Kitap Cevapları

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 105-127 Cevapları

İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Gezegen Yayınlarının yapmış olduğu 8.sınıf ders kitabı sayfa 105-127 arasındaki cevaplarını buradan ulaşabilirsiniz. Sitemizde yer alan cevaplar özenle hazırlanıp sunulmuştur.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Cumhuriyet sizce ne demektir?
Cumhuriyet milletin yönetecek kişileri bağımsız bir şekilde kendi seçmelerine dayanan yönetim biçimidir.
2.Atatürk’ün ulusal egemenlik konusunda söylemiş olduğu sözler hakkında araştırma yapınız.
“Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
“Milli egemenlik uğrunda canımı vermek, benim içim vicdan ve namus borcu olsun.”
“Ulusal egemenlik,ulusun namusudur,onurudur,şerefidir.”
“Egemenlik hiç bir mana, hiç bir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez”.
3.Demokratik bir yaşamda anayasa gerekli midir?
Evet gereklidir.Çünkü demokratik haklarımız anayasa ile belirlenir ve bu haklarımızı bu sayede kullanırız.Bunun yanı sıra anayasa sayesinde suç işlemiş kişiler cezalandırılarak toplumda huzur sağlanmış olur.
4.Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun kurulma nedenleri sizce ne olabilir?
Türk dilini korumak ve doğru şekilde kullanmak için Türk Dil Kurumu kurulmuştur.Türk Tarih Kurumu ise geçmişimizi okuyup anlamamız ve Türk tarihini ve geleceğini etkileyen olayların korunması için kurulmuştur.
5.Sizce Atatürk, toplumsal yaşamda niçin yenilikler yapma gereği duymuştur?
Halkın yaşam kalitesini refah ve muassır medeniyetler seviyesine ulaştırmak amacıyla yenilikler yapmıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Cumhuriyet yönetiminin sahip olduğu özellikler hakkında araştırma yapınız?
-Halkın egemenliğine dayanır.
-Hukukun üstünlüğü vardır.
-Meclis kanun çıkarır.Cumhurbaşkanı onaylar.
-Seçme seçilme hakkı vardır.
-Adalet mahkemeler tarafından sağlanır.
Dünyada demokratik cumhuriyet ile yönetildiğini bildiğiniz devletler hangileridir?
Almanya,Yunanistan, Polonya, Avusturya, İrlanda vb.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Cumhuriyet yönetimi ile mutlakiyet ve meşrutiyet yönetimleri arasındaki farklar nelerdir?
Mutlakiyet sisteminde bir kişinin ülkeyi tek başına yönettiği bir sistem vardır.
Cumhuriyet ise halkın egemen olduğu yönetim biçimidir.
Meşrutiyet meclis ve yönetim seçimle belirlenip anayasa yapma hakkı meclisin elindedir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Cumhuriyeti korumak ve cumhuriyetin devamlılığını sağlamak için bizlere düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?
Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmeliyiz.Milli birlik ve beraberliği oluşturmalıyız.Hukukun üstünlüğüne inanarak millet egemenliğini sürdürmeliyiz.
Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda söylemiş olduğu sözleri araştırınız.Atatürk’ün sahip olduğu vatan ve millet sevgisinin bu sözlerde nasıl ifade edildiğini inceleyiniz.
“Ne mutlu Türk’üm diyene!” en bilinen milliyetçilik sözüdür.
“Milleti millet yapan düşünce gücünün temelini milliyetçilik teşkil etmektedir.”
Atatürk milletin ve vatanın önemini ikisinin ayrılmaz bir bütün olduğunu savunmaktadır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene !” sözünden siz ne anlıyorsunuz?
Atatürk bu sözüyle Türk’ün başarılarla dolu tarihinden ötürü yeni nesile bir hatırlatma aynı zamanda atalarıyla övünüp onları örnek almaları gerekir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

Halkçılık ilkesi Cumhuriyetçilik ilkesinin hangi özelliklerini içerisinde barındırmaktadır?
Halkın adaletli bir şekilde yönetilmesini, huzurlu ve refah seviyeye ulaşmasını amaçlamaktadır.Bu yönleriyle cumhuriyetçilik ilkesine benzemektedir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Atatürk’e ait olan fotoğrafı inceleyiniz.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Atatürk, incelediğiniz fotoğraflarda neler yapıyor?
Her kesimden halkı dinleyerek onların sıkıntılarına çözüm aramaktadır.
Atatürk’ün bu fotoğraflardaki davranışlarını açıklayan ilke sizce hangisidir?
Bence halkçılık ilkesidir.Çünkü halkın içine girip onlardan biriymiş gibi davranıyor.Aynı zamanda da halkın refahını düşünmüştür.
Toplumların gelişmesinde ekonominin rolü var mıdır? Ekonominin devlet yaşamındaki önemi konusunu arkadaşlarınızla tartışınız.
Kesinlikle vardır.Çünkü ekonomi demek halk için yatırım yaparak refah seviyesini yükseltmek demek.Bunun içinde para olması gerekir.Günümüzde bakmış olduğumuzda ekonomisi gelişmiş olan devletlerin gelişmeleri de fazladır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Laiklik kelimesinin anlamını araştırınız.Atatürk’ün laiklik ile ilgili söylediği sözleri bularak inceleyiniz.
Laiklik, laik düzeni öngeren savunan düşünce biçimidir.
“Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir.Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

Verilen fotoğrafı inceleyiniz.Atatürk’ün hangi özelliğe sahip din adamlarını sevmediğini açıklayınız.
Atatürk din ile siyaseti birbirine karıştıran cahil din adamlarını sevmezdi.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

Laiklik ile ilgili gerçekleştirilen bu aşamalar Türk halkına ne gibi yararlar sağlamış olabilir?
Halkın saf bir şekilde dini duygularının kullanılmasının önüne geçilmiştir.
Eski ve yeni milletvekili ant içme şekillerini inceleyiniz.Günümüzde milletvekillerinin göreve başlarken söyledikleri ant içme metnini inceleyerek görüşlerinizi söyleyiniz.
1928 yılında “vallahi” kelimesi yemin metninden kaldırılmıştır.Bu ibarenin kaldırılması laiklik ilkesini destekler.
Islahat, yenilik,düzenleme ve inkılap kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
Islahat ; reform ya da iyi hale getirmedir. Yenilik, gereksiz ve eski olan şeyin yerine yeni bir şeyin gelmesidir. İnkılap ise yeni alanda birdenbire yapılan köklü değişikliktir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Atatürk’ün giydiği kıyafeti inceleyiniz.Sizce Atatürk giydiği kıyafetler ile inkılapçılık ilkesi arasında bir bağlantı var mıdır?
Evet vardır.İnkılapçılık ilkesinde köklü değişim vardır.Atatürk’de kıyafetinde geçmişe nazaran şapka,baston ve frak giyerek kıyafet konusunda köklü değişim yapmıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Saltanat yönetimi (monarşi) ile milli egemenlik kavramları arasındaki farkları araştırınız.
Saltanat yönetiminde tek elden yönetim vardır.Bütün kararları tek başına alır.Milli egemenlik ise halkın kendini yöneteceği kişileri seçmesi esastır.Saltanat yönetiminde demokratik seçim yokken milli egemenlik sisteminde demokratik seçim vardır.
Saltanat kaldırıldığı halde halifeliğin kaldırılmamasının nedeni sizce ne olabilir?
Ülkede yaşayan çoğu insanın Müslüman olmasında ve böyle köklü değişiklikleri bir anda yapılırsa isyana neden olacağından dolayı kaldırılamamıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

Bir şehrin başkent olması için ne gibi özellikler taşıması gerektiğini araştırınız.
Öncelikli olarak güvenli bir yer olması gerekir.Düşman saldırılarına karşı bunun yanı sıra o şehrin coğrafi, tarihi ve kültürel açıdan da incelenmesi gerekir.
Cumhuriyet yönetiminin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
-Halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir.
-Halk cumhurbaşkanının kendi seçer.
-Hukukun üstünlüğü vardır.
-Halkın seçme ve seçilme hakkı vardır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Cumhuriyetin ilanı ile yönetim alanında nelerin değiştiğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Meclis Başkanı başka hangi görevi yürütüyordu?
Devlet Başkanlığı görevini de yürütüyordu.
Hükümeti kurmakla kim görevliydi?
Cumhurbaşkanı, mecliste bulunan milletvekillerinden seçerek kurardı.
Bakanları kim seçer?
Bakanları milletvekili seçer.
Cumhurbaşkanı nasıl seçilir?
Mecliste oylama yapılır.Oylama sonucunda en çok oyu alan kişi cumhurbaşkanı olur.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

Halifelik kurumunun oluşumu hakkında bir araştırma yapınız.
Halifelik, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in vefatından sonra Hz. Ebubekir’in halefi olmasıyla başlamıştır.Halifelik tüm Müslümanları tek çatı altında toplayıp birlikte hareket ederek sorunlarını çözmek amacıyla oluşmuştur.Peygamberimiz (s.a.v) ölümünden başlayıp Osmanlı son zamanlarına kadar devam etmiştir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı vakıf işlerine bakması için Vakıflar Genel müdürlüğü kuruldu.Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı oluşturuldu.
8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

1921 ve 1924 Anayasaları arasında ne gibi farklar bulunmaktadır?
1921 Anayasasında kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmiyor.1924 Anayasası kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmiştir.1924 Anayasasında kabine sistemi esas alınırken 1921 Anayasasında meclis hükümeti sistemi esas alınır.
Sizce 1921 Anayasası’nda güçler birliği ilkesi neden uygulanmış olabilir?
Hızlı kararlar alınıp onaylanması amacıyla güçler birliği ilkesi uygulanmıştır.
Hukuk devletinin sahip olduğu özellikler ile ilgili araştırma yapınız.
-Hukuk devletinde yargı bağımsızdır.
-Mutlak güç hukukundur.
-Kuvvetler ayrılığı ilkesi esas alınır.
-Bireylerin eşitliği esas alınmıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Bir ülkede iki farklı tarzda eğitim kurumu varsa eğitim birliği veya kültür birliği oluşur mu?Neden?
Hayır eğitim birliği oluşmaz.Çünkü her iki eğitim sisteminde iki farklı yönetim şekilleri vardır.Bu yüzden iki tarzda eğitim kurumunun tek çatı altında toplanması gerekir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

Tarih boyunca çeşitli uygarlıklar kendilerini daha iyi ifade edebilmek için alfabeler oluşturmuşlardır.Uygarlıkların tarih boyunca neden farklı alfabeler kullandıkları ile ilgili bir araştırma yapınız.
Her uygarlık dönemin teknolojik şartlarının yetersiz olmasından dolayı birbirlerinin alfabelerinden haberdar olma şansları yoktu.Bu nedenle her uygarlık kendine ait bir alfabe oluşturarak özellikle ticarette kullanmışlardır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

Atatürk’e başöğretmen unvanı sizce neden verilmiştir?
Atatürk eğitim öğretiminin öğrenilip gelişmesinden yanaydı.Bunun için birçok yenilikler yapmıştır. Örneğin; Harf inkılabı ile birlikte okuma yazma oranı artmıştır.Bu yüzden dolayı verilmiş olabilir.
Milli tarih bilinci ile toplumsal dayanışma arasında bir bağ var mıdır?Araştırınız.
Evet vardır.Çünkü milli tarih bilincinde olan insanlar birbirlerine daha sıkı bir şekilde kenetlenir.Bu durumda toplumsal dayanışmayı güçlendirir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Türk Dil Kurumunun günümüzde yaptığı faaliyetler hakkında bir araştırma yapınız.
Türk Dil Kurumu Türk dilinin tarihini araştırmak ve gelişimi sağlamak amacıyla kurulmuştur.Günümüzde Türk Dil Kurumu yabancı kelimelerden Türkçe’mizi arındırarak sade anlaşılır bir dil olmasını amaçlamaktadır.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu