Kitap Cevapları

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Sayfa 41-71 Cevapları

9.Sınıf Matematik  Sayfa 41-71 için cevapları oluşturulmuştur. Oluşturulan soru cevapları sıralı bir şekilde paylaşılmıştır. Sitemizde yer alan diğer derslere de göz atabilirsiniz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı MEB Yayınları
ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdakilerden hangisinin bir küme belirttiğini bulunuz.

a) Ankara’nın bazı ilçeleri

b) Akif Palalı Lisesi öğretmenleri

c) Okulumuzdaki bazı zayıf öğrenciler

ç) Ülkemizdeki matematik profesörlerinden üçü

2. A ={a, b, c, {d, e}} kümesi için

I. a ∈ A

II. s(A) =4

III. d ∈ A

IV. {d, e}∈ A

bilgilerinden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

3. ‘‘HAKKARİ’’ sözcüğündeki harfleri H kümesi adıyla liste ve Venn şeması yöntemi ile gösteriniz.

4. Aşağıdaki kümelerin yanına sonlu küme ya da sonsuz küme kavramlarından uygun olanı yazınız.

a) A ={x | x2 < 16, x tam sayı}

b) B ={x | x, 100 den küçük asal sayılar}

c) C ={x | x, en az iki basamaklı doğal sayılar}

ç) D ={x | x, 3 ün veya 5 in katı olan tam sayılar}

5. Aşağıdakilerden hangilerinin boş küme belirttiğini bulunuz.

a) A ={a | -3 < a < 2, a bir asal sayı}

b) B ={x | x, haftanın p veya c harfi ile başlayan günleri}

c) C ={∅}

ç) D ={x | x, karesi 3 olan rakamlar}

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı MEB Yayınları
DÜŞÜNÜYORUM
Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurarak kümelerin eleman sayısı ile alt küme sayısı arasında bir bağıntı olup olmadığını yorumlayınız.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı MEB Yayınları
ALIŞTIRMALAR

1. A ={a, b, c, {d}} kümesi için

I. d ∈ A

II. {a} ∈ A

III. {b} ⊂ A

IV. [c,{d}]⊂ A

bilgileri veriliyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

2. 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamını bulunuz.

4. C ={a, b, c, ç, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harfin bulunabileceğini bulunuz.

5. D ={x | -2 ≤ x < 9, x =2n ve n ! Z } kümesinin alt küme sayısını bulunuz.

6. A ={1, 2} ve B ={1, 2, 3, 4, 5} kümeleri veriliyor. A ⊂ K ⊂ B olmak koşulu ile

a) Kaç farklı K kümesinin yazılabileceğini,

b) A dan farklı kaç tane K kümesinin yazılabileceğini,

c) A ve B den farklı kaç tane K kümesinin yazılabileceğini hesaplayınız.

3. A ={a, b, c, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde

I. a ve b nin eleman olarak bulunduğunu,

II. a veya b nin eleman olarak bulunduğunu,

III. a ve b den yalnız birinin eleman olarak bulunduğunu,

IV. a elemanının bulunup b elemanının bulunmadığını,

V. En çok bir sesli harfin bulunduğunu hesaplayınız.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı MEB Yayınları
ALIŞTIRMALAR

1. A = {1, 3, 5}

B = {x | x, ANKARA kelimesindeki harfler}

C = {x | x, 7 den küçük tek doğal sayılar}

D = {C, A, N, K, R} kümeleri veriliyor. Bu kümelerle ilgili

l. A =C ll. A=D lll. A ≠ B lV. B =C

ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

2. Aşağıdaki ifadelerin sonlarındaki boşluğa doğru olanlar için “D” yanlış olanlar için “Y” yazınız.

a) Eleman sayıları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. (…)

b) Eşit kümelerden biri diğerini kapsar. (…)

c) A ⊄ B ise A ≠ B olur.(…)

ç) Alt küme sayıları eşit olan kümeler daima eşit kümelerdir. (…)

d) A ⊆ B ve A ⊇ B ise A = B olur. (…)

3. s(A) =3 + x ve s(B) =15 – 2x olarak verilen A ve B kümeleri eşit kümeler ise x in değerini bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı MEB Yayınları
ALIŞTIRMALAR

1.Yanda verilen Venn şemasına göre aşağıda istenilen
kümeleri liste yöntemi ile yazınız.
a) A
b) B
c) A , B
ç) A + B
d) B A

2.Yanda verilen Venn şemasına göre aşağıda istenilen
kümeleri liste yöntemi ile yazınız.
a) Al
b) Bl
c) (A ∩ B)‘
ç) (A∪B)‘
d) E‘

3. A ={x | x , tek doğal sayılar}

B ={x | x , çift tam sayılar}

C ={x | x , pozitif tam sayılar}

kümeleri veriliyor. Buna göre hangi kümelerin ayrık küme belirttiğini bulunuz.

4.Yandaki şemada sayılar bulundukları bölgeye ait eleman sayılarını belirtmektedir. Buna göre

a) s(A u B)

b) s(A ∩ B)

c) s(A B) + s(B A) değerini bulunuz.

5. 25 kişilik bir sınıfta

• 10 kişi matematik dersinden başarılıdır.

• 16 kişi Türkçe dersinden başarılıdır.

• 7 kişi her iki dersten de başarısızdır.

Verilenlere göre bir Venn şeması çizerek eleman sayılarını uygun bölgelere yazınız.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı MEB Yayınları
ALIŞTIRMALAR

6. Aşağıda verilen Venn şemalarının içini altında belirtilen kümeleri gösterecek şekilde tarayınız.

7.Aşağıda verilen Venn şemasına göre istenilenleri bulunuz.

8. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere

Buna göre s(AuB)=60 ise B/A nı bulunuz.

9.A ve B kümeleri E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.Buna göre kümesini en sade şekilde yazınız.

10. A u (BnC) = (AuB) n (AuC) olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz.

11.AnA’ =Ø olduğunu embolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz.

12. A, E evrensel kümesinin alt kümesidir. Buna göre (E = A)l = A olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı MEB Yayınları
ALIŞTIRMALAR

1.Bir tatlıcıya giden 20 kişiden 12 si künefe, 9 u baklava, 5 i hem künefe hem baklava yemiştir. Buna göre bu grupta tatlı yemeyen kaç kişi olduğunu bulunuz.

2. 34 kişinin çalıştığı bir şirketin dinlenme saatinde

• 21 kişi çay içmiştir.,

• 16 kişi kahve içmiştir.

• Çay ve kahve içen kişi sayısı, çay veya kahve içmeyenlerin sayısının 2 katıdır.

Buna göre sadece çay içen kaç kişi olduğunu bulunuz.

3. Bir fatura ödeme merkezinde sadece elektrik, su ve telefon faturaları ödenmektedir. Bu fatura ödeme merkezine bir saat içinde gelen 25 kişiden hepsi elektrik faturası ödemiştir. Farklı türde iki fatura ödeyen 17 kişi, farklı türde üç fatura ödeyen 5 kişi olduğuna göre sadece elektrik faturası ödeyen kaç kişi olduğunu bulunuz.

4. 40 kişilik bir spor kulübünde,

• Yalnız basketbol oynayanların sayısı, futbol oynayanların sayısına eşittir.

• Yalnız futbol oynayanların sayısı, futbol veya basketbol oynamayanların sayısına eşittir.

• Futbol veya basketbol oynamayanların sayısı, her iki oyunu oynayanların 2 katına eşittir.

Bu kulüpte futbol ya da basketbol oynayan kaç kişi olduğunu bulunuz.

5. Sınıfça yemek yemeye giden bir grup öğrenciden 14 ü et döner, 16 sı tavuk döner yemiştir. Soslu döner yiyen 18 kişi olup soslu et döner yiyenlerin sayısı sossuz tavuk döner yiyenlerin sayısının 2 katıdır. Her öğrenci birer döner yediğine göre bu sınıfta soslu tavuk döner yiyen kaç öğrenci olduğunu bulunuz.

6. Arapça, Farsça ve Türkçeden yalnız birini bilenlerden oluşan bir kafilede Arapça bilmeyen 17, Farsça bilmeyen 15 ve Türkçe bilmeyen 10 kişi vardır. Bu kafilede Türkçe bilen kaç kişi olduğunu bulunuz.

7. 30 kişilik bir sınıfta fizik dersinden başarılı herkes matematik dersinden de başarılı, matematik dersinden başarılı herkes Türkçe dersinden de başarılıdır.

• Türkçe dersinden başarısız öğrenci yoktur.

• Yalnız iki dersten başarılı öğrenci sayısı üç dersten de başarılı öğrenci sayısının iki katı, yalnız bir dersten başarılı öğrenci sayısından 5 fazladır.

Verilenlere göre en az iki dersten başarılı olan öğrenci sayısını bulunuz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu