Kitap Cevapları

5.Sınıf Matematik Tuna Yayınları Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 15-53 Cevapları

5.sınıf Matematik ek olarak ders çalışmak isteyeceğiniz Tuna Yayınlarının yapmış olduğu Ders Kitabının Sayfa 15-53 arasındaki sayfalarının cevapları resimli olarak paylaşım yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için takipte kalınız.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1) Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
2) Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.
a) Bir milyon iki yüz on bin yüz elli
b) Kırk beş milyon altı yüz yirmi bir bin doksan üç
c) Yüz elli üç milyon sekiz yüz elli altı bin yedi yüz kırk iki
3) Aşağıda verilen sayılardaki 3 rakamının basamak değerini noktalı yerlere yazınız.
4) Aşağıda verilen sayılarda kırmızı ile belirtilen bölüklerin adlarını yazınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

5) 2018 yılı sonunda Kırıkkale’nin nüfusu 286 602 ve Hakkâri’nin nüfusu 286 470’dir. Bu illerin nüfuslarını karşılaştırınız. Hangi ilin nüfusu daha fazladır? Açıklayınız.
6) Aşağıdaki basamak tablosunu 25 490 387 sayısını oluşturan rakamların basamak
değerlerini yazarak tamamlayınız. Bu sayının yazılışını bölük isimleriyle ve çözümlenmiş
biçimde noktalı yerlere yazınız.
7) Aşağıda verilen sayıları karşılaştırarak aralarındaki kutucuklara “<” veya “>” sembollerinden
uygun olanı yerleştiriniz. Hangi sembolü kullanacağınızı nasıl belirlediniz? Açıklayınız.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Örüntü Oluşturuyorum
Araç Gereçler: kareli kâğıt, kalem.
◆ Sınıfınızdaki arkadaşlarınızla 5 kişilik gruplar oluşturunuz.
◆ Grup arkadaşlarınızla kareli kâğıda oluşturacağınız örüntünün kuralını belirleyiniz.
Örneğin 1 birim kare ile başlamışsanız her adımda üste 1 birim kare, sola 1 birim kare
ve sağa 1 birim kare çizmek gibi bir örüntü kuralı belirleyebilirsiniz.
◆ Belirlediğiniz örüntü kuralına göre ilk 4 adımı oluşturunuz.
Örüntü kuralına göre her bir adımı oluşturmak için gerekli olan birim kare sayısını
hesaplayınız. Örneğin örüntüye 1 birim kare ile başlayıp ikinci adımda birinci adımdaki
birim karenin sağına, soluna ve üstüne birer birim kare çizdiyseniz örüntünün kuralı her
adımda 3 birim kare eklemek şeklindedir.

1. adımda 1 + 3
2. adımda 1 + 3 + 3
3. adımda 1 + 3 + 3
Örüntü: 1 4 7 10 13 …
◆ Oluşturduğunuz örüntünün kuralını arkadaşlarınıza anlatınız. Diğer gruplardaki arkadaşlarınızdan
bu örüntünün 5 ve 6. adımlarını oluşturmalarını isteyiniz.
◆ Arkadaşlarınızın oluşturduğu örüntüleri inceleyiniz. Bu örüntülerin her bir adımında
kaç birim kare kullanıldığını hesaplayarak kurallarını bulunuz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

1) Aşağıda verilen sayı örüntülerindeki her terim bir önceki terime aynı sayı eklenerek elde edilmiştir. Buna göre bu örüntülerde verilmeyen terimleri noktalı yerlere yazınız.
2) Bir sayı örüntüsü 7’den başlayarak üçer ilave etmek suretiyle oluşturulmuştur. Bu
sayı örüntüsünün,
a) İlk 5 terimini yazınız.
b) 10. terimi kaçtır?
c) 13. terimi kaçtır?
3) Esra nine, çiftliğindeki ineklerden günde 40 L süt sağmaktadır. Buna göre aşağıda istenenleri yapınız.
a) Esra nine, 1 haftanın sonunda kaç litre süt
sağmış olur? Bulunuz.
b) Defterinize 10 gün boyunca sağılan süt miktarını
gösteren bir tablo oluşturunuz.
c) Esra nine, kaçıncı günün sonunda 120 L süt
sağmış olur? Bulunuz.
Yukarıda bir şekil örüntüsü verilmiştir. Buna göre aşağıda istenenleri yapınız.
a) Her adımdaki kare ve top sayılarını belirten aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.
b) 8. adımdaki top sayısının kare sayısından kaç fazla olduğunu bulunuz.
c) Kaçıncı adımda 7 top olduğunu bulunuz.
ç) Kaçıncı adımda 10 kare olduğunu bulunuz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
2) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1)Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız.
2) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

1) Bir kırtasiyede hafta sonu 153, hafta içi 127 kurşun kalem satılmıştır. Buna göre hafta sonu satılan kalem sayısının hafta içi satılan kalem sayısından kaç fazla olduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.
2) 1 528 + 354 işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.
3) 324 + 165 işleminin sonucunu sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.
4) 2017 yılında Samsun’da 96 420 ton, Trabzon’da 41 594 ton fındık yetiştirilmiştir. Buna göre Samsun’da yetiştirilen fındık miktarının Trabzon’da yetiştirilen fındık miktarından kaç ton fazla olduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.
5) 4 619 + 3 183 işleminin sonucunu sayıları en yakın onluğa, en yakın yüzlüğe ve en
yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Tahminlerinizden hangisi işlem sonucuna daha
yakındır?
6) 7 543 – 2 386 işleminin sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe ve en yakın binliğe yuvarlayarak
tahmin ediniz. Tahminlerinizden hangisi işlem sonucuna daha yakındır?.

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Yapıyorum
Araç Gereçler: onluk taban blokları.
3 x 21 işleminin sonucunu modelleyerek bulunuz.
◆ 21 sayısını onluk taban bloklarını kullanarak yandaki gibi
modelleyiniz.
◆ 21 sayısını temsil eden modelden 3 tane
oluşturunuz.
3 x 21 işlemini temsil eden modelde kaç
tane onluk ve birlik blok olduğunu belirleyiniz.
◆ Oluşturduğunuz modelde 3 x 21 işleminin
sonucunu nasıl elde ettiğinizi açıklayınız.
◆ Bu çarpma işlemini farklı bir yolla yaparak sonuçları karşılaştırınız.
◆ 5 x 23 işleminin sonucunu yukarıda yaptığınız işlemleri tekrarlayarak bulunuz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1) Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
2) Bir manav, içinde 52 adet elma bulunan kasalardan 15 tane almıştır. Buna göre kasalarda toplam kaç tane elma olduğunu bulunuz.
3) Bisiklet sporu yapan Ece, her hafta 210 km bisiklet sürmektedir. Buna göre Ece’nin 45 haftada kaç kilometre bisiklet süreceğini bulunuz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1) Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölüm ve kalanı bulunuz.
2) Bir sınıftaki 22 öğrenciye 132 adet şeker eşit olarak paylaştırılırsa her öğrenciye kaç şeker düşer? Bulunuz.
3) Fiyatı 1 980 TL olan bir buzdolabı 12 eşit taksitle alınırsa her bir taksit kaç lira olur? Bulunuz..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını tahminlerinizle karşılaştırınız.
2) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını bularak tahminlerinizle
karşılaştırınız..

5.Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemi Yapıyorum
◆ Zihninizden bir sayı tutunuz.
◆ Zihninizden tuttuğunuz sayıyı 10, 100 ve 1 000 ile ayrı ayrı çarpınız. Elde ettiğiniz
çarpımların çarpanlarla nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklayınız.
◆ Bir doğal sayıyı 10, 100 ve 1 000 ile zihinden çarpmak için nasıl bir yöntem uygulanabilir?
Açıklayınız.
◆ Zihninizden tuttuğunuz sayıyı 8 ile çarparak çarpımı not alınız. Zihninizden tuttuğunuz
sayının üç kez iki katını alarak bulduğunuz çarpımı da not alınız. Bulduğunuz
çarpımları karşılaştırınız. Bu çarpımlar eşit midir? Açıklayınız.
◆ Zihninizden tuttuğunuz sayıyı 9 ile çarparak çarpımı not alınız. Zihninizden tuttuğunuz
sayıyı 10 ile çarpıp bulduğunuz sonuçtan zihninizden tuttuğunuz sayıyı çıkarınız.
Yaptığınız işlemlerin sonuçları eşit midir? Açıklayınız.
◆ Zihninizden tuttuğunuz sayıyı 5 ile çarparak çarpımı not alınız. Zihninizden tuttuğunuz
sayının sonuna 0 ekleyip elde ettiğiniz sayıyı 2’ye bölünüz. Yaptığınız işlemler
sonucunda bulduğunuz sonuçlar eşit midir? Açıklayınız..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu