Kitap Cevapları

5. Sınıf Türkçe İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları

Türkçe kitabındaki yer alan Türkçe İyiliğin Değerini Bilen Kim? konu cevapları net olarak cevaplanmıştır. Kolay bir şekilde soru cevaplarını görebilirsiniz. Diğer konularımızdaki sayfaları da inceleyerek diğer dersleri de bulabilirsiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Masalların sonunda iyilerin kazanması sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Açıklayınız.

(örnek) Mutluluk duygusu uyandırıyor. İyiliğin her zaman kazanacağına olan inancım artıyor.

2. “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız.

Karşılık beklemeden iyilik yap. İlgili, senden iyilik gördüğünü bilmese de yaratıcı iyilik yaptığını bilir ve sen bu davranışından dolayı bir iç rahatlığı duyarsın.

İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları Sayfa 195

1. ETKİNLİK
a) “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz? Neden?

Cevap: (örnek) Köylüyü canlandırmak isterdim. Çünkü köylü, benim gibi iyiliğin değerli olduğunu bilen bir insandır.

b) Metni okurken olaydaki duygu ve düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Cevap: Noktalama işaretlerine dikkat etmeli, ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız.

2. ETKİNLİK
a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin, deyimlerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Daha sonra sözlükten bu kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını bulunuz, bunları birer cümlede kullanınız.

Cevap:

tuzak
Sözlük anlamı: Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek
Cümlem: Tuzağa düşen güvercin, kurtulmak için ipleri gagasıyla kemirmeye başladı.

gözden kaybolmak
Sözlük anlamı: Ortadan çekilmek veya görünmez olmak, kaybolmak
Cümlem: Ay, bir müddet sonra dağların arkasına geçip gözden kayboldu.

avcı
Sözlük anlamı: Avı kendine iş edinen kimse
Cümlem: Ormanda avcılardan kaçan ceylan bu sefer de aslana yakalanmıştı.

öneri
Sözlük anlamı: Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Cümlem: Biraz ara verip toplantıya daha sonra devam etmeyi öneriyorum.

göz kulak olmak
Sözlük anlamı: Gözetmek, korumak, bakmak
Cümlem: Sen bisikletime göz kulak ol, ben birazdan geleceğim.

İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları Sayfa 196

b) Metinde kullanılan “gözden kaybolmak” ve “göz kulak olmak” deyimleri metnin anlatımına nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

Cevap: Metnin anlaşılmasını kolaylaştırmış, anlatımı güçlendirmiştir.

3. ETKİNLİK
Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış
Kurt, arkadaşlarıyla karşılaşmıştır. X
Köylünün çuvalında mısır vardır. X
Kurt, köylüden yardım istemiştir. X
Kurt ve köylü yolda bir eşekle karşılaşmıştır. X
Kurt, köylü ile “Bu dünyada iyiliğin değerinin kalmadığını
öğrenemedin mi?” diye alay etmiştir.
X
Köylü, tilkinin kurnazlığını anlayamamıştır. X

4. ETKİNLİK
“İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Metnin konusu: İyilik

Metnin ana fikri: İnsanlar iyiliğin değerini bilmeli, bilmiyorlarsa cezasını çekmeye razı olmalıdır.

5. ETKİNLİK
a) Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Vardır. Başlık “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” olarak belirlenerek kinayeli bir başlık amaçlanmıştır. Metnin içeriğinde de iyiliğin değerinin bilinmesi konu edinilmiştir.

b) Okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız.

Cevap:

(örnek)

“Tilki’nin Kurnazlığı”

Bu başlığı seçme nedenim metindeki tilkinin kurdu alt etmesidir.

6. ETKİNLİK
Metinde ele alınan sorun nedir? Siz de bu soruna farklı çözümler üretiniz.

Cevap:

Metindeki sorun, kurdun yapılan iyiliğin değerini bilmeyerek kötülük yapma çabasıdır.

1. Kurda iyilik yapmanın önemi anlatılır.

2. Kurda iyilik yapmanın önemi ile ilgili örnekler anlatılır.

3. Kurda da aynı şekilde karşılık verilerek yaptığı hatanın farkına varması beklenir.

İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları Sayfa 197

7. ETKİNLİK
a) Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Neden?

Cevap: (örnek) Beğenmedim. Çünkü iyilik karşılıksız yapılan bir iştir. İyiliğin karşılığı beklenmemelidir. Eğer iyilik karşısında kötülük görüleceği öngörülüyorsa ya iyilik hiç yapılmamalı ya da kötülüğe razı gelinmelidir.

b) Metindeki olaylardan, varlık kadrosundan yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız.

Cevap: Metin, bazen iyiliğin karşılığının kötülük olabileceğini, iyiliğe karşı kötülük yapanların ise elbet bir gün cezasını çekebileceğini hayvanlar üzerinden, dikkat çekici bir şekilde anlatmaktadır.

c) Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: (örnek) Adil bulmuyorum. Her ne kadar iyilik, karşılık beklenmeden yapılan bir iş olsa da iyiliğin karşılığı iyilik olması gerekir. Kurt iyiliğe karşı kötülük yapmak istediğinden dolayı adil davranmamıştır.

ç) Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden?

Cevap: (örnek) Evet yaratıcı buluyorum. Kurdu tekrar çuvalın içine sokabilme fikri yaratıcı zekanın bir ürünüdür.

8. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

• Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

• Okuduğunuz metinde anlatılanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bir olay mıdır?

Cevap: Evet.

• Okuduğunuz metindeki olaylar gerçek mi yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.

Cevap: Kurgudur.

9. ETKİNLİK
“İyiliğin toplum hayatındaki önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken Türk ve dünya masallarından örnekler vermeyi, kelimeleri anlamlarına uygun kullanmayı unutmayınız.

Cevap:

10. ETKİNLİK
Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

şehir + e → şehre
karın +ı → karnı
ağız + ın → ağzın
resim + in → resmin

a) “Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.

Cevap:

Not: Ünlüler kırmızı renkle gösterilmiştir.

şe – hir

ka – rın

a -ğız

re – sim

b) Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Yazınız.

Cevap: “e, ı, i” sesleriyle başlamıştır.

c) Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.

Cevap: Bu kelimeler ek getirilince kelimenin son hecesindeki ünlü düşmüştür.

İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları Sayfa 198

11. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.

Cevap:

• Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba?

• Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı.

• Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı.

• Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti?

• Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu.

b) Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız.

Cevap:

• Size buradan gitmenizi emrediyorum.

• Ömrümün sonuna kadar sana bakacağım.

• Saçımın şeklini beğendin mi?

12. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek cümlenin başına “G”, sonuç cümlesi olabilecek cümlenin başına “S” yazınız.

Cevap:

[G] Romanın konusu insandır.

 

[S] Böylece birbirinden farklı nitelikte eserler ortaya çıkmıştır.

 

[G] Türkiye’de okuma yazma oranı artıyor ama okuyan azalıyor.

 

[S] Seyircileri de olayın içine çekmesi gerekir.

 

[S] Kısacası Âkif’in şiir ve sanat anlayışı faydalı olma şeklindedir.

 

[G] Turizm, insanları birbirine yaklaştıran bir olgudur.

 

[G] Her millet, kendi özelliklerini taşıyan bir çehreye sahiptir.

 

[G] Sanat, toplumdaki en etkileyici iletişim yollarından biridir.

 

[G] Şiir, ne söylediğinden çok nasıl söylediğindir.

 

[S] İnsan sevgisi de bizim önemli değerlerimizdendir.

 

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK
1. Bir kartona aile büyüklerinizi tanıtan bir soy ağacı hazırlayınız.

Görseldeki soy ağacını örnek alabilirsiniz.

AİLE BÜYÜKLERİNİ TANITAN SOY AĞACI ÖRNEĞİ

2. Büyüklere saygıyı anlatan atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız. Bilgi kaynaklarını etkili kullanmak için kitap, dergi ve internet sitelerinden yararlanınız.

BÜYÜKLERE SAYGIYI ANLATAN ATASÖZÜ VE ÖZLÜ SÖZLER
Atasözleri:

Ulular köprü olsa, basıp geçme.
Öpülecek el ısırılmaz.
Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur.
Özlü Sözler:

Babana hürmet et ki, çocukların da sana hürmet etsin. Hz.Ali
Eğer sevgi bir çiçekse, saygı onun koruyan saksıdır. Çiçek solmaya başlamışsa dikkat edin saksı mutlaka çatlamıştır. Erich Fromm
Hayatına giren herkes değerlidir; ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir. Erich Fromm

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu