Kitap Cevapları

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20-44 Cevapları

Fen Bilimleri kitabındaki yer alan 20-44 arasındaki sayfalarında konu cevapları net olarak cevaplanmıştır. Kolay bir şekilde soru cevaplarını görebilirsiniz. Diğer konularımızdaki sayfaları da inceleyerek diğer dersleri de bulabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

1.BÖLÜM UZAY ARAŞTIRMALARI
1.Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığınızda görebildiğiniz gök cisimleri nelerdir?
1. Yıldız, ay, gezegenler ve bu gezegenlerin uyduları görüldüğü gibi aynı zamanda gök taşları da görülebilir.
2.Günümüzde uzay ve gök cisimleri hakkında oldukça detaylı bilgiler elde edilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzay araştırmalarında ne gibi ilerlemeler kaydedilmiştir?
2. Uzay teknolojileri çağımızda devamlı olarak gelişmektedir. Mesela yapay uydular ısı ve ışığı iyi ileten hafif malzemelerden oluşmuştur ya da bakıldığı zaman bu teknoloji yıldız ve gezegenlerin sıcaklığını çok uzaklardan ölçmek için teknoloji geliştirilmiştir. Bu gelişen teknoloji gıda, sağlık, itfaiye gibi birçok alanda kullanılıyor.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Araştıralım ve Sunalım
Uzay kirliliğinin yol açabileceği sonuçları araştırınız. Araştırma verilerinizi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.
Uzay kirliliği: Dünya çevresinde değişik yörüngelerde dolanan ve herhangi bir işleve sahip olmayan, insan yapımı atıkların tümüdür. Uzay kirliliği şuanda insanların günlük yaşamlarına direkt etki etmemektedir. Günlük yaşamda bizlere sıkıntı çıkarmadığı için uzay kirliliği problemi gözardı edilmektedir.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Neler Öğrendik ?
1. Uzay kirliliği uzay araştırmaları açısından ne gibi sorunlara yol açabilir?
2.Işık kirliliğinin gökyüzü gözlemlerini açısından olumsuz etkileri nelerdir?
3.Aşağıdaki araçların uzay araştırmalarında ne amaçla kullanıldığını yazınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

1.Sizce yıldızların da insanlar gibi bir yaşam döngüsü var mıdır?
1. Evet yıldızlarında bir ömrü vardır. Ömrünü tamamlayan yıldızlar kayarlar ve biz bunu dünyadan görebiliriz. Kafamızı gökyüzüne kaldırdığımızda kayan bir yıldız görüyorsak buradan yıldızın ömrünün tamamladığını görebiliriz.
2.Dünya’nın evrendeki yeri neresidir? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
2. Evrende bir kum tanesi kadar küçük kalan Dünyamız Güneş’ten uzakta olan üçüncü gezegendir.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Neler Öğrendik
1.Yukarıdaki görselde gözlemlenen takım yıldızının adı nedir? Siz de bildiğiniz takım yıldızlarının adlarını yazınız.
2. Gökyüzünde sadece yıldızlar mı gözlemlenir? Gözlemlenebilen başka gök cisimleri varsa bunlar nelerdir?
3. Galaksi çeşitleri nelerdir?

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

C) Dünya, evren, Samanyolu Galaksisi, uzay kavramlarını büyükten küçüğe doğru sıralayarak aşağıdaki şekillerin içine yazınız.
Ç) Aşağıdaki soruları görsele bakarak cevaplandırınız.
1.Görseldeki binaya ne ad verilir? Bu bina ne amaçla kullanılır?
1.Gökyüzü inceleme istasyonuna ait bir görüntüdür. Bu istasyon için dev bir teleskop görevi görüyor diyebiliriz. Gökyüzü ile ilgili bütün olaylar buradan incelenebilir.

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

2.Bu binanın kurulacağı yerlerde bulunması gereken özellikler nelerdir?
D) Aşağıda verilen boşlukları yıldız oluşum sürecini göz önünde bulundurarak uygun şekilde doldurunuz.
E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.Yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
2.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uzay kirliliğine neden olmaz?
3.Aşağıdakilerden hangisi uzaydaki mesfeler için kullanılan bir uzaklık ölçüsü birimidir?

7.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

4.Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında bir arada bulunan yıldız gruplarına ne ad verilir?
5.Gökyüzünü gözlemlemek için hangi araç kullanılır?
6.Ay ile Dünya arasındaki uzaklık göz önüne alımdığında Göktürk 2 yapay uydusunun bulunduğu konuma ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
7. Yukarıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y tarafı takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu