Kitap Cevapları

4.Sınıf Tuna Yayınları Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33-60 Cevapları

Tuna Yayınları 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı için 33-60 sayfalarının cevapları konumuzda paylaşılmıştır. Cevaplar özenle hazırlanmış olup eksiksiz olarak sunulmaktadır.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

Ailenizin tarihini yazmak için hangi yöntemleri kullanır, neler yaparsınız.
Öncelikle taslak olarak kronolojik bir şema hazırlarım. Daha sonra aile tarihimizi ayrıntılı bir şekilde önemli olayları anlatırım.
Ailemizin tarihini yazarken evimizde bulunan yazılı ve görsel belgeler ile eşyalardan hangilerinin size yardımcı olacağını söyleyebilirsiniz? Neden?
Geçmiş dönemde çekilen fotoğraflar, kullanılan eşyalar halı, kilim, radyo vb. şeyler yardımcı olabilir.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

Evinizde millî kültürümüzü yansıttığını düşündüğünüz eserler veya eşyalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
Evimizde dedemgilden kalma halı , kilim , nostaljik radyo, çanak, çömlek, gaz lambaları vb. buna benzer kültürümüzü yansıtan eserler bulunmaktadır.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Çevrenizde gördüğünüz ve etnografya müzelerinde sergilenmesi gerektiğini
düşündüğünüz nesnelere hangi örnekleri verebilirsiniz?
Geçmiş medeniyetlere ait mozaikler, toprak altından çıkarılan paralar vb.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Evinizde aile büyüklerinizden kalmış, değer verdiğiniz ve özenle korumaya çalıştığınız nesneler bulunabilir. Bunlar sandık,saat,madalya,giysi,lamba,masa,sandalye,yüzük,kemer,başlık gibi eşyalar olabilir. Şimdi bu nesnelerden birini seçiniz ve onunla ilgili olarak
aşağıdaki nesne tanıtım kartında istenen bilgileri karşılarına yazınız.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

Ülkemizdeki tarihî önemi olan mimari yapılar veya tarihî mekânlardan hangilerini gezip görmek istersiniz?
Özellikle Mimar Sinan’ın yapmış olduğu tarihi camileri gezip görmek isterim.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

• Ailenizde ve çevrenizde bayramlar nasıl kutlanıyor?
Ailemizde bayram günleri erkenden kalkar önce bayram namazına gideriz. Sonra dedelerimizi ziyaret edip bayramlarını kutlarız ve diğer akrabalarımızı ve komşularımız teker teker gezip bayramlarını kutlarız.
• Bayramlarımız dışında millî kültürümüzü yansıtan kutlama ve törenlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
23 Nisan , 19 Mayıs , 18 Mart gibi kutlamalar örnek olarak verilebilir. Bunların dışında baharın gelişi kutlanır.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

Geleneksel çocuk oyunlarımızdan hangilerini biliyorsunuz?
Saklambaç , istop , yakantop , körebe , seksek, beştas , mendil kapmacayı sayabiliriz.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Evde, okulda veya sokakta arkadaşlarınızla birlikte en fazla oynamak istediğiniz geleneksel çocuk oyunu hangisidir?
Arkadaşlarımla birlikte saklambaç, beştaş , yakan top oynamak isterim.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Geçmişten günümüze değişerek gelebilmiş oyuncaklara ve çocuk
oyunlarına başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
Bez bebekler, el aterileri , tasolar , oyuncu kartları,misket .
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırdığınızda
neler söyleyebilirsiniz?
Günümüzdeki oyunlar genellikle tablet, telefon, bilgisayar üzerinden oynanmaktadır. Geçmişdeki oyunlar daha eğlenceli ve hep birlikte oynanırdı.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Aile büyüklerinizden biriyle çocukken oynadığı oyunlar
hakkında söyleşi yapınız. Ona konuyla ilgili olarak aşağıdaki soruları sorunuz. Aldığınız cevapları defterinize yazınız.
• Çocukluğunuzda hangi oyunları oynardınız?
Saklambaç. körebe , yakan top , istop , misket.
• Oynamaktan, en çok hoşlandığınız oyun hangisiydi?
Saklambaç oynamaktan hoşlanırdım.
• Bu oyun nasıl oynanıyordu?
Biz bu oyunu genelde akşamları hava kararınca oynardık. Bir kişi ebe olurdu ve gözünü bağlardık sonra yüzden geriye kadar sesli şekilde sayardı. Biz de o sıra saklanırdık. Daha sonra bizi bulmaya çalışırdı. Sonra başlangıç noktasına kim önce giderse o kazanırdı.
• Oyunlarınız sırasında hangi oyuncakları ve araç gereçleri kullanıyordunuz?
Gözü bağlamak için göz bandı kullanırdık.
• Çocukluğunuzda oynadığınız oyunlardan günümüzde de devam
edenler var mı? Varsa bu oyunlar, hangileridir?
Yukarıda saydığımız oyunlardan hepsi günümüzde de oynanmaktadır.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Vatanımızı ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz kahramanlar hakkında neler biliyorsunuz?
Vatanımızı ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz binlerce kahramanlarımız vardır. Bunlardan en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bunun yanı sıra ülkemizin bağımsızlığı için şehit olmuş atalarımızı sayabiliriz.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Mustafa Kemal’in yerinde siz olsaydınız millî bilinci uyandırmak amacıyla neler yapardınız?
O zamanki şartlara göre haberleşmeyi olabildiği kadar geliştirir ve halkı yapılan işgallerin haksız olduğunu ve ülkemizin düşman işgalinden kurtulması için hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini anlatırdım.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

Yukarıdaki metinden hareketle Kâzım Karabekir’in kişilik özellikleri hakkında
hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Eğitime önem verdiği ve eğitimin gelişimi sağlamak çıkarımında bulunabiliriz.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Tayyar Rahmiye Hanım’a bir dörtlük ile seslenmek isteseydiniz
ona neler söylerdiniz? Söylemek istediklerinizi yandaki
noktalı yerlere yazınız.
Bir dişi kurt var cephede
Düşmanı bekler Osmaniye’de
Düşmanı kovmak için bekler köşede
Kahraman Tayyar Rahmiye Hanım.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Yukarıdaki sözlerinden yola çıkarak Ali Saip Bey’in kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Vatanseverlik ve barışçılık ,insan sevgisi, savaş karşıtı olması kişilik özelliklerindendir.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Mektubunda yazdıklarına bakarak Şahin Bey’in kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Özgürlüğü için canını vereceği için ve vatan severlik özellikleri ön plana çıkmaktadır.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Millî mücadelenin ülkemiz ve milletimiz için önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Milli mücadele ülkemiz açısından çok önemlidir. Çünkü biz millet olarak bağımsız yaşamaya alışkınız. Bağımsızlık için milli mücadele çok önemlidir.
Büyük Taarruz’u gösteren aşağıdaki resim Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesinden alınmıştır. Resmi inceleyiniz ve altta verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Dumanların arasında koşan askerlerin ortak amacı nedir?
Düşman askerlerini mağlup etmek.
2. Askerin elinde bulunan Türk bayrağı hangi değerleri simgelemektedir?
Türk milleti ve ordusunu temsil etmektedir.
3. Mustafa Kemal’in en üstte çizilmesinin nedenleri neler olabilir?
Savaşı yönetmesi yani lider özellikli olmasıdır.
4. Resimdeki kişilerden hangisiyle konuşmak ve ona neler söylemek isterdiniz?
Mustafa Kemal Atatürk ile konuşarak bu güzel ülkeyi bize bıraktığı için çok teşekkür ederdim.
5. Sizden resme bir ad vermeniz istenseydi hangi adı verirdiniz?
Vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden kahramanlar.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

2. NELER ÖĞRENDİNİZ?
A. Aşağıdaifadeleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

4.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

C. Aşağıda Millî Mücadele’mizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri
karışık olarak verilmiştir.Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin
numarasını yazınız.
Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olmalıdır?
Milli kültürümüzü korumak için çaba göstermeliyiz.
Milli kültürümüzün değerini bilmeliyiz.
Gelenek ve göreneklerimizi sürdürmeliyiz.
Dilimize ve dinimize sahip çıkmalıyız.
2. Millî Mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz? Neden?
Vatanımızın bağımsızlığı için elimden ne geliyorsa onu yapardım.Atalarımızın yanında savaşırdım.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu