Kitap Cevapları

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 37-76 Cevapları

Türkçe 8.Sınıf Ders Kitabı için sayfa 37-76 arasındaki sorularını cevaplarını konumuzdan edinebilirsiniz. Sitemizden 4.sınıf ders kitaplarının cevaplarını kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Kendimizi Değerlendirelim 2-1
1) Aşağıdaki model üzerinde verilen noktalı yerlere uygun kavramları yazarak modeli tamamlayınız.
2) DNA ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda verilen ifadeler doğru ise karşısına ‟D”, yanlış ise ‟Y” yazarak cevaplayınız.
a) DNA çift zincirli bir yapıya sahiptir.
b) Kromozomlar kısalıp kalınlaşarak DNA’lara dönüşür.
c) Her DNA üzerinde sadece bir gen bulunur.
ç) DNA’nın kendini eşlemesi sırasında oluşan hatalar düzeltilemeyebilir.
d) DNA’nın en küçük yapı birimi nükleotidtir.
e) DNA’nın yapısında deoksiriboz şekeri bulunur.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

Canlılara ait özellikler yavrulara nasıl aktarılır?
Canlılar üreme olayı nesillerini devam ettirirler. Nesillerin devamında kalıtsal özellikler yeni yavruya aktarlır. Kalıcı özellikler anne ve babanın genlerinden yavru bireye geçer.
Neler Gözlemlediniz?
Diğer aile bireyleri ile benzer ve farklı özellikleriniz nelerdir? Karşılaştırınız.
Benzer Özelliklerimiz: Kan grubumuz aynı, saç rengimiz
Farklı Özellikerim: göz ve ten rengim.
İnsanların benzer ve farklı özelliklerinin olmasını sağlayan yapılar nelerdir? Açıklayınız.
DNA’yı oluşturan yapıya nükleotitler denir. Nükleotitler sıra, sayı ve diziliş bakımından birbirinden farklıdır. Bu farklılık yeni neslin oluşmasındaki farklılık sebebidir. Yani nükleotitlerin yapısı kişiden kişiye değiştiği için insanlar da farklı özelliklerle dünyaya gelir.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

1) Aşağıda sağ tarafta kalıtımla ilgili kavramların karışık olarak verilen harflerini, karşılarındaki kutucuklara düzelterek yerleştiriniz. Numaralandırılmış kutucuklardaki harfleri şifre kutusuna sıralayınız.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

2) Bezelye bitkisinde uzun boy aleli “U”, kısa boy aleli ise “u” ile gösterilmektedir. Buna göre aşağıda
verilen ifadelerin karşısına genotip gösterimlerini yazınız.
Homozigot uzun boylu bezelye: ………………………………………………………………………………………
Kısa boylu bezelye: …………………………………………………………………………………………………
Melez uzun boylu bezelye: ………………………………………………………………………………………………
3) Aşağıda yeşil renkli bezelyelerin çaprazlanması ve çaprazlanma sonucu oluşan bezelyeler
verilmiştir. Buna göre noktalı yerlere bezelyelerin genotiplerini yazınız. (Yeşil meyve rengine sahip
bezelyeler “Y”, sarı meyve rengine sahip bezelyelere “y” baskındır.)
4) Akraba evliliklerinin genetik açıdan olası sonuçlarının neler olabileceğini aşağıda verilen bölüme yazınız.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Kendimizi Değerlendirelim 2-3
Aşağıda verilen kavramları tanımlayınız.
Mutasyon:
Modifikasyon:

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Etkinliğin Yapılışı
➜ Arkadaşlarınızla gruplara ayrılınız.
➜ Okul bahçesinde veya yakın çevrenizde çim bulunan bir alana gidiniz. Gruptan bir kişiyi seçiniz.
➜ Boncukları çimlerin üzerine rastgele atınız. Seçtiğiniz arkadaşınızdan 1 dakika sürede boncukları toplamasını isteyiniz.
➜ Aynı işlemi her gruptan bir öğrenci için uygulayınız.
Neler Gözlemlediniz?
En az hangi renkteki boncuklar toplanmıştır? Belirtiniz.
En az yeşil renkli boncuk toplanmıştır. Çimlerin üzerinde yeşil renkli boncuklar diğerlerine göre daha zor seçilir.
Boncukları toplayan arkadaşınızın, boncukları toplamada öncelik verdiği renk ya da renkler hangisiydi? Nedenini açıklayınız.
Kırmızı, mavi ve sarı idi. Çünkü bu renkler yeşil zemin üzerinde daha kolay seçilir, fark edilirler.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Sıra Sizde
Aşağıdaki tabloya siz de canlı örnekleri ve bunların yaşadığı çevreye nasıl adaptasyon sağladıklarını yazınız.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Kendimizi Değerlendirelim 2-4
1) Farklı türe ait canlılar, benzer adaptasyonlar gösterebilir. Bu canlılara ve bunların göstermiş olduğu adaptasyonlara örnekler yazınız.
2) Doğal seçilim nedir? Açıklayınız.
3) Doğal seçilime neden olan faktörleri sıralayınız.
4) Varyasyon nedir? Yazınız.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Tartışınız.
Gelecekte biyoteknolojik çalışmaların nasıl bir sonuç doğuracağını sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.
Biyoteknoloji ile organ ve doku üretimi yapılabilir.
Hasar görmüş organlar tedavi edilebilir.
Canlıların genlerinde yapılacak ayarlamalar ile ebeveyn genlerinde var olan bozukluklar düzelecek ve yeni nesil daha sağlıklı olabilecek.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

Gelecekte genetik mühendisliği ve biyoteknolojik uygulamalarının neler olabileceğini araştırarak sınıfınızdaki arkadaşlarınız ile paylaşınız. Bu paylaşımlarınızı rapor hâline getirip sınıf panosunda sergileyiniz..
Tüp bebek tedavisi sırasında anne ve babasının genlerinde olan bozukluklar düzeltilebilir ve sağlıklı bebekler dünyaya gelebilir.
Kanser hücreleri daha fazla ilerlemeden tespit edebilir.
8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Tartışınız
Biyoteknoloji uygulamalarının insanlık için oluşturabileceği yararları ya da zararları sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.
Yararları
Tüp bebek tedavisi sırasında genetik düzeltmeler yapılabilir.
Organ ve doku üretimi yapılabilir.
Kanser hücre tespitinde kullanılabilir.
Araştırınız
Gelecekte, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarındaki uygulamaların neler olabileceği hakkında araştırmalar yaparak, bu alandaki uygulamaların neler olabileceği hakkında tahminlerde bulununuz.
Biyolojik silahlar üretilip canlılara zarar verilebilir.
Bazı hastalıklar ortaya çıkabilir.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Aşağıda verilen kavram haritasındaki ifadeleri en soldaki ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek doğru çıkışı bulunuz.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Mühendisler çalışmalarında tasarım döngü basamaklarını kullanır. Bu basamaklar sırası ile aşağıda gösterilmiştir. Siz de bu basamakları kullanarak bir ürün tasarlayınız. Tasarladığınız ürününüzü arkadaşlarınıza tanıtınız.
1-Sorunu Araştırma ve Tanımlama; Engelli arkadaşlarımız için gece yürüyüş sensörü
2-Tasarımın Genel Özelliklerini Belirleme; Ucuz ve kullanışlı malzemeden yapılacak olan tasarımımız ses kalitesi açısından kusursuz olması için çalışmalarımız sürecektir.
3-Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme: Üreteceğimiz sensörün ne tür kolaylıklar sağlayacağı ve üretim aşamalarının anlatılması
4-Tasarım Önerisine Yönelik Araştırma: Sensör temini, kimlerin projede yer alacağının tasarlanması
5-Tasarım Önerileri Geliştirme; Önerilerin toplanıp görüşülmesi.
6-Yapım: Yapım çalışması
7-Değerlendirme ve Test Etme: Test denemelerinin yapılması
8-Değişiklik Önerme: Gerekiyorsa değişiklik yapılarak sürecin tamamlanması.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

TASARLAYALIM
Bu bölümde sizden ‟DNA VE GENETİK KOD” ünitesi ile ilgili günlük hayattan bir ihtiyaç veya problemi tanımlayıp bu problemin çözümüne yönelik günlük hayatta kullanılan veya karşılaşılan araç,nesne veya sistemleri geliştirmeye yönelik bir model tasarlamanız istenmektedir. Modelinizi tasarlarken
modelinizin maliyetinin düşük olmasına, kolay ulaşılabilir malzemeleri tercih etmeye, süreye ve özgün olmasına dikkat ediniz. Oluşturacağınız model için aşağıdaki tabloyu kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1) Kromozom kavramını açıklayınız.
Kalıtsal özellikleri taşıyan ve hücre bölünmesi başlangıcında oluşan yapılara kromozom denir.
2) DNA’nın yapısını bir model üzerinde gösteriniz.

3) DNA kendini nasıl eşler? Açıklayınız.
DNA yapısı sarmal bir yapıdır. DNA kendni eşleyeceği zaman bu sarmal yapı bir femuar gibi açılarak uçlarına sitoplazmada serbest halde bulunan tamamlayıcı nükeotitler gelir ve eşleşme tamamlanarak iki yeni DNA molekülü ortaya çıkar.
4) Genotip ve fenotip kavramlarını açıklayınız.
Fenotip: Canlının dışardan bakıldığı zaman göründüğüdür. Yani bir canlının dış görünüşüne fenotip denir.
Genotip: Canlının tüm gen yapısıdır.
5) Akraba evliliklerinin genetik sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
Genetik benzerliğin fazla olduğu kişilerdir akrabalar. Bu benzerliğe sahip bireyler evlendiğinde çekinik genlerde bulunan hastalıkların ortaya çıkma durumu artacağından akraba evlilikleri sakıncalıdır. Toplumda yapılan akraba evlilikleri ile kalıtsal hastalıkların artması riski vardır.
6) Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını açıklayınız.
Mutasyon: Gen yapısında meydana gelen bozulmalar
Modifikasyon: Gen işleyişinde ortaya çıkan değişimler
7) Adaptasyon kavramını açıklayınız.
Canlıların bulundukları ortama uyum sağlaması durumuna denir
8) Doğal ve yapay seçilim nedir? Açıklayınız.
Bulundukları ortama uyum sağlayıp yaşamaya devam etmesi, uyum sağlayamayanların ise yok olması “doğal seçilim”dir. Canlıların üst ırklarının seçilip zayıf olanların yok edilmesi ise yapay seçilimdir.
9) Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Açıklayınız.
Olumlu etkileri: Besin miktarının artmış olması, besin içeriğinin zenginleştirilmiş olması,
Olumsuz etkileri; Antibiyotik direnci gelişmiş genlerin yararlı mikroorganizmalara geçmesi.
10) Biyoteknolojinin gıda üretimi ve hayvancılık uygulamaları nelerdir?
Gıda Üretim Uygulamaları;Meyveli yoğurtlar, raf ömrü artırılmış besinler,
Hayvancılık Uygulamaları; Daha sağlıklı hayvan ve daha kaliteli et – süt üretimidir.
B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1) (….) Genler birleşerek nükleotidleri oluşturur.
2) (….) DNA kendini eşleyebilir.
3) (….) Kalıtım ile ilgili çalışma yapan önemli bilim insanlarından biri de Gregor Mendel’dir.
4) (….) Baskın aleller küçük harfler ile gösterilir.
5) (….) Çekinik aleller etkisini her durumda gösterebilir.
6) (….) Spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi adaptasyondur.
7) (….) Orak hücreli anemi, mutasyon sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır.
8) (….) Canlıların doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin
ise yok olmasına ‟doğal seçilim” denir.
9) (….) Antibiyotik biyoteknoloji ürünüdür.
10) (….) Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1) Fen bilimleri dersinde öğretmen; Ege, Ata, Seher ve İpek’e sırasıyla ‟kromozom, nükleotid, DNA ve gen” yazan pankartları vererek sınıftan dışarıya çıkmalarını istiyor.
Öğretmen, öğrencileri hangi sıra ile sınıfa alır ise kromozom, nükleotid, DNA ve gen yapılarının, küçükten büyüğe doğru sıralamasını sınıftaki öğrencilere göstermiş olur?
A) Ege – Seher – Ata – İpek
B) Ege – İpek – Seher – Ata
C) Ata – Seher – İpek – Ege
D) Ata – İpek – Seher – Ege
2) Aleller ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Kendini eşleyebilir.
B) Yapısında DNA bulunur.
C) Karekterlerin oluşumunda etkilidir.
D) Bir araya gelerek nükleotid oluşturur.
3) İki yeni DNA molekülü oluşur.
DNA zincirleri arasındaki bağlar kopar.
Nükleotidler uygun yerlere yerleşir.
DNA zinciri fermuar gibi birbirinden ayrılır.
DNA’nın eşlenmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar karışık olarak verilmiştir. Bu olaylar gerçekleşme sırasına göre düzenlendiğinde baştan 3. olay hangisi olur?.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

4) Aşağıdaki I, II ve III ile numaralandırılmış DNA moleküllerinden hangisi ya da hangileri üzerindeki
hatalar onarılamaz?
I II III
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
5) I. UU
II. Kk
III. aa
Yukarıda bazı karakterlerin oluşumuna etki eden aleller gösterilmiştir. Bu alellerden hangileri homozigot
durumdadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
6) Kısa boylu bir bezelye için;
I. Erkek atasında uzun boy aleli vardır.
II. Dişi atasının alelleri homozigot durumdadır.
III. Erkek atası melez durumdadır.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğru olabilir?
(Bezelyelerde uzun boy aleli, kısa boy aleline baskındır.)
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
7) Beyaz çiçekli bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak olan bezelyelerin mor çiçekli olma olasılığı kaçtır?
(Bezelyelerde mor çiçek aleli ‟B”, beyaz çiçek aleline ‟b” baskındır.)
A) 100 B) 75 C) 25 D) 0
8) Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda melez genotipli birey oluşmaz?
A) SS X SS B) SS X Ss C) Ss X Ss D) SS X Ss
9) Aşağıda verilenlerden hangisi sağlıklı bireylerin oluşmasına engel olabilir?
A) Kimyasal maddelerden uzak durmak
B) Akraba evlilikleri
C) Sağlıklı beslenme
D) Alkol ve sigara kullanmamak.

8.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

10) ‟Çevrenin etkisi ile gen işleyişindeki değişikliklere ‟modifikasyon” adı verilir.” Buna göre aşağıdakilerden
hangisi modifikasyon örneği değildir?
A) Orak hücreli anemi hastalığı
B) Derinin güneş ışığı altında bronzlaşması
C) Çuha bitkisinin farklı sıcaklıkta farklı renk çiçek açması
D) Halter sporu yapan kişilerin kaslı olması
11) Yukarıda verilen görsellerden hangisi ya da hangileri mutasyonları açıklamak için kullanılabilir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
12) Aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyonlara örnek olarak gösterilebilir?
A) Kutup tilkilerinin kısa kuyruklu olması.
B) Altı parmaklı bireylerin oluşması.
C) Van kedisinin göz renklerinin farklı olması.
D) Dört boynuzlu keçilerin oluşması.
13) Biyoteknolojinin gelecekteki uygulama alanları;
I. Farklı canlı türlerinin ortaya çıkmasına,
II. Hastalıklı genlerin düzeltilmesine,
III. Çok daha verimli ürün oluşturulmasına
maddelerinden hangilerine olanak sağlayabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
14) I. Klonlama
II. Gen aktarımı
III. Geleneksel ıslah
Yukarıda verilenlerden hangileri genetik mühendisliğinin çalışma alanlarındandır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
15) Aşağıda verilen yöntemlerden hangisi, embriyo oluşturma oranını artırmak için uygulanır?
A) Klonlama B) Islah C) Aşılama D) Gen tedavisi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu