Kitap Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-91 Cevabı

Temel Dini Bilgiler dersi için hazırlanan 5.Sınıf MEB yayınlarının yapmış olduğu ders kitabının 80-91 arasındaki cevaplarına ulaşabilirsiniz. Diğer sayfaları sitemizden bakabilirsiniz.

Sayfa 80 Cevapları:
4. Aşağıdakilerden hangisi namazın şartları (dışındaki farzları) ndan biridir?
A) Niyet
B) Rükû
C) Kıyam
D) İftitah tekbiri

Cevap: B
5. I-Cuma namazı, Cuma günleri ikindi namazı yerine kılınan bir farz namazdır.
II- Bayram ve vitr namazları vacip namazlardır.
III- Her sünnet namaz aynı zamanda bir nafile namazdır.
IV- Farz, vacip ve sünnet namazlar dışında, istediğimiz zamanlarda ve miktarlarda kıldığımız namazlar nafile namazlardır.
Yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?
A) I-II

B) II-IV
C) II-III-IV
D) I-III

Cevap:
6. Namazın kılınışı ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Farz namazların üç ve dördüncü rekâtında Zamm-ı sure okunmaz.
B) Yatsı namazının ilk sünnetinde ilk oturuşta Tahiyyat’tan sonra üçüncü rekâta kalkılır.
C) Vitr Vâcib namazında üçüncü rekâtta Fatiha ile Kunut duaları arasında zamm-ı sure okunur.
D) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rekâta kalkınca Sübhâneke okunur.

Cevap:
7. “Safları düzgün tutun, omuzları bir hizaya getirin, boşlukları doldurun, safa girerken kardeşlerinize, ellerinizi hafifçe dokundurun, şeytana açık yerler bırakmayın. Kim safları sık tutarsa Allah onu hayra eriştirir. Kim de saflar arasında boşluk bırakırsa Allah onu hayra eriştirmez.” (Müslim, Mesâcid, 282.)
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki hadisten çıkarılabilecek ilkelerden biri olamaz?
A) Namazda safların düzgün olması önemlidir.
B) Safların düzgün olması için ayakların bir hizada olması gerekir.

C) Safları sık tutan hayra erişir.
D) Saftaki boşluklar, şeytanın hoşuna gider.

Cevap: B
8. I-Gözü kıble istikametinden çevirmek
II- Örtülmesi gereken yerlerin açılması
III- Namazdayken abdestin bozulması
IV- Bayılmak
V- Namazın içindeki farzlardan birini özürsüz olarak geciktirmek
VI- Okunan ayetleri bilmeden hatalı okumak
VII- Cemaatle namaz kılarken imamdan önce rükû veya secdeye gitmek
Yukarıdakilerden hangileri namazı bozan durumlardan değildir?
A) I-II-VI
B) II-III-IV
C) II-III-IV
D) I-V-VI

Cevap: D
Sayfa 81 Cevapları:

1. Edep ve hayâ kavramlarının anlamlarını sözlükten bulup defterinize yazınız.

Cevap:
Edep: Toplumda oluşan töreye uygun davranış.

Haya: Utanç, utanma, sıkılma.

2. Günlük hayatımızda uyulması gereken bazı görgü kurallarını büyüklerinize sorarak defterinize not ediniz.

Cevap: Görgü kuralları, örf ve adetlerimizden, gelenek ve göreneklerimizden hareketle oluşturulan kurallardır. Toplumda görgü kuralları edep ve ahlak kuralları olarak bilinmektedir. Birçok alanı kapsamaktadır. Günlük hayatta uygulamak zorunda olduğumuz görgü kuralları da bulunmaktadır.Görgü kuralları uzun yıllar boyunca toplumda uygulanagelen kurallar olarak benimsenmektedir. Günlük hayatta uymamız gereken görgü kuralları, büyüklere saygı göstermemiz, büyüklere öncelik vermemiz, büyüklere hizmet etmemiz, selamlaşmamız, tebessüm etmemiz, ikramda bulunmamız, yardımseverlik göstermemiz şeklinde sıralanabilir. Görgü kuralları bizim toplumda saygı görmemizi de sağlar. Görgü kuralları sayesinde toplumda ahlaki kurallar da yaşanmaya ve yerleşik hale gelmeye başlar.
3. Görgülü insanla görgüsüz insan arasında ne gibi farklar olduğunu düşününüz. Maddeler hâlinde defterinize yazınız.

Cevap:*Görgülü insanlar büyüklerine saygılıdır.*Görgüsüz insanlar maymun iştahlıdır.
*Görgülü insanlar terbiyelidir.

*Görgüsüz insanlar gevşektir.

*Görgülü insanlar nerede ne yapacağını bilir.

*Görgüsüz insanlar davranış olgunluklarına sahip değildir.

*Görgülü insanlar sesini yükseltmez.

*Görgüsüz insanlar kaba konuşurlar.

*Görgülü insanlar sesli gülmezler.

*Görgüsüz insanlar kahkahalar atarlar.

*Görgülü insanlar az yer, az uyur ve az konuşur.

*Görgüsüz insanlar çok yer, çok konuşur.

4. Nisâ suresinin 86. ayetinin mealini bularak defterinize yazınız.

Cevap: Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını yapandır.
Sayfa 82 Cevabı
Sizce bir insanı değerli kılan onun hangi özellikleridir?

Cevap: İnsanlara değer kazandıran birçok özelliği olabilir. Bence bir insanı değerli kılan özellikleri giyim kuşamı, hitabeti, bilgisi, güler yüzlülüğü, sadakati, fedakarlığı, merhametli oluşu, adaletli oluşu, vicdanlı olması, insaf, temiz oluşu gibi özellikleri olabilir.
Sayfa 83 Cevabı
“Edeb bir tâc imiş nûr-i Hüdâ’dan, Giy o tâcı emin ol her belâdan.” (Edep, Allah’ın nurundan bir taçtır O tacı giyip edepli ol ki, belalardan kurtulasın.)

Yukarıdaki şiire göre edebin önemini yorumlayınız.

Cevap: Kişinin edepli olması, sahip olduğu bütün dünya servetinden daha hayırlıdır. Edep güzel ahlaktır. İnsanın içi neyse dışı da o olmalıdır. Sorumluluklarını bilmedir.
Sayfa 85 Cevabı:
*Edep kendimizi bilmektir.
* Edep haddimizi bilmektir.
* Edep kaba saba değil, kibar ve nazik davranmaktır.
* Edep güler yüzlü, yumuşak sözlü olmaktır.
* Edep cahilce değil, medenice davranmaktır.
* Edep kültürlü olmaktır.
* Edep insan onuruna yakışan şekilde davranmaktır.
* Edep saygılı olmaktır.
* Edep terbiyeli olmaktır.

Yukarıda verilen edep tanımları ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Yukarıdaki tanımlarda edepli insanlarda bulunması gereken özellikleri vurguluyor. Edepli insan kendini bilir, kibardır, güler yüzlüdür, medenidir, onurludur, saygılı ve terbiyelidir.
Sayfa 86 Cevabı
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.)

Yukarıdaki ayette Rabbimiz neleri emrediyor, neleri yasaklıyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar.
Sayfa 87 Cevabı
Bir arkadaşınız size güler yüzle selam verdiğinde neler hissedersiniz?

Cevap: Selam vermek, kişileri birbirine ısındıran, aralarına muhabbet ve güzel duygular koyan güzel bir davranıştır. Bir arkadaşım bana güler yüzle selam verdiğinde çok mutlu olurum. Bana selam verene karşı muhabbetim ve sevgim artar, kardeşlik duygum pekişir.
Sayfa 88 Cevabı
Yanda Arapça olarak verilen “Es-Selamü Aleyküm” yazısının içini renkli kalemlerle boyayınız.

Cevap: Kitabınızın 88. sayfasındaki Es-Selamü Aleyküm yazısını istediğiniz renge boyayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu