Kitap Cevapları

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları

5.Sınıf İngilizce 3.Ünite  cevapları oluşturulmuştur. Oluşturulan soru cevapları sıralı bir şekilde paylaşılmıştır. Sitemizde yer alan diğer derslere de göz atabilirsiniz.

.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

I play checkers(1) with my brother at home. My brother and I like checkers. I like tag game,(2) too. I play tag with my friends at school. I also play Chinese whisper(3) with my friends.
Evde erkek kardeşimle dama (1) oynuyorum. Kardeşim ve ben dama severiz. Ben de etiket oyununu (2) seviyorum. Okulda arkadaşlarımla etiket oynarım. Ayrıca arkadaşlarımla Çince fısıltı (3) oynuyorum.
I play dodge ball (1) with my friends at
school. It’s so fun. I like blind man’s buff.(2) I play blind man’s buff with my friends, too. In my free time, I also do sculpting.(3) I like sculpting.
Şu saatte arkadaşlarımla yakar top (1) oynuyorum. Bu çok eğlenceli. Kör adamın oyununu severim. (2) Arkadaşlarımla da kör adam oynarım. Boş zamanlarımda heykeltraşlık da yapıyorum. (3) Heykel yapmayı seviyorum.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı
1b.Number the pictures.
Resimleri numaralandır.
1c.Complete the table.
Tabloyu tamamla.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

2a. Listen and read.
2a.Dinle ve oku.
1.No, I don’t, but I collect stamps, go camping and fishing.
1.Hayır oynayamam fakat pullarla koleksiyon yapar, kampa gider, balık tutarım.
2.Yes, we play blind man’s buff and we play Chinese whisper, too.
2. Evet, kör adam tutkunu çalıyoruz ve Çin fısıltısı da çalıyoruz. Max kör ebe oynar mısın?
3. Collecting stamps, making origami and sculpting.
3.Pullarla koleksiyon origami yapmak ve heykel yapmak.
4.No, I can’t do sculpting, but I can play checkers, tag and dodge ball.
4.Hayır, heykel yapamam ama dama oynayabilirim, etiketleyebilir ve kaçma topu oynayabilirim.
2b. Listen again and tick or cross.
Dinle ve tik yada çarpı at.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

2c.Use the information in exercise 2b and talk about the characters.
2c.Egzersiz 2b’deki bilgileri kullanın ve karakterler hakkında konuşun.
This is Gina and she lives in Rome.
Bu Gina Roma’da yaşıyor.
She likes camping, fishing and collecting stamps.
Kamp yapmayı, balık tutmayı ve pul koleksiyonu yapmayı seviyor.
2d.Listen and check your answers.
2d. Dinle ve cevaplarını kontrol et.
2e.Work in groups of three. Ask and answer questions to complete the table.
2e.3’lü gruplar halinde çalışın. Sorarak ve cevaplayarak tabloyu tamamlayın..

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

2f. Use the information in exercise 2e and talk about yourself and your friends.
2f. Egzersiz 2e’deki bilgileri kullanın ve kendiniz ve arkadaşlarınız hakkında konuşun.
2g.Choose an ID card on pages 165, then ask and answer questions.
2g. Sayfa 165’te bir kimlik kartı seçin daha sonra soruları cevaplayın..

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

Duygu sees her friends in her dream! She wants to play chess. Let’s help her.
Duygu, rüyasında arkadaşlarını görüyor! Satranç oynamak istiyor ona yardım edelim.
3a.Read Duygu’s dreams and fill in the gaps with can or can’t.
3a.Duygu’nun hayallerini okuyun ve boşlukları can ya da can’t doldurun.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

3b. Mark the sentences as True (T) or False (F).
3b.Cümleleri doğru (T) veya yanlış (F) olarak işaretleyin.
3c. Ask questions for the answers below.
3c. Aşağıdaki cevaplar için sorular sorun.
Make a poster about your hobbies and favourite games and write their names.
Hobileriniz ve favori oyunlarınız hakkında bir poster yapın.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

1. Group the games and hobbies. Then, listen and check.
1. Oyunları ve hobileri gruplayın . Daha sonra dinleyin ve kontrol edin.
2. Complete the questions and answer them for yourself. Then, ask and answer the questions with your friends.
2. Soruları kendince sor ve cevapla. Daha sonra arkadaşlarınla birlikte ve cevapla..

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

3.Look at the table and write about these people’s likes and dislikes.
3. Masaya bakın ve bu insanların hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler hakkında yazın.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

4.Answer the questions about the characters.
Karakterlerle ilgili soruları cevaplandır.
What can and can’t they do?
Onlar can and can’t they do?

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu