Kitap Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Sayfa 72-82 Cevapları

8.Sınıf İngilizce 6.Ünite Sayfa 72-82 için cevapları oluşturulmuştur. Oluşturulan soru cevapları sıralı bir şekilde paylaşılmıştır. Sitemizde yer alan diğer derslere de göz atabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları

Warm Up
Look at the pictures.Put them in a risk order according to you from 1 (min) to 4 (max).Share them with your classmates. (Resimlere bakın 1 (min) ile 4 (maks) Arasında bir risk sırasına göre onları sıralayın.Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın)
A farmer (2) / A teacher (1) / An electrician (3) / A police officer (4)
Activity 1
Listen to the recording.Put the jobs into the correct order(Kaydı dinleyin ve işleri sıraya koyun)
(1)Astronasts
(2)Air trafic Controllers
(3)Fire Fighters
(4)Stuntmen
(5)Coal Miners
(6)Window Cleaners
Activity 2
Choose two risky jobs in Activity 1.Write a short and simple paragraph comparing them.Use the adjectives in the box.(Etkinlik 1’de iki renkli iş seçin.Bunları karşılaştırarak kısa basit bir parağraf yazın.Kutudaki sıfatları kullanın).
I think being a coal miner is more challenging than being a stuntman.I think being a fire fighter is more challenging than being a teacher.I also think being an air traffıc controller is boring.Being an astranaut is more exciting an interesting.Travelling in space can be.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

Etkinlik 1
Aşağıdaki soruları okuyun doğru cevapları bulun.
1- a fighter pilot
2-Hezarfen Ahmed Çelebi
3-Sabiha Gökçen
Etkinlik 3
Broşürü tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1.There are 7 supersonic fighter jets.
2.They are fighter pilots.
3.Their job is an extreme and adventuruous.
4.Because they perform all maoeuvres manually.
5.They started in 1992.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları

Etkinlik 1
Resimlere bakın ve extrem sporlara artı koyun.
Skydiving (+)
Mountain Biking (+)
Etkinlik 2
Kaydı dinleyin ve ekstrem sporların isimlerini yazın.
1-canoeing / 2-skateboarding / 3-kayaking / 4-caving / 5-rafting / 6-hand-gliding
8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları

Etkinlik 3
Metni tekrar okuyun.Sözcükleri tanımlarıyla eşleştirin.
1-an instructor— a teacher
2.courage—bravery
3.adrenaline— a hormone produced by your body when you are excited,nervous or afraid
4.backup … second extra
5.speed — how fas something moves.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları

Etkinlik 1
Read the texts.What are their common features? (Metinleri okuyun ortak özellikleri nelerdir?)
Etkinlik 2
Fill in the chart according to the texts.(Grafikleri metinlere göre doldurun)

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları

1.Group the words/ phrases.(Kelimeleri / cümleleri gruplandırın.)
2.Solve the puzzle.(Bulmacayı çöz.)
3.Look at the adverrisement.Tick the information you can find it.(Reklamlara bakın.İçinde bulabileceğiniz bilgileri tıklayın.)
4.Circle the correct words/phrases.(Doğru kelimeleri /kelime gruplarını yazın.)

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları

Etkinlik 1
Solve the puzzle (Bulmacayı çözün)
1-CAVING
2-SKATEBOARDING
3-SKYDIVING
4-RAFTING
5-CANOEING
6-HAND GLIDING
7-BUNGEE- JUMPING
8-MOTOR – SPORTS

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları

Etkinlik 4
Write the prefences according to the chart by using “prefer” or “would rather ” and mark your own part.(“Tercih” veya “tercih eder” i kullanarak tercihleri grafiğe göre yazın ve kendi parçanızı işaretleyin.)
Etkinlik 3
Look at the jobs.Compare them by using the adjectives

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları

Etkinlik 2
Match the questions with the correct answers.(Soruları cevaplarla eşleştir.Fazladan bir soru var)
1.What is this sport?
2.What do people need to do it?
e-Motor-racing
3.Where do people do it?
b-For adrenaline.
4.Why do people prefer it?
c-To reach the finish line.
5.What is the aim of it?
d-A helmet, boots,an armour, gloves, goggles.
6.Is it entertaining?
a.In a track.
Etkinlik 5
Match the pictures with their definitions(Resimleri tanımlarıyla eşleştirin.Fazladan bir resim var)
(1) a. a type of shoe covering the whole foot and the lower part of the leg.
(3)b. a piece of stick helping to move through the water.
(2)c. a jacket filled with air to protect you.
(5) d. a piece of clothing you wear on the hands.
(4) e. a strong and hard hat protecting the head.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu