Kitap Cevapları

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı 5.Ünite Sayfa 172-228 Cevapları

7.Sınıf Matematik 5.Ünite Sayfa 172-228 için cevapları oluşturulmuştur. Oluşturulan soru cevapları sıralı bir şekilde paylaşılmıştır. Sitemizde yer alan diğer derslere de göz atabilirsiniz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Yandaki kareli kağıda AOB açısı çizilmiştir AOB açısına eş bir açı çiziniz.
2. Yanda verilen OPR açısının açıortayını pergel ve cetvel yardımıyla çiziniz.
3. Yandaki şekilde m(ABC) = 80* olduğuna göre bu açıortayını açıölçer kullanarak çiziniz.
4.Yandaki şekilde A, O ve B noktaları doğrusal, [OC, BOD’nin açıortay ve m(BOC)= 125 olduğuna göre AOD açısının ölçüsünü bulunuz.
5.Yandaki YOZ açısını [OT açıortayını çizerek YOT=TOZ olduğunu gösteriniz.
6. Yandaki şekilde P,O,R doğrusal noktalar [OS, POT’nın açıortayı, [OY, TOR’nın açıortayı olduğuna göre m(SOY) kaç derecedir?

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Aşağıdaki kareli kağıdı üç doğrunun birbirine göre durumlarını çiziniz.
2. Yandaki şekilde MN//TS, [PR]_I_[OP], m(NMO)=40*, m(OPR)=90 ve m(PRT) = 120* ise m(POM)= x kaç derecedir?
3.Yandaki şekilde [Lk//[MN, m(MLK)=108 be m(PMN)= 40 ise m(LMP)=x kaç derecedir?
4. Yandaki şekilde [AB//[CD, m(BAC)=75 ise m(ACD) = x kaç derecedir?

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
5. Yandaki şekilde m//n ve p kesen doğru olmak üzere harflerle gösterilen açıların değerlerini bularak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
6. Yandaki şekilde [KL // [NP, m(KMN)=110 ve m(MNP)=95 ise m(MKL)= x kaç derecedir?
7. Yandaki şekilde d1//d2 ve m(CBD)=130 olduğuna göre m(EFB) kaç derecedir?
8. Yandaki şekilde d//k m(DEB) 105 ve m(BFG)=110 olduğuna göre m(EBF)=x kaç derecedir?
9. Aşağıdaki şekillerde ölçüleri eşit olan açıları bulunuz. Buna göre hangi seçenekte m ile n doğruları birbirine paraleldir?

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Kenar sayısı 11 olan bir çokgenin;
a. Bir köşesinden geçen köşegen sayısını bulunuz.
b. Bir köşesinden geçen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısını bulunuz.
c. İç açılarının ölçüleri toplamını bulunuz.
ç. Dış açılarının ölçüleri toplamını bulunuz.
2. Bir köşesinden geçen köşegen sayısı 17 olan çokgenin kenar sayısını bulunuz.
3. Çokgenin bir köşesinden geçen köşegenlerin ayırdığı üçgen sayısı 14 ise bu çokgenin kenar sayısını bulunuz.
4. Yandaki ABCD dikdörtgeninin iç açıları ölçüleri verilmiştir. Bu verilere göre x kaç derecedir?
5. Yandaki KLMNP beşgeninde verilenlere göre x ve y açılarının kaç derece olduğunu bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Düzgün ongenin bir iç açısının ve bir dış açısının ölçüsünü bulunuz.
2. Bir iç açısının ölçüsü 150* olan düzgün çokgenin kenar sayısını bulunuz.
3. 18 kenarı olan bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsünü bulunuz.
4. Düzgün onbeşgenin bir dış açısının ölçüsünü bulunuz.
5. 24 kenarı olan bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünü bulunuz.
6. Bir dış açısının ölçüsü, bir iç açısının ölçüsünün 2 katı olan düzgün çokgenin kenar sayısını bulunuz.
7. Bir iç açısının ölçüsü 160* olan bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsünü bulunuz.
8. Bir dış açısının ölçüsü 45* olan bir düzgün çokgenin kenar sayısını bulunuz.
9. Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 4 katı olan düzgün çokgenin kenar sayısını bulunuz.
10. Kenar sayısı 20 olan bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünü bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Yandaki ABCD paralelkenarında m(ADC)= 3x -10 ve m(EBC)= 2x-10* olduğuna göre x kaç derecedir?
2. Yandaki ABCD paralelkenarında m(ADE)=45* ve m(BED)=90 olduğuna göre m(CBA)=x’in kaç derece olduğunu bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
3. Yandaki ABCD dikdörtgeninde [BD] köşegen, m(DBA)=37 ve m(ADB)=2x+1 ise x’in kaç derece olduğunu bulunuz.
4. Yandaki ABCD dikdörtgeninde [AC] ve [BD] köşegn, m(ADE)= 65 ise m(AEB)= x kaç derecedir?
5. Yandaki şekilde ABCD kare ve BCE eşkenar üçgen olduğuna göre m(ADE)=x kaç derecedir?

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
7. Yandaki ABCD yamuğunda m(DCB)=3x+20 ve m(CBA)= x+40 olduğuna göre x’in değerini bulunuz.
8. Yandaki ABCD yamuğunda m(CDA)= 2x-10, m(DAB)=70*, m(DCB)= y+10 ve m(CBA)= x ise y kaç derecedir?
9. Yandaki ABCD yamuğunda IABI=12 cm, IBCI=7 cm, ICDI=5cm ve m(BAD)= 70 olduğuna göre m(DCB)=x’in kaç derece olduğunu bulunuz.
10. Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde [BD] köşegen, [AB] açıortay, m(BDE)=25 ve m(DCB)=60 olduğuna göre m(DEA)=x kaç derecedir?

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde [DH]_I_ [AB], IDCI=12 cm, A(ABCD)= 36 cm2 olduğuna göre IDHI=h değerini bulunuz.
2. Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde [EB]_I_[AD], IEBI=5 cm, IBCI=6 cm olduğuna göre DBC üçgeninin alanı bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı

3. Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde [DE]_I_ [BC], IDEI= 12 cm ve IABI=15 cm olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgenin alanını bulunuz.
4. Yandaki ABCD eşkenar dörtgenine IOAI=4 cm, IOCI=8cm oldğuna ABCD eşkenar dörtgeninin alanını bulunuz.
5.Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde [OE] _I_[BC], IADI=8cm, IOEI= 3cm olduğuna göre A(ABCD) kaç cm2’dir?.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı

7.Yandaki ABCD yamuğunda [AB] // [DC], [DH] _I_[AB], A(ABCD) =14 cm2, IDHI=2 cm, IAB)= 8 cm olduğuna göre IDCI)c kaç cm’dir?
8. Yandaki ABCD dik yamuğunda A(ABCD) kaç cm2’dir?
9. Yandaki ABCD dik yamuğunda A(ABCD)=2. cm2, IDAI =4 cm, IDCI= 5 cm olduğuna göre AB= a kaç br’dir?
10 Yandaki ABCD yamuğunda A(ABCD)=30 cm2 ise IDHI= h kaç cm’dir?

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Yandaki şekilde ABHK bir dikdörtgen, HBC bir dik üçgen, CDEH bir paralelkenar, HEFG ise bir yamuktur.
IABI=8cm
IBCI= 4cm
IKAI= 6 cm
ICDI= 10 cm
IGFI=8cm
IHEI =10 cm
IHGI=5 cm olduğuna göre ABCDEFGHK bölgesinin alanı kaç cm2’dir?
2.Yandaki şekilde verilenlere göre boyalı bölgenin alanını bulunuz.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

3. Yandaki eşkenar dörtgen biçimindeki arsanın bir kısmına şekilde gösterildiği gibi yeşil alan, geri kalan yamuk şeklindeki kısmına ise otel yapılacaktır. Eşkenar dörtgen şeklindeki arsanın bir kenar uzunluğunu 65 metre, eşkenar dörtgen şeklindeki arsanın karşılıklı kenarları arasındaki dik uzaklık 60 metre olduğuna göre otel için ayrılmış alan ile yeşil alanın farkını bulunuz.
4. Yandaki şekilde bir tarlaya ait kenar uzunlukları verilmiştir. Tarlanın alanını bulunuz.
5. Şekilde [FA] _I_ [AB], [BC]_I_[CD] F,E,D, ve A,B,C noktaları kendi aralarında doğrusaldır. Boyalı bölgenin alanını bulunuz.
6. Alanları eşit olan EFGH ve ABCD dikdörtgenlerinin çevre uzunluklarını karşılaştırınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı

7. Aşağıda bir okula ait plan verilmiştir. Planda yeşil alan paralelkenar, basketbol sahası dikdörtgen, derslikler yamuk ve süs havuzu eşkenar dörtgen şeklinde gösterilmiştir. Buna göre okulun bahçesindeki boş kısmın alanı kaç metrekaredir?
8. Kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayı olan bir dikdörtgenin alanı 120 cm2 olduğuna bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç cm’dir?
9. Kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu 60 cm olduğuna göre bu dikdörtgenin alanının en fazla kaç cm2 olacağını bulunuz.
10. Çevre uzunlukları eşit olan EFGH ve ABCD dikdörtgenlerinin alanlarını karşılaştırınız..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu