları

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 128-158 Cevapları

4.Sınıf Gezegen Yayınlarının yapmış olduğu İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 184-228 arasındaki cevapları bulabilirsiniz. Sitemizde Gezegen yayınlarının diğer ünitelere ait cevapları bulabilirsiniz.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Türk Dil Kurumu Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için yabancı kelimelere Türkçe karşılıkları bulmaya çalışmaktadır.Siz de aşağıda verilen örnekleri inceleyerek yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulmaya çalışınız.
YABANCI KELİME / TÜRKÇE KARŞILIĞI
Bilboard — Reklam Panosu
Ajanda — Andaç / Takvimli Defter
Zapping — Kanal Değiştirmek
Fitness — Spor Salonu

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Osmanlı Devleti zamanındaki üniversite eğitimi hakkında bir araştırma yapınız.
Osmanlı Devleti zamanında üniversite isimleri “Fener Evi” anlamına gelen “Darü’l Fünün” adı verimiştir.Fener Evi’nde genellikle dini ilimler öğretilirdi.Bunun yanı sıra fen bilimleride öğretilmekteydi.
8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Atatürk’ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünden ne anlıyorsunuz?
Sanat bir toplumu yansıtan ayna gibidir. Bu nedenle sanat ve sanatçının olmadığı bir toplum geri kalmış ve derdini anlatamayan bir toplumdur.Su ve güneş bizim için ne kadar önemliyse sanat ve sanatçıda o kadar önemlidir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Osmanlı Devleti döneminden toplumun giyim şekli hakkında bir araştırma yapınız.
Devlet adamları başında büyük sarıklar olurdu.Halktan erkekler başlarında kırmızı fes ve genelde şalvar giyerlerdi. Kadınlar ise yüzü ve elleri görünecek şekilde her yeri kapalı gezerlerdi.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken Türk büyüklerine ve alimlere ait türbelerin kapatılmaması hakkında görüşlerinizi söyleyiniz?
Tekke, zaviye ve türbeler halkı yanlış yönlendirdikleri için kapatılmıştır.Geçmişte yaşamış Türk alimlerimize saygı ve inancımızdan dolayı türbeler kapatılmamıştır.
Osmanlı Devleti’nde kullanılan takvim, saat ve ölçüler hakkında bir araştırma yapınız. Bu ölçülerin günümüzde kullanılıp kullanılmadığını söyleyiniz.
Rumi ve Hicri takvim kullanılırdı. Rumi takvim vergi hesaplanması için Hicri takvim ise, günlük ihtiyaçlar için kullanılırdı.Alaturka saat kullanılırdı.Ölçü birimi olarak da arşın,okka,enzade kullanılırdı.Günümüzde takvim olarak Miladi takvim, saat olarak uluslararası saat ve ölçü birimleri olarak da kilogram ve metre kullanılmaktadır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Ölçü ve tartı birimlerinde uluslararası sisteme geçildiğinde ülkenin ticari ilişkilerinde nasıl bir değişim olmuştur?
Aynı ölçü birimleri kullanılarak güvenli ve anlaşılabilir bir ticaret yapma konusunda kolaylık sağlanmıştır.
Ailenizin kullandığı soyadını nasıl aldığını biliyor musunuz ? Soyadınızın nasıl ve ne zaman alındığı hakkında bir araştırma yapınız.
Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra 1934 yılında Soyadı Kanunu çıkarılmıştır.Bu kanuna göre de herkesin soyadı alması zorunludur.
Soyadı Kanunu olmasaydı ne gibi sorunlarla karşılaşırdık?

İnsanlar birbirleri ile karışırdı.Resmi işler birbirine girer ve ciddi sıkıntılar çıkabilirdi.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

Türk kadınının 1394 yılında elde ettiği seçme ve seçilme hakkının diğer ülkelerdeki tarihlerini inceleyerek bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.
Batılı ülkelere göre yıllar öncesinde Türk kadını seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bu durumda ülkemizde demokrasinin ve eşitliğin esas alındığını gösterir.
Atatürk’ün Türk kadınlarına sosyal, siyasal , spor, sanat, bilim vb. alanlarda sağladığı haklarla ilgili araştırma yapınız. Günümüzde Türk kadının gösterdiği başarılara örnek verebileceğiniz birisi var mı?Bu kişi hakkında bilgi toplayınız.
1926 yılında Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk kadını aile ortamında, iş hayatında , kültürel ve ekonomik alanda söz ve karar sahibi olmuştur. Daha sonra kademeli olarak seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
SABİHA GÖKÇEN
Türk kadının göstermiş olduğu başarıların en başında Sabiha Gökçen gelmektedir. Dünya’da ilk kadın savaş uçağı pilotudur.Eğitim masrafları Atatürk tarafından karşılanmıştır.Soyadı kanunu ile birlikte Atatürk kendisine “Gökçen” soyadını vermiştir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

Atatürk’ün ekonomi alanında söylemiş olduğu “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner…”
Atatürk bu sözünde ekonomik bağımsızlığın öneminden bahsetmiştir. Çünkü ne kadar savaşları kazansanız da başarılar elde etseniz de ekonomik bağımsızlığınız yoksa sonuçta hep sışa bağımlı kalırsınız. Bu durumda bizim özgür refah dolu ülke olmamızı engeller.
Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanmış olması , Atatürk’ün hangi konulara önem ve öncelik verdiğini gösterir ?
Ekonomik özgürlüğe yerli sermayeye dolayısı ile devletçilik ilkesine bağlı kalacağına işarettir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Aşağıda verilen kelime gruplarını açıklayınız.
Teşvik-i Sanayi Kanunu : Devlet’in sanayi kurulmasını ve geliştirmesini desteklemek amacıyla çıkarmış olduğu kanundur.
MTA : Maden Tetkik ve Araştırma ülkenin yer altı zenginliklerini ortaya çıkarmak amacıyla kurulmuştur. Sanayinin gelişmesine de katkı sağlamıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

Dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen ekonomik bir gelişmeden diğer ülkeler niçin etkileniyor.Bu konu ile ilgili görüşlerinizi söyleyiniz. Günümüzde bu duruma benzer olaylar yaşanıyor mu?
Çünkü ekonomiler birbirine daha yakın ve bağımlı hale geliyor, dünya ekonomisi tek pazara dönüşüyor. Bağımsız ekonomi politikalarını uygulamamız zorlaşıyor ve dış şoklardan etkileniyoruz. Örneğin Orta doğuda bir savaş olduğu zaman benzin fiyatları artıyor ve bu durumdan ülkemiz ekonomisi de etkileniyor.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri ile ilgili bir araştırma yapınız.
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşı yıllarında hastalıklar, sağlıksız ortam, yoksulluk, göç, savaş zararları yüzünden ülkenin her tarafına yayılmıştı.Bu durun üzerine TBMM tarafından Sağlık Bakanlığı kurulmuştur. Daha sonra sağlık kuruluşları yaygınlaştırıldı.
Devlet tarafından bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmeseydi nasıl sonuçlar ortaya çıkabilirdi ? Devletin sağlık konusundaki görevlerinin neler olduğunu Anayasa’dan bulup inceleyiniz.
Bulaşıcı hastalıklara müdahele edilmemiş olsaydı hastalıklar bir çok kişiye geçer ve çok sayıda insan hayatını kaybederdi.
Bakanlığın görev ve yetkileri arasında, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapılması teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi vardır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

Monarşi ile yönetilen ülkeler ile cumhuriyet ile yönetilen ülkeler arasında yönetim alanında ne gibi farklar olduğunu araştırınız.
Monarşi ile yönetilen ülkelerde egemenlik tek bir kişidedir.Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde ise kaynağının millete ait olduğu yönetim şekli vardır.Bu sistemde yönetim sahibi olanları halk seçer.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

“Metin İnceleme” kısmında Nutuk’un verilmiş olan bölümlerinden ne tür çıkarımlarda bulunmak mümkündür? Nutuk’un yazılma gerekçesi sizce nedir?
Nutuk’un yazılma amacı gelecek nesillere, gerçekleşen olayları detaylarıyla anlatmak ve onlarında bunlardan ders çıkarmasını sağlamaktır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

Nutuk, bizzat Atatürk tarafından kaleme alınan, gelecek nesillere Milli Mücadele’yi, 1919’dan 1927 ‘ye gerçekleşen olayları belgelere dayalı olarak anlatan eserdir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

Atatürk, neden “Az zamanda çok büyük işler yaptık.” demektedir? Bu dönem içerisinde neler yapılmıştır?
İlk olarak düşman topraklarımızdan atılmıştır.Daha sonra siyasal, ekonomik ,toplumsal vb. alanlarda birçok gelişmeler yaşanmıştır.Ülkemizin gelişmesi sağlanmıştır.
Yapılanları yeterli görmeyen Atatürk, Türk milleti için hangi hedefleri göstermiştir?
Türk milletine yeni ve sürekli bir hedef de göstermiştir.”Milletimizin hedefi, milletimizin ideali bütün dünyada tam anlamı ile medeni bir sosyal toplum olmaktır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin korunmasını ve yaşatılmasını neden Türk gençliğine emanet etmiş olabilir?
Onların gelecek nesil olması, Türk gençliğinin bu milletin çocukları olması ve onların yaşananları öğrenince devletine, milletine daha iyi bakacağına inandığı için onlara bırakmıştır.
Atatürk, iç ve dış tehdit unsurları konusunda neden Türk gençliğinin dikkatli olmasını istemiştir?
Çünkü bizim topraklarımız üzerinde emelleri olan birçok devlet vardır Onlara karşı birlik ve beraberlik içinde olmamızı istemiştir.
Atatürk, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara rağmen , Türk gençliğinin güç kaynağı ile ilgili nelere vurgu yapmış olabilir?
Atatürk, “Muhtaç olduğunuz kudret,damarlarınızdaki asil kanda, mevcuttur ! ” diyerek güç kaynağının kanımızda bulunduğunu belirtmiştir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” koyunuz.
(D) Atatürk’ün Kanal Cephesi’nde düşmanın nereden saldıracağını bilmesi onun ileri görüşlü bir lider olduğunu gösterir.
(D) Atatürk, yaptığı tüm işlerde akla ve bilime büyük önem vermiştir.
(D) Kazandığı savaşlar ile ilgili başarılı bir komutan olduğunu gösteren Atatürk, cumhuriyeti kurarak iyi bir devlet adamı olduğunu da göstermiştir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Milli birlik ve beraberlik toplum yaşamında nasıl bir öneme sahiptir? Bu konu hakkında bir araştırma yapınız.
Milli birlik ve beraberlik toplum yaşamında çok önemlidir. Kurtuluş Savaşında birlik ve beraberlik içinde olduğumuz için düşmanı topraklarımızdan atmışızdır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasların Türk milletine ne gibi yararlar sağladığını düşünüyorsunuz ? Bu temel esaslar arasında size göre en önemli olanları hangileridir?
Atatürk ilke ve inkılapları, cumhuriyeti kuran ve devam ettiren önemli esaslar olarak bilinmektedir.Atatürk ilke ve inkılapları anayasal düzlemde korunmakta ve bu esaslar eğitim kanalları yoluyla yeni nesillere de aktarılmaktadır.Böylece cumhuriyeti kuran unsurların korunması sağlanmak istenmektedir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

4.ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.Atatürkçülüğün tanımını yapınız.
Atatürkçülük, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını en iyi şekilde savunmak , geliştirmek ve çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarılması için çalışmaktır.
2.Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Açıklayınız.
Türk halkını ve Türk devletini daha refah, yaşanabilir ve çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek için yapılan düzenlemelerdir.
3.Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar nelerdir? Belirtiniz.
Temel esaslar Milli Tarih, Milli Dil, tam bağımsızlık , özgürlük, vatan ve millet sevgisi, muasır medeniyetler seviyesine çıkmaktır.
4.Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız.
Cumhuriyet yönetimi ile halk kendini yönetecek kişileri seçebiliyor ve kendi kendini yöneterek en doğru kararları alıyor.
6.Devletçilik ilkesinin çıkış sebeplerini ve bu ilkenin önemini belirtiniz.
Devletçilik ilkesi kurtuluş savaşı sonrasında devletin ülkemizdeki üretimi artırmak için uygulamış olduğu politikadır. Devletçilik ilkesi doğrultusunda bir çok kanun çıkarılmış ve sanayi desteklenmiştir.
7.Laiklik ne demektir? Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız.
Din ve devlet işlerinin ayrı ayrı yürütülmesi işlemidir.Laiklik ilkesi, yurdun her yanında bireylere birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşanacak bir ortam hazırlamıştır.
8.Atatürk ilkelerine niçin sahip çıkmamız gerektiğini belirtiniz.
Ülkemizin geleceği ve gelişmesi için Atatürk’ün başlattığı inkılaplara ve onun koyduğu ilkelere sahip çıkılması ve bunların daha da geliştirilmesi gerekir.İlkelerin hepsi birbiriyle bağlantılı olup bir bütünün parçaları gibidir.
9.Atatürk’ün kişisel özelliklerinden akla ve bilime niçin önem verdiğini açıklayınız.
Atatürk çünkü akıl ve bilimle ülkemizin daha çok gelişeceğini düşünmektedir. Bu nedenle bilim adamlarını her zaman desteklemiş ve teşvik etmiştir.İnsanımıza çok çalışmayı ve aklımızı kullanmayı öğütlemiştir.
B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.
C.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu