Kitap Cevapları

6.Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158-189

Sosyal Bilgiler MEB Yayınlarının yapmış olduğu 6.Sınıf ders kitabı sayfa 158-189 arasındaki cevaplarını buradan ulaşabilirsiniz. Sitemizde yer alan cevaplar özenle hazırlanıp sunulmuştur.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

Doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
Doğal kaynakların bulundukları yerlerde ham madde ihtiyacını kolaylıkla temin edildiğinden dolayı fabrikalar kurulur.Bu durum da ekonomik faaliyetlerin rahat ve verimli yapılmasını sağlamaktadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

Aşağıdaki şemada toprağın ekonomik faaliyetlerle olan ilişkisi verilmiştir.Şemayı inceleyerek boş bırakılan yerlere uygun olan ekonomik faaliyetin adını yazınız.
Toprak : Doğal kaynaktır.
Zeytin üretimi : Tarım faaliyetidir.
Zeytinyağı üretimi : Sanayi faaliyetidir.
Zeytinyağı satışı : Ticaret faaliyetidir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı

Yurdumuzda tarım alanlarının büyük bölümünde tahıl tarımı yapılmaktadır.Bu durum hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamaktadır?
Endüstriyel ürünlerin üretiminde ve sanayide bunun yanı sıra gıda sektörünün (un,makarna,ekmek, nişasta) gelişmesini sağlamaktadır.
Yaşadığınız bölgede yetiştirilen sanayi bitkilerinin hangi sanayi kolunda ham madde olarak kullanıldığını söyleyiniz.
Ben İç Anadolu Bölgesin’de yaşıyorum.Burada buğday arpa üretimi vardır.Bunlar da un, makarna üretiminde kullanılmaktadır.Bunun yanı sıra şeker pancarı üretilmekte ve şeker yapımında kullanılmaktadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

1.Yaşadığınız yerde yapılan hayvancılık faaliyetlerinin neler olduğunu söyleyiniz.
İç Anadolu Bölgesin’de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
2.Marmara’da ahır hayvancılığı yapılırken Doğu Anadolu’da mera hayvancılığı yapılmasının sebeplerini araştırınız.
Doğu Anadolu Bölgesi özellikle Erzurum-Kars yöresi yaz yağışlarından dolayı yeşillik fazladır.Bu yüzden dolayı da mera hayvancılığı daha fazla gelişmiştir.Marmara Bölgesin’de ise otlakların yetersiz olması sebebiyle ahır hayvancılığı gelişmiştir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı

Karadeniz kıyı kesiminde ormanların geniş yer kaplaması bölgede hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır?
Kağıt ve mobilya sanayi , kerestecilik ve odunculuk faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

Demir madeninin çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde hangi ekonomik faaliyetler gelişmiştir?
Demir-Çelik fabrikaları, ulaşım, hizmet, ticaret, inşaat gibi faaliyetler gelişmiştir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

Aşağıdaki numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle örnekteki gibi eşleştiriniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

Yaşadığınız bölgede kullanılan enerji kaynakları nelerdir?
Petrol, doğal gaz, kömür ve güneş enerjisi kullanılmaktadır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Fosil enerji kaynaklarının küresel ısınmayı nasıl etkilendiğini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfınızda paylaşınız.
Fosil kaynaklar tüketildiği zaman sera gazı olan karbondioksit gazı açığa çıkar.Ortaya çıkan bu zararlı gazlar da hem insan sağlığını da hem de çevreyi tehdit eder.İklim değişikliğine de yol açtığı için küresel ısınmaya sebep olur.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

1.Toprak,su ve hava kirliğinin canlı yaşamındaki olumsuz etkilerinin neler olduğunu tartışınız.
Özellikle plastik atıklardan dolayı toprak kirliliği meydana gelir.Toprak kirliliğinden dolayı toprağın verimi azalarak yetiştirilen tarım ürünlerinde zarar görür.
Su kirliliği ile hastalıklar ortaya çıkar ve su içerisinde yaşayan canlılar zarar görür.
Hava kirliliğinde ise araç egzozlarından ve fabrika bacalarından çıkan zararlı gazlar sonucunda solunum yolu hastalıkları artar.Küresel ısınmayı hızlandırır.
2.Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi hangi sorunlara yol açmaktadır?Sizler bu sorunlara nasıl çözüm üretebilirsiniz?
Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır.Örneğin; ağaçların bilinçsiz şekilde kesilmesi sonucunda ormanlara zarar vermektedir.Bu durumda ormanların oksijen üretimi azalmaktadır ve çeşitli solunum yolu hastalıklarını ortaya çıkarır.Bizlere düşen ise gereksiz ağaç kesilmesini önlemek için kağıt atıklarını geri dönüşümde kullanarak ağaçların kesilmesini önleyebiliriz ve ülke ekonomisine de katkı sağlarız.
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı “+” yanlış olanı “x” sütununun altına işaretleyiniz.
1.Fosil enerji kaynakları kömür,petrol, doğal gazdır. (X)
2.Rüzgar enerjisi, yenilemeyen enerji kaynağıdır. (X)
3.Atmosferi en fazla kirleten fosil enerji kaynağı taş kömürüdür. (+)
4.Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur. (+)
5.Ülkemiz petrol bakımından zengin bir ülkedir. (X)

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

Yaşadığınız yer yatırım yapmak için gerekli unsurlardan hangilerine sahiptir?
Ulaşım, iş gücü, ham madde, sermaye.
Ülkemizin bazı şehirlerinde yapılan yatırım türlerini ve yatırım sebeplerini inceleyelim.
Rize’de çay fabrikası ve Konya’da şeker fabrikası kurulması ham maddeye yakın olmasından dolayıdır.Yine aynı şekilde Batman’da petrol rafinerisi ve Adana’da pamuk fabrikası kurulması da ham maddeye yakın olmasından dolayıdır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

Siz de ülkemizde uygulanan GAP ve ZBK Projesini araştırınız ve araştırma sonuçlarını sınıfta paylaşınız.
GAP Projesi ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çok sayıda barajlar yapılmış ve tarım alanlarının sulanması sağlanarak üretim artmıştır.
Zonguldak Bartın Karabük (ZBK) Projesi ; kömüre ve çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltarak yeni iş sahaları oluşturmak amaçlanmıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

Aylin’in yaşadığı yer yatırım yapmak için gerekli olan hangi şartlara sahiptir?
Ulaşım , ham madde ve iş gücüdür.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı

Verilen görsellerden hareketle devletimizin bize sunduğu hizmetler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Devletimiz sağlık,eğitim, ulaşım gibi birçok alanda yatırım yaparak bizlerin rahat yaşamasını sağlamaktadır.
Verilen afişleri inceleyiniz.Afişlerde verilen bilgilere göre fiş ya da fatura verilmediğinde hakkımızı hangi yollarla savunabiliriz?
Alışveriş yaptığımızda mutlaka fiş ya da fatura almamız gerekir.Aksi taktirde değiştirmek ya da iade etmek istediğimizde herhangi bir hak iddia edemeyiz.Ayrıca fiş ya da fatura almadığımızda devletimize giden vergi miktarı da azalır bu yüzden de almış olduğumuz hizmetlerde aksama olur.
“Çocuk sevgiyle, devlet vergiyle büyür!” sözünden hareketle vergi vermenin ülke ekonomisine katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Devletimizin bizlere daha iyi hizmet etmesi ve ülkemizin gelişmesi için bizlerin vergileri eksiksiz bir şekilde vermeliyiz.Nasıl çocukların sevgiye ihtiyacı varsa devletinde vergiye ihtiyacı vardır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

Nitelikli insan gücü denildiğinde ne anlıyorsunuz?
Nitelikli insan eğitim yoluyla okullarda yetişir.Ülkemiz nüfus olarak oldukça fazla olmasına rağmen çeşitli sektörlerde nitelikli eleman sayısı azdır.Nitelikli elaman az olduğu zaman yapılan işlerden istenilen verim alınamaz.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

1.Metinde, nitelikli insan gücünde olması gereken özelliklerden hangileri vardır?
Girişimcidir, işini severek yapar, kullandığı malzemeyi, enerjiyi ve zamanı en verimli şekilde kullanan kişidir.Yenilikleri ve gelişmeleri takip eder, yeniliklere açıktır.Çalışkandır, üretkendir ve iyi bir gözlemcidir.
2.Nitelikli insan gücü, ülkemiz ekonomisine hangi yönlerden katkı sağlamaktadır?
Nitelikli insanlar verimli işler yaparak ve işleriyle ilgili yeni fikirler üreterek ülke ekonomisine katkı sağlarlar.
3.Çalışmalarıyla nitelikli insan gücünün özelliğini taşıyan kişilere çevrenizden örnekler yazınız.
Aziz Sancar’ı örnek verebiliriz. DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmalarından dolayı 2015 Nobel Kimya Ödülünü almıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

Çevrenizdeki insanlar hangi mesleklerle uğraşmaktadır?
Çevremdeki insanlar öğretmen, mühendis, memur, doktorluk gibi mesleklerle uğraşmaktadır.
Doğru bir meslek seçmek için kendimize hangi soruları sormalıyız.Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Doğru bir meslek seçmek için kendimizin hangi konuda yetenekli olduğunu bilmemiz gerekiyor.O mesleği seçmeden önce mesleğin özelliklerini araştırmamız gerekir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

Seçmeyi düşündüğünüz mesleği tabloda verilen açıklamalar doğrultusunda araştırınız.Araştırma sonuçlarınız tabloda verilen ilgili alanlara yazınız.
Mesleğin Adı : Makine Mühendisliği
Mesleğin Gerektirdiği Kişilik Özellikleri : Sorumluluk sahibi olmalı , sürekli araştırmalı , kendini yenilemeli, dürüst ve adaletli olmalı
Mesleğin Gerektirdiği Beceriler : Tasarım ve çizim konusunda bilgi sahibi olma, üretim planlama ve uygulama ve üretim yöntemleri geliştirme
Mesleğin Eğitim Süreci : 4 yıl

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını aşağıdaki kutucuklar yazınız.
Yenilenebilen Enerji Kaynakları
-Güneş, Rüzgar, Hidroelektrik, Jeotermal , Biyokütle, Hidrojen, dalga enerjisidir.
Yenilemeyen Enerji Kaynakları
-Doğalgaz, kömür, taş kömürü,petrol, nükleer enerji.
17.Mesleğimizi seçerken kendimize sormamız gereken sorular nelerdir?
1.Yapmaktan keyif aldığım ve isteklerim neler?
2.Bunun için gerekli yetenek ve becerilere sahip miyim?
3.Nasıl bir çalışma ortamı benim karakterime uyar?
18.Vatandaşlık görevi olan vergimizi düzenli olarak vermediğimizde ne tür sorunlarla karşılaşabiliriz?
Vergi vermezsek eğer devletimizin bize sunmuş olduğu hizmetlerde aksaklıklar olur. Vermiş olduğumuz vergiler sayesinde okullar, yollar, hastahaneler gibi bir çok hizmetler alırız.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
19.Sorunun doğru Cevabı A şıkkı Çeltik (Pirinç)
20.Sorunun doğru cevabı A şıkkı Buğday

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı 

21.Sorunun doğru cevabı D şıkkı Rüzgar
22.Sorunun doğru cevabı B şıkkı Evimize eşya alınması
23.Sorunun doğru cevabı D şıkkı Ülkede işsizlik oranı artar.
24.Sorunun doğru cevabı C şıkkı Fosil yakıtlar kullanmak

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu