Kitap Cevapları

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9.Ünite Sayfa 121-134 Cevapları

6.Sınıf İngilizce ek olarak ders çalışmak isteyeceğiniz Monopol Yayınlarının yapmış olduğu Ders Kitabının Sayfa 121-134 arasındaki sayfalarının cevapları resimli olarak paylaşım yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için takipte kalınız.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

1.Look at the pictures. Choose the correct headline and write it in the box.
1. resimlere bakın. Doğru başlığı seçin ve kutuya yazın.
Doğru cevap : c.Save the Planet !

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

2-Before you listen, answer the questions: Do you plant trees?
Why/Why not?
2-Dinlemeden önce soruları cevaplayın: Ağaç dikiyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
3-Listen to the dialogue and answer the question: What do Mary and Charles decide to prepare? (Track 29)
3-Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Mary ve Charles ne hazırlamaya karar verir? (Parça 29)
4- Who suggests what? Listen to track 29 again. Read the sentences. Write “M” for Mary, “C” for Charles.
4- Kim neyi öneriyor? Parça 29’u tekrar dinleyin. Cümleleri oku. Mary için “M”, Charles için “C” yaz.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

5- What can you do to protect the environment? Work in pairs. Look at the pictures and the keywords. Ask and answer questions and give each other suggestions.
5- Çevreyi korumak için ne yapabilirsiniz? Çiftler halinde çalışın. Resimlere ve anahtar kelimelere bakın. Soru sorun ve cevaplayın ve birbirlerine önerilerde bulunun.
A: What we can do the protect the environment?
(Çevreyi korumak için neler yapabiliriz?)
B: We can reduce the waste of the water.(Suyun israfını azaltabiliriz.)
A: Yes. Close the tap after you finish washing your hands.
(Evet. Ellerinizi yıkadıktan sonra musluğu kapatın.)
B: We should not use too much water while we take a shower.
(Duş alırken çok fazla su kullanmamalıyız.)

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

6.Before you read, answer the questions : What do you do to protect the environment in your daily life?
6. Okumadan önce soruları cevaplayın: Günlük yaşamınızda çevreyi korumak için ne yapıyorsunuz?
7.Read the instructions and match them with the pictures.
7. Talimatları okuyun ve resimlerle eşleştirin.
8.Read the instructions again and write true (T) or false (F)
8. Talimatları tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

9.Work in pairs.Prepare a poster to protect the envireonment and save our planet.Write simple sentences.
Çiftler halinde çalışın.Çevreyi korumak ve tasarruf etmek için bir poster hazırlayın.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

10.Before you listen answer the questions: Do you recycle? Why/why not?
10. Dinlemeden önce soruları cevaplayın: Geri dönüşüm mü yapıyorsunuz? Neden / neden olmasın?
11.What materials can you recycle ? Listen to the dialogue and put a tick. (Track 30)
Hangi malzemeleri geri dönüştürebilirsiniz? Diyaloğu dinleyin ve bir onay işareti koyun. (Parça 30).
12.Listen to track 30 again and answer the questions.
12. 30’u tekrar takip edin ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

13.Name the bins below and draw lines to match the rubbish with the correct bins. Then explain: What are there in your recycling bins?
Aşağıdaki bölmeleri adlandırın ve çöpleri doğru bölmelerle eşleştirmek için çizgiler çizin.Sonra geri dönüşüm kutularınızda neler var açıklayın.
There are plastic wastes in my plastic bin.The plastic bin is yellow.
There are paper wastes in my paper bin.The paper bin is gray.
There are glass wastes in my glass bin.The paper bin is green.
There are metal wastes in my metal bin.The paper bin is blue.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

14-Before you read, answer the questions: Do you think you should have recycling bins at school, too? Do you think all the students use them?
14-Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: Okulda da geri dönüşüm kutularının olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Sizce tüm öğrenciler onları kullanıyor mu?
15-Read the text about the protection of the environment and answer the question: What are the “3Rs rules”?
15-Çevrenin korunması ile ilgili metni okuyun ve şu soruyu cevaplayın: “3R kuralları” nelerdir?
16-Read the text in activity 15 again and answer the questions.
Etkinlik 15’teki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

What should/shouldn’t we do to protect the environment? Look
at the photos and use the keywords. First take notes in the box
below. Then make a speech about it.
Çevreyi korumak için ne yapmalıyız / yapmamalıyız? Bak ve anahtar kelimeleri kullanın. İlk önce kutuya not alın altında. Sonra bunun hakkında bir konuşma yapın.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

18.Listen and sing the song by Louis Armstrong.
18- Louis Armstrong’un şarkısını dinleyip söyleyin.
19.Write a poem about a beautiful and healthy world.
19.Güzel ve sağlıklı bir dünya hakkında bir şiir yaz.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

20.Before you listen, look at the pictures and match them with the types of poliution.
20.Dinlemeden önce resimlere bakın ve onları kirlilik türleriyle eşleştirin.
21.Listen to the text and answer the question: When is the Earth Day
21 Metni dinleyin ve soruyu cevaplayın: Dünya Günü ne zaman.
22.Listen to track 32 again and fill in the blanks.

22. 32 numaralı parçayı tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

23.What can you do on Earth Day? Write briefly.
23.Dünya Günü’nde ne yapabilirsiniz? Kısaca yazın.
24.Find these words in the puzzle.
24. bulmacanın içinde bu kelimeleri bulun.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Prepare slogans / notes / posters about saving energy at school and hang them on the walls.
Okulda enerji tasarrufu hakkında sloganlar/ notlar/posterler hazırlayıp duvara asın.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu