Kitap Cevapları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 10-42 Cevapları

7.Sınıf MEB Yayınlarının yapmış olduğu Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 10-42 arasındaki cevapları bulabilirsiniz. Sitemizde MEB yayınlarının diğer ünitelere ait cevapları bulabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

HATIRLAYALIM
1) Aşağıdaki ifadeleri gösteren tam sayıları verilen boşluklara yazınız.
2) Aşağıdaki boşluklara “<”, “>” veya “=” sembollerinden uygun olanı yazınız.
3) Aşağıdaki ifadeleri, bu ifadelere karşılık gelen değerlerle eşleştiriniz.
4) Yandaki tablo bazı sıvıların donma noktalarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
5) -16 tam sayısı ile +5 tam sayısı arasında kaç tane tam sayı vardır?
6) Sayı doğrusunda -3 noktasına 5 br uzaklıktaki noktaları bulunuz.
7) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
8) O 1 7 olduğuna göre O yerine yazılabilecek tam sayıları bulunuz.
9) Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Celsius (Selsiyus) ölçeği; suyun donma noktasını 0 derece Celcius (°C), kaynama noktasını 100 °C olarak ölçen bir sıcaklık ölçeğidir. Bu ölçekle hazırlanmış termometreye de Celsius termometresi denir.
Kelvin (Kelvin) ölçeği; suyun donma noktasını 273 derece Kelvin (°K), kaynama noktasını 373 °K olarak ölçen bir sıcaklık ölçeğidir. Bu ölçekle hazırlanmış termometreye de Kelvin termometresi denir.
Celsius derecede verilen bir sıcaklığı Kelvin dereceye çevirirken Celsius dereceye 273 °C eklenir.
• Sıcaklığın -10 °C ölçüldüğü bir ortamda Kelvin termometresi sıcaklığı kaç °K olarak gösterir?.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Yukarıda yaptığımız (+2)+(5) = +7 ve (-3)+(-6) = -9 işlemlerini inceleyiniz.
* Toplanan sayıların mutlak değerlerini kullanarak işlemin sonucunu nasıl elde edersiniz?
Pozitif olan sayıların sonucunda bir değişiklik olmaz ancak negatif sayıları mutlak değer içerisinde kullanırsak sonuç pozitif olur.
* Toplanan sayıların işareti ile toplamın (sonuç) işareti arasında nasıl bir ilişki vardır?
Toplanan sayıların işareti pozitif ise sonuç pozitif sayıların işareti negatif ise sonuç negatifdir. Biri pozitif diğeri negatif ise büyük olan sayının işareti yazılır.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Çözüm Sende
1) Aşağıdaki tabloda verilen toplama işlemlerini sayma pulları ile modelleyiniz ve sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.
2) Aşağıda sayma pulları ile modellenen işlemleri yandaki boşluklara yazınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

3) Aşağıdaki sayı doğruları üzerinde verilen işlemleri yapınız.
4) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
5) En büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?
6) Yanda verilen görselde işlem sırasını takip ederek boşluklara gelmesi gereken sayıları bulunuz.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

7) Yanda verilen bir işlem tahtasıdır. Bu işlem tahtasında her satır ve sütundaki tam sayıların toplamı, o satır ve sütunun kesiştiği bölüme yazıldığına göre A + B + C = ?
8) Bir binanın giriş katından asansöre binen Mehmet, görme engelli komşusuna yardım etmek için önce onu 3 kat yukarı çıkardıktan sonra kendisi 4 kat aşağı inmiştir. Mehmet son durumda kaçıncı kattadır?
9) Rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en küçük
negatif tam sayının toplamı kaçtır?
10) Toplamları -40 olan birbirinden farklı negatif üç tam sayının en küçüğü en az kaçtır?
11) -39’dan küçük en büyük tam sayı ile -93’ten büyük en küçük tam sayının toplamı kaçtır?
12) -86’dan büyük, 87’den küçük tam sayıların tümünün toplamı kaçtır?
13) Yandaki hedef tahtasına üç atış yapan her bir öğrenci isabet ettirdiği renklerin puanlarını kazanıyor. Öğrencilerin puanları bu üç
atışta elde ettikleri toplam puana göre belirleniyorsa
a) Doğukan toplamda +3 puan aldığına göre hangi renklere isabet ettirmiş olabilir?
b) Cansu toplamda 0 puan aldığına göre hangi renklere isabet ettirmiş olabilir?
14) Aşağıdaki tabloda Mati’nin yaşadığı şehrin bazı aylara göre sıcaklık ortalamaları verilmiştir.
Tablodaki verileri kullanarak aşağıda verilen
ifadelerden doğru olanlara “D’’, yanlış olanlara
“Y’’ yazınız.
• En yüksek sıcaklık ortalaması ile en düşük
sıcaklık ortalamasının toplamı 1 OC’tur. (…)
• Kasım ve mart ayları arasındaki sıcaklık ortalamalarının toplamı 1 C’tur. (…)
• Nisan ayı sıcaklık ortalaması ile ocak ayı sıcaklık
ortalamasının toplamı -2 C’tur. (…).

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

1) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Toplama işleminde tam sayıların yerleri değiştirildiğinde sonuçta nasıl bir değişiklik olmaktadır?
2) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Bu işlemlerin sonucuna göre ikiden fazla tam sayıyı toplarken farklı gruplandırma yapmanın
işlemin sonucuna etkisini yazınız.
3) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Toplanan tam sayıların benzerlik ve farklılıklarını yazınız.
4) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
0’ın toplama işleminin sonucuna etkisini yazınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Çözüm Sende
1) Aşağıda verilen işlemlerde toplama işleminin hangi özelliklerinin kullanıldığını belirleyerek bu özellikleri yandaki boşluklara yazınız.
2) Aşağıdaki tam sayıların toplama işlemine göre tersini verilen boşluklara yazınız.
3) Toplama işleminin özelliklerinden yararlanarak aşağıda verilen işlemlerde x yerine gelmesi
gereken sayıları yazınız.
4) -23 tam sayısının toplama işlemine göre tersi _, +47 tam sayısının toplama işlemine göre tersi
Y ise _ + Y kaçtır?
5) Bir oyun makinesine bir tam sayı yazılıp “|’’ tuşuna basılınca ekranda sayının toplama işlemine
göre tersinin 4 fazlası görülüyor. Bu makinede 19 yazıp “|’’ tuşuna basan Buse, ekranda hangi
sayıyı görür?.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Çözüm Sende
1) Aşağıdaki tabloda verilen çıkarma işlemlerini sayma pulları ile modelleyiniz ve sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.
2) Aşağıda sayma pulları ile modellenen çıkarma işlemlerini yazınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

3) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
4) Yanda verilen görselde işlem sırasını
takip ederek boşluklara gelmesi gereken
sayıları bulunuz.
5) -18’den küçük en büyük tam sayıdan iki basamaklı en küçük negatif tam sayı çıkarılırsa sonuç kaç olur?
6) En büyük negatif tam sayıdan en küçük pozitif tam sayıyı çıkardığımızda sonuç kaç olur?
7) İki basamaklı birbirinden farklı üç tam sayının toplamı 210’dur. Bu sayılardan en büyüğü en fazla
kaçtır?
8) İki basamaklı, birbirinden farklı iki tam sayının farkı en az kaç olur?
9) Yanda verilen bilgilere göre tungstenin
erime sıcaklığı civanın erime sıcaklığından
kaç C fazladır?
10) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yazınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Çözüm Sende
1) Aşağıda sayma pulları ile modellenen çarpma işlemlerini yazınız.
2) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını yazınız.
3) Aşağıdaki işlemlerde verilen üçgen ve dikdörtgen yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz. Üçgen x dikdörtgen işleminin sonucunu hesaplayınız.
4) -5 ile -1 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

5) Aşağıdaki işlem tahtasında verilen çarpma işlemlerini tamamlayarak A, B, C, D’nin değerini
bulunuz.
6) Çarpımları 48 olan tam sayı çiftlerini yazınız.
7) -49’dan küçük en büyük tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımını yazınız.
8) Sıcaklığın -10 C olduğu bir bölgede yukarı doğru çıkıldıkça her 325 metrede sıcaklık 2 C düşmektedir. Bu bölgede 6500 m yükseklikteki sıcaklığın kaç C olacağını hesaplayınız..

 

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

4) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
0’ın işlem sonuçlarına etkisini yazınız.
5) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
-1’in işlem sonuçlarına etkisini yazınız.
6) Aşağıdaki işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Bu işlemlerdeki benzerlik ve farklılıkları yazınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

Çözüm Sende
1) Aşağıda yapılan işlemlerle çarpma işleminin verilen özelliklerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?
2) Aşağıdaki işlemlerde çarpma işleminin özelliklerinden yararlanarak verilen şekillerin yerine gelmesi gereken sayıları yazınız.
3) -16 . 98 işleminin sonucunu çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden
yararlanarak bulunuz.
4) -8 ile +4 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu