Kitap Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları

MEB Yayınları 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite sayfalarının cevapları konumuzda paylaşılmıştır. Cevaplar özenle hazırlanmış olup eksiksiz olarak sunulmaktadır.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları

Match the cuisine with the pictures. Share them with your classmates.
Mutfağı resimlerle eşleştirin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Listen to the recording. Write the names of the food above in the blanks according to their
preferences.
Kaydı dinleyin. Yukarıdaki yiyeceklerin isimlerini boşluklara, bunlara göre yazın.
tercihler.
Which cuisine do you prefer? Share your answers by giving a simple description.
Hangi mutfağı tercih edersiniz? Cevaplarınızı basit bir açıklama vererek paylaşın.
I prefer American cuisine. Steak is my favorite meal. You grill meat and serve with sauces.
Amerikan mutfağını tercih ederim. Biftek en sevdiğim yemek. Etleri ızgara yapıp soslarla servis ediyorsunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları

Match the cooking methods with the pictures.
Pişirme yöntemlerini resimlerle eşleştirin.
Read the text. What does Alp do at the end of his preparation?
Metni oku. Alp, hazırlıklarının sonunda ne yapıyor?.
Read the text again. Match the bold words with their definitions.
Metni tekrar okuyun. Kalın kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları
Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more example in each box.
Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir örnek daha ekleyin.
Study the sentences about describing process of an omelette.
Omlet sürecini anlatan cümleleri inceleyin.
Number the steps of cooking pasta from 1 to 6 and share the process of pasta by using linkers (first, second, …) in the classroom.
Makarna pişirme adımlarını 1’den 6’ya kadar numaralandırın ve sınıfta bağlayıcıları (birinci, ikinci, …) kullanarak makarna sürecini paylaşın.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

Look at the pictures. Tick ( ) three of them you usually use while you are making desserts.
Resimlere bakmak. Genellikle tatlı yaparken kullandığınız üç tanesini () işaretleyin.
Listen to the recording. Tick ( ) the ingredients in the list you hear.
Kaydı dinleyin. Duyduğunuz listedeki malzemeleri işaretleyin ().
Write the recipe of your favorite dessert by using linkers (first, second, …) to describe the process.
İşlemi açıklamak için bağlayıcıları (birinci, ikinci, …) kullanarak en sevdiğiniz tatlının tarifini yazın.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

Scan the text. Tick ( ) the words you find in the text.
Metni tarayın. Metinde bulduğunuz kelimeleri işaretleyin ().
Read the blog. How many steps are there in the recipe?
Blogu okuyun. Tarifte kaç adım var?
Read the blog again. Answer the following questions.
Blogu tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

Work in pairs. Read the dialogue. Share your own recipe by exchanging ideas as in the sample.
İkili çalışın. Diyaloğu oku. Örnekteki gibi fikir alışverişinde bulunarak kendi tarifinizi paylaşın.
Match the sentences with the pictures and write your own sentences by using the bold words.
Cümleleri resimlerle eşleştirin ve kalın kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi yazın.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Bu ünitedeki yeni kelime ögelerini ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.
Prepare a poster about your favorite meal and provide the preparation process as in the sample.
En sevdiğiniz yemek hakkında bir poster hazırlayın ve örnekteki gibi hazırlık sürecini sağlayın.
How well can you do these things? Tick ( ) the chart.
Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ()

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

1. Match the words/ phrase with the pictures (There are two extra words.)
1. Kelimeleri / ifadeyi resimlerle eşleştirin.
(İki ekstra kelime var.)
2. Match the halves to make a phrase. (There is one extra word.)
2. Bir cümle oluşturmak için yarımları eşleştirin. (Fazladan bir kelime var.)
3. Put the sentences into the correct order.
3. Cümleleri doğru sıraya koyun.
4. Listen to the recording and complete the recipe with a word or phrase.
4. Kaydı dinleyin ve tarifi bir kelime veya cümle ile tamamlayın.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

Solve the puzzle.
Yap boz u çöz.
Odd one out.
Garip biri çıktı.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

Look at the pictures. Put the sentences into the correct order.
Resimlere bakmak. Cümleleri doğru sıraya koyun.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları

Read the recipes. Write the ingredients for each soup.
Tarifleri okuyun. Her çorbanın malzemelerini yazın.
Match the questions with the correct answers. (There is one extra question.)
Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Fazladan bir soru var.)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu