Dosyalar

Aşamalı ve Seyreltilmiş Hibrit Eğitim Modeli Raporu

Aşamalı ve Seyreltilmiş Hibrit Eğitim Modeli Raporu, 16.11.2020 ara tatil Kasım Ayı seminer raporu. Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi Raporudur.

Aşamalı Ve Seyretilmiş Hibrit Eğitim MODELİ RAPORU Word İndir

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI….mebokul.com…….. İLKOKULU

KASIM AYI ARA TATİL EĞİTİM SÜREÇLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU

…..Sınıflar Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim ile Hibrit Eğitim Süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi Raporudur.

Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 24-28 Ağustos tarihlerinde seminer dönemi ile başlamıştır. 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasındaki 3 haftada tamamen uzaktan eğitim yapılmıştır. 21 Eylül-13 Kasım tarihleri arasındaki 8 haftada yapılan aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikler giderilmeye çalışılmış ve Öğrenciler sınıf bazında gruplara ayrılmıştır. Pazartesi ve Salı günü 1. grup, Perşembe ve Cuma günü 2. grup okula gelerek eğitim öğretime devam edilmiştir. Çarşamba günleri EBA’dan canlı dersler yapılarak ders işlenişleri tamamlanmıştır.

Her iki gruptaki öğrencilerle aynı kazanımlar ve etkinlikler doğrultusunda dersler işlenmiştir.. Ders işlenişinde zümre toplantısında alınan kararlar neticesinde uygun metot ve yöntemler kullanılmıştır.

Mihver dersler okulda, diğer dersler ise ZOOM  ve  EBA’dan canlı dersler ile işlenmiştir. Sene başında yapılan yıllık plana uygun dersler işlenerek kazanımlar verilmiştir. Bütün sınıflarda ders süreleri düşürüldüğü için işlenen konuların kavranması ve pekiştirilmesine yönelik çalışmalara zaman çok az kalmaktadır. Ders süreleri ve sayıları azaltılmıştır. Oysa müfredatta bir sınırlandırma yapılmamıştır. Bu durumda bir kısım kazanımların verilememesi doğal bir sonuç olmaktadır.

Bu süreçte okuldaki temizlik ve hijyen çalışmaları ile ilgili bilgi ve görseller velilerimiz ile paylaşılmıştır.Bazı velilerimiz çocuklarının okula göndermek istemediler onlara taahütname gönderilerek doldurmaları istendi.Ve bu alınan  dilekçeler öğrenci dosyasına konuldu.

Salgının arttığı son dönemde bazı öğrenci ve velilerimizle, Covid-19 belirtisi olanlar dahil olmak üzere, temas kurulmaya çalışıldı.Temas kurulamayan öğrencilerimiz de oldu. Bu öğrenciler okula gelmemiş bu yüzden de devamsızlıklar artmıştır, pozitif ve temaslı görülen öğrenciler sınıf öğretmeni ve okul idaresince takip edilmiştir. Bu süreçte velilerimiz ve okul idaresiyle bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Uzaktan eğitim sürecini en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Burada bağlantı sorunları, tablet veya bilgisayar sorunları yaşayan öğrencilerimiz oldu. Ayrıca derslerde çocuk ev ortamında bulunduğu için anlatılan konuya konsantre olamamaktadır. Böyle olunca da bazı kazanımlar verildiği halde öğrenci tarafından alınmamaktadır. Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve faydalı olabilmesi için kesintisiz güvenli ve hızlı İnternet gerekmektedir. Bu olanak her öğrenciye sağlanmalıdır.Biz öğretmenlerde bu olanaklar olsa bile öğrencilerde de bazen olmuyor.Bunun için daha farklı yollarla da ulaşmaya çalıştık whatsapp vs.

Ders işlenişinde zümre toplantısında alınan kararlar neticesinde uygun metot ve yöntemler kullanılmıştır. Ders işlenişten sonra eve verilen ödev ve etkinlikler ile konular pekiştirilmiş, oluşan eksikler bir sonraki derste giderilmiştir.ZOOM ve  Eba’ daki canlı dersler sayesinde öğrencilerin büyük bölümüne ulaşılmış olup eksikleri gidermede bu dersler de etkin olmuştur. Ailelerin desteği de eğitimde önemlidir. Ailenin desteği olan öğrencilere daha kolay ilerlenmiş, eksikler en kısa zamanda tamamlanmıştır.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak adlandırılmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak adlandırılıyor. Hibrit eğitim sadece geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak değerlendirilmemelidir. İki farklı güç kaynağının bir arada olması şeklinde de tabir edilen hibrit eğitim modeli denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliğini arttırmak amacıyla yapılan yüz yüze eğitim olarak düşünülmelidir.

Online(Çevrimiçi): Online daha çok bilgi ve kavramaya yani öğrenmeye yönelik ilk bölümdür. Aynı zamanda bilginin kazanılması, tekrar edilmesine ve bilgiye yönelik yapılacak olan egzersizlere bağlı olması şeklinde açıklanabilir.

Yüz Yüze Eğitim: Yüz yüze eğitimle öğrenmeye yönelik daha ileri olan basamakları kapsıyor. Sentez, değerlendirme ve analizi öğrenmenin daha ileri ki aşamaları olarak görebiliriz. Bu bölüm etkileşimlerle desteklenmesi gerekir.

Seyreltilmiş Eğitim: Seyreltilmiş eğitim sınıflarda oluşan öğrenci sayısının en aza indirmek için okul süreleri, saat dilimlerine ayırıyor. Böylece öğrencilerin saatleri çakışmadan farklı saatlerde okullara gitmesi sağlanıyor ve aynı zamanda sınıflarda oluşan yoğunluğu azaltılması amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu