Kitap Cevapları

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 35-50 Cevapları

Gezegen Yayınları 8.Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı için 35-50 sayfalarının cevapları konumuzda paylaşılmıştır. Cevaplar özenle hazırlanmış olup eksiksiz olarak sunulmaktadır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları
1) Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da kurulan Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf devletlerinin olduğunu araştırınız.
Cevap:
Üçlü İttifak: Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya
Üçlü İtilaf: Rusya, İngiltere, Fransa
Uyarı!!!!! İtalya Devleti savaş başladığında taraf değiştirerek İtilaf Devletler tarafına geçmiştir.
2) Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına sizce neden girmiş olabilir?
Cevap:
Osmanlı Devletinin siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteği.
Devlet içinde bulunan subayların Alman hayranlığı.
Almanya’nın savaşı kazanabilecek güçte olduğu düşüncesi
Balkan Savaşı ve Trablusgarp Savaşında kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
3.Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde kazandığı başarıların ona askerlik hayatında ne gibi katkılar sağladığını düşünüyorsunuz?
Cevap:
Mustafa Kemal Çanakkale’de kazandığı zaferler sonucunda halkın içinde daha çok tanınmış, sevilmiş ve güvenilmiştir.
4.Birinci Dünya Savaşı’ ndan sonra dünya barışını sağlamak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplayınız.
Cevap:
Devletler arasında Milletler Cemiyeti kurulurken, yüz binlerce sivil öldüğünden dolayı sivil toplum örgütleri kurulmuştur.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

BÜYÜK SAVAŞA DOĞRU
Araştırınız
Neden Birinci Dünya Savaşı’na ‘Dünya Savaşı’ adı verilmiştir?
Cevap:
Dünya tarihinde ilk kez 20’den fazla ülke savaşa girmiş ve birbirleri ile savaşmıştır. Bu savaş sonunda birçok ülke maddi manevi zarar görmüş, yüz binlerce insan ölmüş ve yaralanmıştır. Ülkeler savaş sonucunda büyük zararlar almış, ağır kayıplar vermişlerdir. Bu yüzden Dünya Savaşı denilmiştir.
Dünya Devletlerinin karşı karşıya gelmelerinin en önemli nedeni ne olabilir?
İtalya ve Almanya o dönemde sömürgecilik yarışında geri kalmış ülkeler arasındaydı. Devletlerin böyle bir savaşta olmalarının nedeni ise bu sömürgecilik ve hammadde arayışları olmuştur. Birbirleri ile sömürgecilik yarışı sonucunda savaşmak zorunda kalmışlardır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

Görüşünü Söyle
Trablusgarp ve Birinci Dünya Savaşını kaybeden Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girme nedenlerinin neler olduğunu arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp topraklarında bulunan halkın kendilerini bağlı olduğuna inancının olması, Birinci Dünya Savaşına girerken Alman hayranlığının bulunması, Almanların savaşı kazanacağına dair bulunan güçlü inançlarının olması gibi nedenler Osmanlı’nın savaşa girme nedenleri olabilir.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devletinde bir yönetici olsaydınız savaşa girme konusunda düşünceniz ne olurdu?
Girmek istemezdim. Devletin durumu diğer devletlere göre zaten olumsuz durumdayken bunu daha fazla riske atmak istemezdim.
8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Araştırınız
Osmanlı Devleti İngiltere, Fransa ve Rusya’ya neden güvenmiyordu? Bu devletlerin daha önce Osmanlı’ya karşı nasıl bir politika izlediklerini araştırınız?
Cevap:
Güvenmeme sebepleri topraklarımızı almak istemesidir. Gizli anlaşmaların ortaya çıkması bu güvensizliğin haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Soru / Yorum
Bir devletin başka bir devlete güvenerek savaşa girmesini doğru buluyor musunuz? Görüşlerinizi açıklayınız.
Cevap:
Kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü savaşa ne olursa olsun biz kendi askerimiz ve imkanlarımızla girmeliyiz. Eğer bu imkanlarımız yoksa başka devletlerin imkanlarına güvenerek savaş kazanamayız. Başka bir devlet ancak kendi çıkarları için bizim yanımızda savaşa girebilir.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Sıra Sizde
Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.
Osmanlı Devletine sığınan iki Alman gemisine hangi isimler verildi?
Cevap:
Yavuz ve Midilli isimleri verildi.
Bu gemiler hangi ülkenin topraklarını bombalamıştır?
Cevap:
Fransa’nın Cezayir üslerini bombalamıştır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Kafkas Cephesi taarruzunun başarısız olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap:
Yetersiz erzak ve cephaneliğin yanı sıra hava şartlarının savaşmaya uygun olmaması.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Sıra Sizde
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheleri özelliklerine göre yazınız.
Cevap:
Saldırı Cepheleri: Kafkasya ve Kanal Cepheleri
Savunma Cepheleri: Irak,Suriye,Filistin,Çanakkale, Hicaz-Yemen Cepheleri
Görüşünü söyle
Harita ; 2.4 üzerinden Kut’ül Amare’nin hangi bölgede olduğunu bularak ‘Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta zorluk çekecektir.” sözünden ne anladığınızı söyleyiniz.
Cevap:
Irak Cephesinde, 1.Dünya Savaşı sırasında İtilaf ve ittifak devleri arasında yaşanan bir kuşatma muharebesidir. Kahramanlıkların kelimelere dökülemediği bir olaydır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

Her yıl Gelibolu’ya gelen Anzaklar ile yine her yıl Sarıkamış’ta ataları için yürüyüş yapan Türk gençleri hangi yönlerden birbirine benziyorlar?
Cevap:
Atalarının ne yaşadığını anlama,onların yaşadığı zorlukları görme ve bu zorlukları yaşadığınızı unutmak demek için yürüyüşler yapılmaktadır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Sıra Sizde
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için hangi teşkilat kuruldu?
Cevap:
İsviçre’de 1919 yılında ‘Cemiyet-i Akvam’ kurulmuştur?
Osmanlı Devleti ile yapılan barış antlaşmasının adı nedir?
Cevap:
Sevr Barış Antlaşması

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Sıra Sizde
Osmanlı Devletini işgale hazırlanan İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşmasına hangi maddeleri eklediklerini yazınız.
Cevap:
Ulaşım: Bütün demir yolları halkın kullanımına açık olma kaydıyla, itiraf devletleri tarafından kontrol altına alınacaktır. Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması, Karadeniz istihkamlarının İtilaf devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.
Haberleşme: Hükümet haberleşmesi dışında telsiz telgraf ve kaboların denetimi İtilaf devletlerine geçecektir.
Ordu: Osmanlı harp esirleri İtilaf devletlerinin elinde tutulacağı Trablus ve Bingazideki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Görüşünü Söyle
ABD Başkanı Wilson’un ilkelerine uyulduğunu düşünüyor musunuz, sizce neden Paris Barış Konferansı’nda bu ilkeler dikkate alınmadı?
Cevap:
Hayır uyulmamıştır, Wilson ilkelerine göre yenilen devletlerin işgal edilemeyeceği ve savaş tazminatı alınamayacağını söylüyordu ancak Osmanlı Devleti işgal edilmeye ve doğal zenginlikleri tazminat karşılığında aılınmaya başlanmıştı. Paris Barış Konferansında bu ilkeler dikkate alınmamıştır ve Osmanlı Devleti paylaşılmak istenmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu