Kitap Cevapları

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları

Sosyal Bilgiler kitabındaki yer alan 1.Ünite sayfaları arasındaki sayfalarında konu cevapları net olarak cevaplanmıştır. Kolay bir şekilde soru cevaplarını görebilirsiniz. Diğer konularımızdaki sayfaları da inceleyerek diğer dersleri de bulabilirsiniz.

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

“Herhangi bir olayın ortaya çıkması tek bir nedenle açıklanamaz.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Açıklayınız.

Olayların birden fazla nedeni ya da sonucu olabilir. Bu duruma çok boyutluluk denir. Örnek olarak yaşadığımız kente üniversite açılması bizi birçok yönden etkileyebilir. Okumamız için şehir dışına çıkmamıza gerek kalmaz ailemizden ayrılmayız ve ailemize mali olarak yük olmaktan kurtuluruz.Ayrıca yaşadığımız kente üniversite açılması şehrimizin kalkınması içinde önemlidir. Vermiş olduğumuz örneklerden açıklanacağı gibi bir olayın nedenleri ve sonuçları birden fazla olabilir.
Yandaki görseli inceleyerek trafik kazalarının nedenlerini ve sonuçlarını aşağıya yazınız.
Nedenleri:
Araba kullanırken cep telefonu kullanımı.
Yorgun ve uykusuz araç kullanma
Dikkatsizlik
Alkollü araç kullanımı
Çevreden kaynaklanan nedenler (yağmur, kar yağması ve yerlerin kaygan olması)
Sonuçları:
Maddi ve manevi kayıplar olur.
Trafik akışı bozulur.
Psikolojik sorunlar yaşanır.
Kendine güven sorunu ortaya çıkabilir.

 

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları
1. Plastik torba kullanımının yaygınlaşmasının nedenleri nelerdir?

Devletimizin almış olduğu karar sonrası plastik poşetlerin paralı olması nedeniyle plastik torba kullanımı yaygınlaşmıştır. Plastik torbaların tercih edilme sebebi ise uzun süre kullanım için uygun olması ve sağlam olmasıdır.
2. Plastik torba kullanımının yaygınlaşması diğer canlıların yaşamlarını nasıl etkiler?
Plastik torbalar doğada uzun sürede kaybolduğu için doğaya ve diğer canlılara zarar vermektedir.Örneğin; denizlerde balina ve yunus gibi deniz canlıları yem sanıp plastik torbaları yutabilir.Bu durumda hayvanların ölümüne neden olabilir.

3. Çevre kirliliği sorununa duyarlı davranan insanlar, bu sorunu gidermek için ne gibi çözüm önerileri getirmişlerdir?
Bunun için öncelikli olarak kesinlikle çöplerimizi doğaya atmamalıyız. Çünkü doğada plastik cam vb. çöplerin yok olması yıllar sürmektedir.
Geri dönüşümü kullanarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayabiliriz.
Plastik , naylon poşetler yerine doğa dostu kağıt torbalar kullanmalıyız.
Ev ve fabrika bacalarında çıkan gazlar için filtre kullanmalıyız.
Enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmalıyız.
Araçların egzozlarından çıkan gazlar çevreyi kirlettiği için toplu taşıma tercih etmeliyiz.

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları
TEMA’nın kuruluş amaçları nelerdir?
TEMA’nın çalışmaları, diğer canlı türlerinin yaşamını nasıl etkiler?
TEMA’nın çalışmaları, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?

TEMA’nın çalışmaları, çevre bilincinin gelişmesi açısından ne gibi sonuçlar doğurur?

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları

Okulda ve evde sizden beklenen davranışlar nelerdir? Açıklayınız.
Evde Sizden Beklenen Davranışlar
● Odamızı temiz ve düzenli tutmak.
● Derslerde başarılı olmak için gerekli olan çalışmaları yapmak
●Sofra hazırlanırken ve kaldırılırken yardım etmek.
● Okul çantamızı hazırlamak.
● Aile büyüklerine saygılı davranmak ve onların sözünü dinlemek.
Okulda Sizden Beklenen Davranışlar
●Okula zamanında gelmeliyiz.
● Ödevleri zamanında yapmalıyız.
● Bireysel farklılıklara saygı göstermeliyiz.
● Okul ve sınıf eşyalarını korumalıyız.
● Okul ve sınıf nöbetlerinde verilen görevleri yerine getirmeliyiz.
● Okul kaynaklarını tasarruflu kullanmalıyız.
● Ortak kullanım alanlarını temiz tutmalıyız.
● Okul çalışanlarına ve tüm öğrencilere saygılı olmalıyız.

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

Yukarıdaki haberi vatandaş olma sorumluluğu açısından yorumlayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yaşadığımız yerleri , doğayı ve çevreyi temiz tutmalıyız. Doğayı kirleten insanları gördüğümüz zaman onları uyarmalıyız ve çevremizde gördüğümüz çöpleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları
Öğrendiklerimi Uyguluyorum
A. Kişisel ihtiyaçlarınızı ve farklı gruplardaki sorumluluklarınızı göz önüne alarak nitelikli bir günlük plan hazırlayınız. Bu planı hazırlarken dikkat ettiğiniz unsurları arkadaşlarınızla paylaşınız.

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

“Çocuk hakları” kavramından ne anlıyorsunuz? Sizce bu kavram neden ortaya çıkmış olabilir?
Çocuk hakları; dünya üzerindeki tüm çocukların din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın sahip olduğu haklardır. Bu haklar, tüm çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişebilmesi için önemlidir. Çocuk hakları kavramının ortaya çıkması dünya üzerinde yaşayan bütün çocukların eşit haklar sağlanarak ihtiyaçların giderilmesi için çıkmıştır. Çünkü her çocuğun iyi bir eğitim , sağlık imkanlarından vb. imkanlardan yararlanması gerekmektedir.

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları

“Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne neden ihtiyaç duyuldu?” sorusuna siz nasıl bir cevap verirdiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Çünkü çocukların büyükler kadar bir şeyleri yapacak güçleri yoktur.Korunmaya iyi bir eğitim almaya muhtaçtırlar.
5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları
Dünya’nın farklı bölgelerinde, çalışan çocuklar hangi haklarını kullanamamaktadırlar? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Eğitim hakkı, sağlık hakkı , yaşama ve gelişme hakkı , ekonomik sömürüden korunma hakkı , dinlenme ve eğlence gibi haklarını kullanmamaktadır.

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

Açlık sorunu ile etkili bir mücadele için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız?
Açlık sorunlarının ortadan kalkması için hepimize görev düşmektedir. Öncelikli olarak herkes çevresinde açlık sıkıntısı çeken insanlara yardım etmelidir. Bunun yanı sıra Televizyon , radyo gibi iletişim araçlarında kampanyalar yapılarak yardıma muhtaç insanların sorunları çözülebilir.
5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları
1. Yapılan bu çalışma çocukların hangi haklarını korumaya yöneliktir?
Yapılan bu çalışma onların sokaklarda para kazanması değil okullarda iyi bir eğitim alıp gelecekte güzel bir meslek sahibi olması içindir.
2. Bu çalışmanın çocuklara ne gibi faydaları olabilir?
Çocuklar artık para kazanmak zorunda kalmayacak ve derslerine daha rahat çalışıp iyi bir eğitim alacaktır.
3. Sizin yaşadığınız bölgede çocuk haklarının korunmasına yönelik ne gibi çalışmalar yapılıyor?
Çocuk Koruma ve Araştırma merkezi açılmıştır.

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

Öğrendiklerimi Uyguluyorum
Aşağıdaki görsellerin yanına çocukların sahip olduğu haklardan hangisiyle ilişkili olduğunu yazınız.

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları
A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, ülkemizde sanayinin en hızlı geliştiği yerlerden biridir. Otuz yıl öncesinde küçük bir kasaba olan bölgede, bugün birçok fabrika vardır. Bu değişim insanların yaşamlarını farklı şekillerde etkilemektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olayın insanların ekonomik yaşamlarına olan etkisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Bölgede yeni iş kollarının ortaya çıkması
B) Bölgenin doğal ortamında değişikliklerin yaşanması
C) Bölgedeki eğitim seviyesinin yükselmesi
D) Bölgedeki canlı çeşitliliğinin azalması
2. Sosyal Bilgiler dersi sayesinde eleştirel düşünebilmeyi öğrenir, kendi kararlarımızı verebilmenin önemini anlar, ilgi ve yeteneklerimizin farkına varırız.
Buna göre Sosyal Bilgiler dersinin bireye sağladığı faydalarla ilgili,
I. İlgi ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
II. Etkin ve üretken bir yurttaş olmamıza yardımcı olur.
III. Teknolojinin gelişimine ayak uydurmamızı sağlar.
yargılarından hangileri ne ulaşılabilir?
A) Yalnız III. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.
3. “Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.” Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Madde 13 Bu maddeye göre;
I. Çocuklara tanınan bu hak tüm dünya ülkelerinde geçerlidir.
II. Çocuklar istedikleri herhangi bir yolla düşüncelerini ifade edebilir.
III. Çocukların özel hayatlarının gizliliği güvence altına alınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III

5.Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kavramlardan uygun olanı ile tamamlayınız.
C. Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal Bilgiler dersinin etkin bir vatandaş olarak size sağladığı katkılar nelerdir?
Vatandaşlık sorumluluklarımızı öğreniriz.
Hak ve özgürlüklerimizin neler olduğunu.
Çevre kirliliğini önleme ve ülke kaynaklarına duyarlı olma.
Etkin bir vatandaş olmanın önemi ve toplum bilincini öğreniriz.
2. Çevre kirliliği ve trafik kazalarının tek bir nedene bağlı olmaması neyin göstergesidir?
Birden fazla nedenden dolayı kaynaklanacağının göstergesidir.Örneğin trafik kazalarının birden fazla nedeni vardır.
3. Kişisel zamanımızı planlama size ne gibi faydalar sağlar?
Hayatımız bir plan ve program içinde geçer. İşlerimizi tam zamanında hızlı bir şekilde hallederiz.Zamandan tasarruf ederiz.
4. Ailenizde söz alıp düşüncelerinizi ifade ederek hangi hakkınızı kullanmış oluyorsunuz?
Düşüncemizi açıklama ve fikirlerimizi söyleme özgürlüğü.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu