Kitap Cevapları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134-157

6.Sınıf MEB Yayınlarının yapmış olduğu Sosyal Bilgiler Ders Kitabı  Sayfa 134-157 arasındaki cevapları bulabilirsiniz. Sitemizde MEB yayınlarının diğer ünitelere ait cevapları bulabilirsiniz.

.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları

Arkadaşınız Berra’nın yaşadıklarından yola çıkarak sosyal bilimlerin hayatımıza etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Berra yaşadığı bir sorunu çözerken daha önce öğrendiği sosyal bilgileri kullanmış ve haksızlığı ortadan kaldırmayı bilmiştir.
Yukarıdaki şemada gösterilen sosyal bilimlerden hangilerini biliyorsunuz?Çalışma alanları hakkında bildiklerinizi söyleyiniz?
Hemen hemen hepsini biliyorum.Tarih geçmişte yaşanan olayları yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalıdır.Coğrafya ülkemizin yer altı kaynakları,tarım faaliyetleri, sanayi,turizm gibi bilgilerini araştırır.Arkeoloji kazı birimi.Felsefe ise varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmaya yönelik soru sormadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları

Bu bilgilerden yola çıkarak sosyal bilimlerin hayatımızdaki yerine sizler hangi örnekleri verebilirsiniz?
Bireylerin toplum içerisindeki tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkması ve onları görmesi sosyal bilgiler sayesinde olur.Bunun yanı sıra toplum içerisinde iyi vatandaş olmamızı sağlar.Yaşadığımız çevre ve dünya hakkında bilgi sunar.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları

Sınıfınızda beşer kişilik gruplar oluşturunuz. Aşağıda verilen sosyal bilim dallarından birini seçiniz ve yapılacak olan çalışmayı öğretmeninizin rehberliğinde grupça gerçekleştiriniz.
Tarihçiyim.Selimiye caminin geçmişinin araştırılması.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları

Ülkemizin başka hangi alanlarda teknolojik ürünler üretmesini istersiniz?
Ben savunma sanayi alanında teknolojik ürünler üretmek isterdim.Çünkü dış ülkelerden gelecek saldırılara karşı ülkemizi koruyarak mutlu ve huzurlu yaşamak isterdim.
Bilim veTeknoloji’de Değişim Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları

Teknolojinin sürekli değişmesi ve ilerlemesi hayatımızı nasıl etkilemektedir?
Hayatımızı olumlu yönde etkilemektedir.Tabi olumsuz yönleri de vardır.Olumlu yönleri teknolojik aletlerin bizim için çalışıp, düşünmeye ve kaydetmeye başladılar.Bu sayede işlerimizi daha hızlı halledebiliyoruz.Bunun yanı sıra sağlık alanında gelişen teknolojik cihazlarla birlikte artık hastalıklar kolayca tedavi edilebiliyor.Olumsuz yönleri ise teknoloji bağımlısı oluyoruz ve bir sürü sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.

Teknolojinin giderek daha da geliştirdiği icatlar,insanların hayatını nasıl etkileyecektir?
İnsan hayatını kolaylaştıracaktır.Örnek verecek olursak çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi yokken insanlar bir sürü zaman harcıyordu.Şimdi ise insanların yaptıklarını makineler yapmaktadır.Bu sayede insanlar daha çok sosyal faaliyette bulunur ve daha rahat mutlu yaşarlar.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak güncellenen robotlar,sosyal hayatın hangi alanlarında karşımıza çıkmaktadır?
Günümüzde otomotiv teknolojisinden, evimizdeki araç gereçlere ve büyük fabrikalardaki üretim makineleri ve bunlara benzer birçok alanda karşımıza çıkmaktadırlar.
Bu bilimsel ve teknolojik gelişmeler gerçekleştiğinde hayatımızda ne tür değişiklikler yaşanabilir?Tartışınız.
Hayatımızı çok kolaylaştıracaktır.Örneğin sağlık alanında çok zor olan ameliyatlar robotlar sayesinde kolaylıkla yapılabilecektir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları

Yapay zeka gelecekte hayatımızı hangi yönlerden etkileyebilir?
Yapay zeka, bilgisayar ve makinelerin insan zekasına benzer bir biçimde düşünebilmesi ve öğrenebilmesidir. Bu sayede artık insanlara olan ihtiyaç azalacaktır.
Teknolojideki bu gelişmelerin katkıları yanında olumsuzlukları da vardır.Bu olumsuzluklar neler olabilir.
-Araçların egzozlarından çıkan gazlar çevreye zarar vermektedir.
-Cep telefonları konuşma ihtiyacını giderir ancak radyasyon yayarak da zarar verir.
-Isınmak için kullandığımız kombinin patlama riski vardır
-Bir çok bilgiye ulaştığımız bilgisayarlara uzun süre bakmamız gözlerimizin bozulmasına neden olmaktadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları

Aşağıda verilen teknolojik gelişmelerin gelecekte hayatımızı nasıl etkileyeceğine dair düşüncelerinizi boşluklara yazınız.
-4.17: Çip (Elektronik devrelerin yerleştirildiği yarı iletken malzeme) : Bu sayede artık bilgi daha rahat depolanacaktır.
-4.18: Uçan Araçlar :Trafik sorunun ortadan kaldıracaktır.
-4.19:İnsansız Hava Araçları (Drone):Güvenlik alanında askeriyede her türlü haritacılık ve sinema sektöründe faydalı olacaktır.
-4.20:Sanal Klavye:Artık kablolarla uğraşmak zorunda kalmayacağız.
-4.21: Sürücüsüz Otomobiller:Trafik kazalarındaki can kaybı azalacaktır.
-4.22: Akıllı Ev:Ev kazaları azalacaktır.
Bilimsel Çalışma Yapıyoruz Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları

Daha önce yapmış olduğunuz araştırmalarda hangi yolları izlediniz?Söyleyiniz.
1.Basamak : Konu belirlenir.
2.Basamak: Sorunun çözümüne yönelik hipotez kurarız.
3.Basamak : Konuyla ilgili detaylı bilgi toplanır.
4.Basamak : Hipotezler test edilir.
5.Basamak : Metni oluştururuz ve kullanmış olduğumuz kaynakları da kaynakçada belirtiriz.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları

Yusuf Efe’nin araştırması için ilgi ve yeteneğine uygun konu seçmesi neden önemlidir?
Çünkü ilgi ve yeteneğine uygun konu seçtiği zaman merak edecek ve daha çok araştıracaktır.Uygun olmadığı zaman ise araştırmadan sıkılacaktır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları

Yusuf Efe’nin araştırmasında kullandığı bilgiler ile yararlandığı kaynakları dipnot ve kaynakça şeklinde belirtmesi neden önemlidir?
Çünkü araştırmasını hangi kaynaklardan yaptığını belirtmesi gerekir.Okuyucuda bilginin güvenirliği konusunda ikna olmuş olur.
Yusuf Efe’nin hazırladığı çalışmadan yola çıkarak siz de bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek benzer bir çalışma yapınız.Bu çalışmanızı bir sunum haline getiriniz.Hazırladığınız sunumu etkileşimli tahtayı ve projeksiyon cihazını kullanarak sınıfta paylaşınız ve beğenilen çalışmalardan birisini EBA’ya yükleyiniz.
Örnek : Ekmek İsrafını Ortadan Kaldıralım.

Bilimsel Araştırma Basamakları
Amaç : Bu etkinlikte öğrenciler evlerinde fazla ekmeğin israfa neden olduğunu bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak inceleyecek ve buna çözüm yolları önerecek.
Problem Belirleme : Ekmeğin fazla alınması israfa neden olur mu?
Gözlem : Evlerimizde fazla ekmek var.
Hipotez : Fazla ekmekler israf nedenidir.
Hipotezi test etme : Ekmeği ihtiyacımız kadar alırsak israfı önleyebiliriz.
Sonuç : Ekmeği ihtiyacımız kadar aldık ve ekmek israfını önlemiş olduk.
Emeğe Saygı Duyuyorum Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları

Haber metninde bahsedilen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği mücadelenin nedenini söyleyiniz?
Korsan ürün satan kişiler ürünlerin gerçek sahiplerinin kazançlarının azalmasına ve devletin de vergi kaybı olmaktadır.Aynı zamanda korsan ürün satan kişilerin de haksız kazanç sağlamasına neden olmaktadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları

Bandrolün korsan ürünlerle mücadelede önemi nedir?
Bandrole sahip olan ürünlerde üreticinin hakkı korunmaktadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları

Ürünlerde yer alan karekod ve barkodun ne anlama geldiğini araştırınız.
Ürünler hakkında bilgi vermek,hangi ülkede üretildiğini bildirmek ve güvenliği sağlamak amacıyladır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları

1.Yazarın yerinde siz olsaydınız ne hissederdiniz?
Emeklerim çalındığı için çok üzülürdüm.Çünkü bin bir zahmetle gecemi gündüzüme katarak ortaya çıkardığım ürünün karşılığını alamadığım için.
2.Bu olumsuzluğun yaşanmaması için kitapseverler olarak bizlere ne gibi görevler düşmektedir?
Korsan kitaplar almamalıyız.Bandrolü olan kitapları almalıyız.
Sınıf kitaplığınızdaki eserleri inceleyerek, bu eserleri yasal kılan unsurları tespit ediniz?
Bandrolleri varsa yasaldır.
Bilim ve Teknoloji Hayatımızda Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun
olanı yazınız.
Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları

13.Aşağıdaki boşluğa seçeceğiniz bilimsel ve teknolojik bir gelişmeyi yazarak bu gelişmenin insan hayatına olumlu ve olumsuz etkilerini belirtiniz.
Bilimsel ve teknolojik bir gelişme: Robotların fabrikalarda çalışması
Olumlu Yönleri : Üretim artacak,insanlara çok zaman kalacak.
Olumsuz Yönleri : İşsizlik artacak
14.Nanateknoloji nedir? Kullanım alanlarına örnekler veriniz.
Nanoteknoloji,atomların ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek ve maddeyi atomik boyutu ile kontrol etmek amacı ile kullanılmaktadır.Fizik,kimya,biyoloji,malzeme bilimi,tıp ve elektronik gibi alanlarda kullanılmaktadır.
14.Korsan ürünlerin topluma ve devlete olan zararlarını yazınız.
Korsan satışlardan vergi alınmadığı için devletin vergi kaybı olur.Bunun yanı sıra eser sahipleri emeklerinin karşılığını alamadığı için yeni eser ortaya koymaktan vazgeçer.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları

18-B
19-A
20-C
21-D

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu