Kitap Cevapları

6.Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 54-74 Cevapları

Meb Yayınları 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı için 54-74 sayfaları için cevaplar konumuzda paylaşılmıştır. Cevaplar özenle hazırlanmış olup eksiksiz olarak sunulmaktadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Sıra Sizde 1
Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları “+” ve “-” işaretlerini kullanarak gösteriniz.
Deniz seviyesinin 10 metre altı :
3000 lira gelir :
Sıfırın altında 5 derece :
Zeminin iki kat üstü :
Sıra Sizde 2
Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları “+” ve “-” işaretlerini kullanarak gösteriniz.
Deniz seviyesinin 3 metre üstü :
Zeminin 4 kat üstü :
150 lira gider :
Zeminin bir kat altı :

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Sıra Sizde – 3
Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
-1 ile 7 arasındaki tam sayılar nelerdir?
-3 ile -8 arasındaki tam sayılar nelerdir?
Sıra Sizde – 4
Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıları bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
2.Aşağıdaki tam sayıları ifade eden cümleler kurunuz.
3.Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda
ve şekillerine karşılık gelen tam sayıları bulunuz.
4.-6 ile 3 arasında kaç tane tam sayı vardır?
5.Yandaki termometreye göre a, b, c ve d harfleri yerine gelecek tam sayılardan hangisi yanlış yazılmıştır?
6.Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıların hangisi yanlış verilmiştir?
7.-18, +32, -70, +25, +13, -6
Yukarıdaki tam sayılardan kaç tanesi negatif tam sayıdır?
8.Yukarıdaki M kümesinin elemanlarından kaç tanesi pozitif tam sayıdır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Sıra Sizde 1
0, -1, -99, +22 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.
Sıra Sizde 2
+7, -8, -100, +100 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Sıra Sizde 3
Mutlak değeri 7 olan sayılar hangileridir?
Sıra Sizde 4
Mutlak değeri en fazla 6 olan sayılar hangileridir?
Sıra Sizde 5
-7, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi
en büyüktür?
Sıra Sizde 6
-11, 0, +11, -16 sayılarından hangisinin mutlak değeri en küçüktür?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Sıra Sizde 7

Yukarıdaki boşluklara “<”, “>” sembollerinden hangisi gelmelidir?
Sıra Sizde 8
-7, 12, 6, -19, 8, 0, -14
Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında sağdan beşinci sayı hangisi olur?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
2.Aşağıdaki ifadeleri karşılarında verilen tam sayılarla eşleştiriniz.
3.-45 < 0 < -8 < -29 < 14
Yukarıdaki sıralamanın doğru olabilmesi için hangi tam sayılar yer değiştirmelidir?
4.I ΔI =5 ifadesinde Δ ’ın alabileceği kaç
farklı tam sayı değeri vardır?
5.Yandaki ifadelerin aralarındaki boşluklara sırasıyla
“=”, “<”, “>” işaretlerinden hangisi gelmelidir?
6.A = {-5, -4, -3, -1, 2, 3, 4} kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 4’ten küçüktür?
7.I-6I, 0, -5, -1
Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
8.Sıcaklık değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Görseldeki dağın I, II ve III numarayla belirtilen noktalarında aynı anda ölçüm yapılmıştır. Elde edilen sıcaklık değerlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Sıra Sizde 1
2 /3 , 5/12 ve 8/16 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Sıra Sizde 2
Aynı havuzun birinci musluk saatte 2/7 ’sini ikinci musluk saatte 6/12 ’sını üçüncü musluk ise saatte 8/15 ’ini doldurmaktadır. Buna göre hangi musluğun havuza daha fazla su doldurduğunu bulunuz.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Sıra Sizde 3

Sayfa sayıları eşit olan romanlardan Elif, romanının 14/15 ’ünü, Ece 15/16 ’ini, Efe ise 16/17 ’sını okumuştur. Buna göre kim daha fazla sayfa okumuştur?
Sıra Sizde 4
6/7 , 7/8 ve 8/9 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Sıra Sizde 7
2 3/5 ve 3 1/2 kesirlerini sayı doğrusunu kullanarak sıralayınız.
Sıra Sizde 8
13/4 ve 8/3 kesirlerini sayı doğrusunu kullanarak sıralayınız.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
2.Yukarıdaki sayı doğrusunda A, B ve C noktalarına
karşılık gelen kesirleri bulunuz.
3. 3/5 , 1 2/3 , 7/2 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
4.Aşağıdaki boşlukları “<”, “>”, “=” sembollerinden uygun olanı ile doldurunuz.
5.Eşit hacimli üç şişedeki bal miktarı aşağıda
gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6. 1/8 < Δ < 5/12 şartını sağlayan Δ kesri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
7. 4 m uzunluğundaki ipi 4 arkadaş eşit şekilde paylaşıyor. Sonra paylaştırılan ipleri Şevval 7, Furkan 10, Ela 6 ve Melih 12 parçaya
ayırıyor. Buna göre hangisinin elde ettiği ip parçası en uzundur?
8. Δ / 4 kesri 5/10 kesrinden büyüktür. Buna göre Δ ’in alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

Sıra Sizde 1
1/3 + 2/6 işleminin sonucunu bulunuz.
Sıra Sizde 2
2/5 + 3/10 işleminin sonucunun 1’den büyük
olup olmadığını bulunuz.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Sıra Sizde 3
1/6 + 1/7 işleminin sonucunu bulunuz.
Sıra Sizde 4
Bir terzi elindeki kumaşın 1/4 ’i ile etek, 2/5 ’si ile ceket dikmiştir. Terzinin elindeki kumaşın kaçta kaçını kullandığını bulunuz.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

Sıra Sizde 7
Zeynep, evinin bahçesine boyu 3/5 metre olan bir fidan dikmiştir.
Bir süre sonra fidanın boyunun ilk ölçüme göre 1 1/4 metre daha uzadığını bulmuştur. Buna göre fidanın boyu kaç metredir?

Sıra Sizde 8
2 3/5 + 1 1/7 işleminin sonucunu bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Sıra Sizde 9
Beden Eğitimi dersinde öğrencilerin 2/5 si basketbol , 3/8 ü tenis oynamaktadır. Basketbol oynayan öğrencilerin tenis oynayan öğrencilerden farkı tüm öğrencilerin kaçta kaçıdır?
Sıra Sizde 10
5/6 – 3/7 işleminin sonucunu bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Yukarıdaki eş bardaklardan 1, 2 ve 3. bardakların kaçta kaçının su ile doldurulduğu yanlarına yazılmış, 4. bardağın içi boş bırakılmıştır. 1, 2 ve 3. bardaktaki su 4. bardağa boşaltılırsa 4. bardağın kaçta kaçı su ile dolar?
2.Yukarıda model olarak verilen işlemi kesirlerle ifade ediniz.
3.Yukarıdaki modellerde gösterilen şekiller karedir. Buna göre A, B, C modellerinin ifade ettiği kesirlerin toplamını bulunuz.
4.Sercan’ın boyu 1 9/10 metre, Hasan’ın boyu 1 3/5 metredir. Buna göre hangisinin boyunun daha uzun olduğunu ve aralarındaki boy farkını bulunuz.
5.Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Sıra Sizde 1
Bir pasta her bir çocuğa pastanın 3/10 ’ü verilecek şekilde 3 çocuğa dağıtılıyor. Buna göre toplamda pastanın ne kadarı dağıtılmıştır.
Sıra Sizde 2
3 tane 5/18 kaç eder.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Sıra Sizde 3
9 doğal sayısını 1/3 ve 5/3 kesirleri ile çarpınız ve işlemlerin sonuçlarını 9 doğal sayısıyla karşılaştırınız.
Sıra Sizde 4
16 sayısını 1/8 ve 10/8 kesirleri ile çarpınız, işlemlerin
sonuçlarını 16 doğal sayısıyla karşılaştırınız.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Sıra Sizde 5
Suna, parasının 1/3 ’ini markette harcamıştır. Markette harcadığı paranın 2/7 ’si ile çikolata aldığına göre Suna tüm parasının kaçta
kaçı ile çikolata almıştır?
Sıra Sizde 6
Bir otobüsteki yolcuların 4/5 ’ü öğrencidir. Öğrencilerin ise 3/8 ’ü kızdır. Buna göre otobüsteki yolcuların kaçta kaçı kız öğrencidir?


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Sıra Sizde 7
2/3 . 4/5 işlemini modelleyerek sonucunu bulunuz.
Sıra Sizde 8
1/5. 2/7 işlemini modelleyerek sonucunu bulunuz.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
2. 2 2/3 . 3 1/2 işleminin sonucunu bulunuz.
3.Ayşe, parasının 2/3 ’sinin 1/4 ’ini kardeşine vermiştir. Buna göre Ayşe’nin kalan parası tüm parasının kaçta kaçıdır?
4.Aşağıdaki boşlukları “<”, “>”, “=” sembollerinden uygun olanlarıyla doldurunuz.
5.Buket’e öğretmeni bir proje ödevi vermiştir. Buket her hafta ödevinin 2/15 ’sini yapmaktadır. Buna göre bir ayın sonunda Buket proje ödevinin kaçta kaçını yapmış olur?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu