Kitap Cevapları

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları 6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları

Ders kitabı Türkçe 6 Mart 1915 kitap cevapları konumuzda yer almaktadır. Diğer kitap cevapları konulardan bulabilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 52 Cevapları
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Çanakkale ile ilgili sanal ziyaretiniz sırasındaki gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

(örnek) Gezide en çok Çanakkale Şehitler Abidesi ilgimi çekti. Abidenin içindeki büyük Türk bayrağı çok etkileyiciydi. Şehitliklerdeki heykeller, diğer abideler, kabartmalar çok ilgi çekiciydi. Şehitliklerdeki mezar taşlarına bakınca ne büyük bir savaş olduğunu daha iyi anlıyoruz. Kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

2. Sanal gezi sayesinde neler öğrendiniz? Farklı kaynaklardan bilgi edinme konusundaki düşüncelerinizi açıklayınız.

(örnek) Gezi sayesinde, savaşa katılan düşman askerlerinin de orada mezarları olduğunu öğrendim.

3. Nusrat Mayın Gemisi hakkında neler öğrendiniz? Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

4. “Çanakkale Geçilmez!” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

(örnek) Türk milletinin, şartlar ne olursa olsun vatanını korumak için her şeyi yapabileceğini, canı pahasına topraklarını koruyacağını anlıyorum.

5. Çanakkale ile ilgili ezberlediğiniz şiiri sınıfta okuyunuz.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 54 Cevapları
1. ETKİNLİK
Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bulup bulmacaya yerleştiriniz. Bulmacada gizlenen şifreyi bulunuz.

Cevap:

1) Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu. SELAMET

2) Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak. LİMAN

3) Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim. HİMAYE

4) Dinlenme, rahat etme. İSTİRAHAT

5) Çok koyu. ZİFİRİ

6) Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr. LODOS

7) İnsan aklının alamayacağı olay. MUCİZE

8) Bilinmeyen, bilinmedik. MEÇHUL

2. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklardaki deyimlerden uygun olanları getirerek cümleleri tamamlayınız.

endişe vermek – ablukaya almak – çaba harcamak
ne pahasına olursa olsun

Cevap:

• Kendinizi göstermemek için çaba harcayın.

• Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyordu.

• Uzaktan devriye gezen düşman gemilerinin güçlü projektörleri arada denizi yalarken endişe veriyordu.

• Türk kıyılarında bir projektör yandı ve düşman gemisinin projektörünü ablukaya aldı.

b) Anlamını öğrendiğiniz bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

• Sağlığımı tehlikeye atmadan zayıflamaya çaba harcıyorum.

• Bu sefer ne pahasına olursa olsun bir gol atmalıydık.

• Kedinin karanlıkta parlayan gözleri endişe vericiydi.

• Birden dört köpek kedinin etrafını sarıp kediyi ablukaya aldılar.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 55 Cevapları

3. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Cevat Bey’in Nazım Bey’e verdiği görev nedir?

Cevap: Nusrat gemisi ile limanda kıyıya paralel olarak 26 mayın dökme görevidir.

2) Nazım Bey, görevi ile ilgili ne düşünüyor? Görevini yerine getirme kararlılığı içinde midir? Açıklayınız.

Cevap: Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Görevini yerine getirme kararlılığı içindedir.

3) Nazım Bey, geminin komutanlığı için kimi seçmiştir?

Cevap: Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey’i seçmiştir.

4) Yüzbaşı Hakkı Bey, sağlık sorunu yaşamasına rağmen bu görevi neden kabul etmiştir?

Cevap: Çok önemli bir görev olduğu için kabul etmiştir. Çünkü kim olursa olsun her Türk vatanı için canını düşünmeden her görevi kabul eder.

4. ETKİNLİK
a) Okuduğunuz metinde bazı kelimeler sizce neden koyu yazılmış olabilir?

Cevap: Yazılanlara vurgu yapmak, okuyucunun dikkatini çekmek için.

b) Koyu yazılı yerlerin metne nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.

Cevap: Koyu yazılan yerler metinde önemli olan bilgilere vurgu yapmaktadır. Böylece okuyucunun dikkatini önemli yerlere çekebilmektedir.

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki hikâye haritasında boş bırakılan yerleri okuduğunuz metinden hareketle doldurunuz.

Cevap:

Olay: Nusrat Mayın gemisinin kritik bir yere mayın dökme görevi.

Olayın geçtiği yer: Çanakkale

Olayın geçtiği zaman: 6-8 Mart 1915 tarihi

Kahramanlar: Cevat Bey, Hafız Nazım Bey, Yüzbaşı Hakkı Bey, Yarbay Geehl

Anlatıcı: 3. kişi

6. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.

Cevap:

• Mayın hatlarını geçti ve hedef olarak seçilen karanlık limana vardı.

• Vatanın selameti bu mayınların denize dökülmesine bağlıydı.

• Düşmanın yüzen kaleleri teker teker yan yatmaya başladı.

b) İşaretlediğiniz bu kelimeleri yukarıda verilen anlamından farklı anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanınız.

Cevap:

• Biraz gittikten sonra markete vardım.

• Dedemin bağından üzüm topladık.

• Limonu yeyince yüzü buruştu.

• Bisikletin tekeri patladı.

• Anahtara bastı ama ışık yanmadı.

• Gel bizim başımız ol, bizi sen yönet, dediler.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 56 Cevapları
7. ETKİNLİK
Metni okurken aldığınız notlardan yararlanarak metni defterinize özetleyiniz.

Cevap:

Cevat Bey, Nazım Bey’e, Nusrat Mayın gemisi ile 26 mayını limana paralel şekilde düşmana fark ettirmeden dökme görevi verir. Geminin komutanı genç yaşta kalp krizi geçiren Yüzbaşı Hakkı Bey’dir. 7 – 8 Mart gecesi göreve çıkarlar. Gemi kömürle çalıştığından alevleri gizlemek için maskeleme yaparlar. Düşman gemilerinin projektörlerine yakalanmadan süzülerek limana varırlar. 26 mayını kıyıya paralel bir şekilde bırakıp geri dönerler. Geri dönüş yolculuğunda neredeyse bir düşman gemisine yakalanacakken bir Türk gemisinin yaktığı projektör ile kurtulurlar. Fakat Hakkı Bey bu heyecana dayanamaz ve kalp krizi geçirerek şehit olur.

8. ETKİNLİK
“6 Mart 1915 Gecesi” adlı metinle aşağıdaki Çanakkale şiirini biçim ve tür yönünden karşılaştırınız.

ÇANAKKALE

Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin!

Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla.
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
Neferin ordularla boy ölçtüğü yersin!

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynundan çıkar çıkmaz evinden.
Sen onların açtığı bayrağın alevinden,
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

Cevap:

6 Mart 1915 Gecesi metni olay yazısıdır. Çanakkale adlı metin şiirdir.

6 Mart 1915 Gecesi metninde Nusrat Mayın gemisinin görevi anlatılmaktadır. Çanakkale metninde Çanakkale Zaferi’nden duyulan gurur dile getirilmektedir.

9. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

1) Son 26 mayını âdeta iri tespih taneleri gibi dizdiler.
2) Âdeta ter muslukları açılmışçasına vücutları ıslandı.
3) Eğer Nusrat Gemisi’ni odaklayarak tararsa her şey bitecekti.

a) Hangi cümlede bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir? Bu cümlede ne, neye benzetilmiştir?

Cevap: 1. cümlede benzetilmiştir. Mayınlar tespih tanelerine benzetilmiştir.

b) Hangi cümlede bir işin olması başka bir işin olmasına bağlıdır?

Cevap: 3. cümlede bağlıdır.

c) Hangi cümlede bir durum, olduğundan daha abartılı olarak verilmiştir?

Cevap: 2. cümlede verilmiştir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 57 Cevapları
10. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleyi iki noktanın kullanımına dikkat ederek okuyunuz. İki noktanın cümlelerde niçin kullanıldığını boş bırakılan yerlere yazınız.

Cevat Bey, mayın grup komutanı Hafız Nazım Bey’i çağırdı ve şunları söyledi: “Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum.”

Cevap: Konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konmuştur.

“Dünkü buluşmada gördüğüm arkadaşlarım: Metin, Buse, Ali, Ayşe.”

Cevap: Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konmuştur.

Barış: Yarın aynı yerde mi buluşuyoruz?

Cevap: Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözden sonra konmuştur.

Bu bilgileri https://www.kultur.gov.tr adresinden aldık.

Cevap: Genel ağ adresinde kullanılmıştır.

Çiftçi Mehmet yetiştirdiği ürünleri sayar: arpa, yulaf, mısır…

Cevap: Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmuştur.

11. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Cevap:

• Acıları dindirecek tek bir ilaç var (;) zaman.

• Geziye katılanlar şunlardır(:) Kemal, Mert, Aynur, Tülin.

• Ayça (:)
— Halk oyunu bir milletin zenginliğidir.
Onur (:)
— Halka ait tüm gelenek, görenekler milletin zenginliğidir.

12. ETKİNLİK
Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

(örnek)

Görsellerde Milli Mücadele kahramanları resmedilmektedir. Görsellere bakında Türk milletinin vatanı için yaptığı fedakarlıkları, gösterdiği kahramanlıkları düşünüyorum. Tüm bunları düşününce atalarımla gurur duyuyorum. Hepsine minnet duyuyorum.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 58 Cevapları
13. ETKİNLİK
Aşağıda verilen Çanakkale Savaşı ile ilgili filmlerin afişlerini inceleyiniz.

a) Çanakkale Savaşı ile ilgili bir film hazırlasaydınız adı ne olurdu?

Cevap:

(örnek) DESTANIN ADI: ÇANAKKALE

b) Filminizin içeriğini defterinize kısaca yazınız.

Cevap:

(örnek) Filmimde Çanakkale’de yaşanmış olan tüm kahramanlıklar birbirlerine bağlantılı olacak şekilde anlatılmaktadır.

c) Filminiz için bir afiş tasarlayınız. Afişiniz için Çanakkale Savaşı ile ilgili görseller kullanınız.

Cevap:

(örnek)

Filminiz için bir afiş tasarlayınız. Afişiniz için Çanakkale Savaşı ile ilgili görseller kullanınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu