Kitap Cevapları

5.Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9.Ünite Sayfa 142-158 Cevapları

İngilizce dersi için hazırlanan 5.sınıf Meb yayınlarının yapmış olduğu ders kitabının 142-158 arasındaki cevaplarına ulaşabilirsiniz. Diğer sayfaları sitemizden bakabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

1.Answer the questions.
1.Soruları cevaplayın.
-Which animals do you like?
Hangi hayvanları seversin.
-Do you like have a pet?
Bir evcil hayvanınız var mı?
2.Listen to the animal sounds and write numbers from 1-12 according to the order you hear them.
2. Hayvan seslerini dinleyin ve duyduğunuz sıraya göre 1-12 arasındaki sayıları yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

3.Match the sentences with the pictures.
3.Resimlerle cümleleri eşleştirin.
1. How funny! The dog is playing with the ball.
2. Wow! It is swimming in the lake.
3. Listen! It is barking.
4. Oh, poor! It is ill and the vet is examining it.
5. How nice! It is sleeping under the tree.
6. Look! The dog is running in the garden.
1. Ne komik! Köpek topla oynuyor.
2. Vay canına! Gölde yüzüyor.
3. Dinle! Havlıyor.
4. Ah, fakir! Hasta ve veteriner inceliyor.
5. Ne güzel! Ağacın altında uyuyor.
6. Bak! Köpek bahçede çalışıyor

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

4.a) Look at the picture and answer the questions.
4.a) Resme bakın ve soruları cevaplayın.
b) Listen to the dialogue and put the sentences into the correct places.
b) Diyaloğu dinleyin ve cümleleri doğru yerlere yerleştirin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

5.a) Read the text and choose the best title.
5.a) Metni okuyun ve en iyi başlığı seçin.
b) Read the text again and write the names of the people.
b) Metni tekrar okuyun ve insanların isimlerini yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı
6.Read the speech bubbles and match them with the animals.
Konuşma balonlarını okuyun ve hayvanlarla eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

7.Look at the picture.What are the people and animals doing?
7. Resme bakın insanlar ve hayvanlar ne yapıyor?
The parrot is watching the people.
They are talking about people and animals.
The boy is flying a kite.
The rabbit is running.
The horse is running.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

8.a.) Where are the children? Listen and write their names under the correct pictures.
8.a.) Çocuklar nerede? Dinleyin ve isimlerini doğru resimlerin altına yazın.
b.) Listen to the recording again and choose the correct options.

b.) Kaydı tekrar dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

9.Read the dialogues and mark True or False.
Diyaloğu okuyun ve doğru ise True yanlış ise False yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Reflect on your English.
I can understand what people and animals are doing at the moment.
İnsanların ne yaptığını anlayabiliyorum ve hayvanlar şu anda yapıyorlar.
I can ask for permission.
İzin isteyebilirim.
I can ask and answer questions about what people are doing now.
İnsanların şimdi ne yaptıkları hakkında.Soru sorabilir ve cevaplayabilirim.
I can describe shelter life.
Barınak yaşamını tanımlayabilirim.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

LET’S PRACTİCE
Activity 1.
1.Aktivite.
Choose the correct options.
Doğru seçenekleri seçin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

Activity 2
a) Match the words in the boxes. Then, complete the text.
a) Kutulardaki kelimeleri eşleştirin. Ardından metni tamamlayın.
b) Read the text above and write True or False.
b) Yukarıdaki metni okuyun ve Doğru veya Yanlış yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

Activity 3
Ask questions with the given verbs.
Verilen fiillerle sorular sorun.
Activity 4
Do the puzlle.
Bulmacayı çözün.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

Activity 5
Fill in the blanks with the questions below and act out.
Boşlukları aşağıdaki sorularla doldurun ve harekete geçin.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu