Kitap Cevapları

7.Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 179-198)

7.Sınıf’a giden öğrenciler için Türkçe ders kitabının 179-198 arasında cevapları konumuzda sunulmuştur. Detaylı anlatım sunan konumuzda diğer derslere ait cevapları bulabilirsiniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
1.Karagöz ile Hacivat hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Araştırmalarınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

1.Etkinlik
a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir.Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız.
b. Aşağıda eş anlamlıları verilen sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

2.Etkinlik
a. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1.Karısı, Karagöz’ün neden dışarı çıkmasını istemiş?
Eve komşular geleceği için dışarı çıkmasını istemiş.
2.Karagöz doktor yerine kime gitmiş?
Hacivat’a gitmiş.
3.Karagöz yolda kimlerle karşılaşmış?
Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis ve Azeri ile karşılaşmış.
4.Karagöz’ün karşılaştığı kişiler niçin üzgünmüş?
Öleceklerini düşündükleri için.
5.Hacivat, kendisine danışan hasta kişilere ne söylemiş?
Verem olduklarını söylemiş.
6.Karagöz, Hacivat’a nasıl bir ders vermiş?
Hacivat Karagöz’e dileğini yapmasını istemiş. Karagöz de Hacivat’a dayak atmış.
b.Siz Karagöz’ün yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız ? Açıklayınız.
Hacivat sahte doktorluk yaptığı için yetkili kişilere şikayette bulunurdum.
3.Etkinlik
a. Okuduğunuz metin sahnede canlandırılabilir mi? Arkadaşlarınızla metnin türü hakkında tartışınız.
Metnin türü tiyatrodur. Metin sahnede canlandırılabilir.
b. Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.
1.Metinde geçen olay nedir?
Hacivat’ın elindeki kitap ile insanlara hastalık teşhisi koyması.
2.Metnin şahıs kadrosunda kimler vardır?
Karagöz, Hacivat, Tuzsuz Deli Bekir , Temel Reis, Azeri.
3.Metnin konusu nedir?
Sahte doktorluk
4.Metnin ana fikri nedir?
Hastalıklar konusunda bilgisi olmayan kişilere itibar etmemeliyiz mutlaka doktora danışmalıyız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

4.Etkinlik
Aşağıdaki cümlelerin taşıdığı anlam ilişkilerini örnekteki gibi karşılarına yazınız.
5.Etkinlik
Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz. Noktalı kutucuğa eşleştiremediğiniz kurala uygun bir örnek cümle yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

6.Etkinlik
Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.Sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılan cümleleri işaretleyip doğrularını altlarına yazınız.
7.Etkinlik
Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizerek bunların cümleye kattığı anlamı karşılarına yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

8.Etkinlik
Aşağıdaki unsurları kullanarak bir hikaye yazınız Hikayenizde öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerinden yararlanınız.
Mekan : Bir sahil kasabası
Zaman : Sonbahar
Kişiler : Zeliha, İsmail, Ömer ve Nermin
Olay : Balık tutarken fırtınaya yakalanma
FIRTINA
Bir sahil kasabasında sonbahar sabahı Zeliha, İsmail ,Ömer ve Nermin adlı dört arkadaş denizde balık tutmak için sandala binip açılırlar.
O sabah hava çok güzel deniz sakindir. Deniz çarşaf gibi dümdüz, dalgasız, sandal ise nazlı nazlı ilerliyordu. İsmail ile Ömer küreklere asılırlarken Zeliha ile Nermin ise balık tutmak için yemleri hazırlıyordu.
Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından balık tutacakları yere varırlar. İsmail ve Ömer hazırlanmış oltaları denize atarken Zeliha ve Nermin’de yiyecek bir şeyler hazırlıyorlardı.
Birden hava kararır, aniden bastıran rüzgar ile birlikte sanki dalgalar kızmışcasına çoşmuştur. Bu arada salda şiddetli bir şekilde sallanmaya başlamıştır. Çok korkan dört arkadaş ne yapacaklarını şaşırmışlardır.
Sonunda sal dalgalara daha fazla dayanamaz ve devrilir. Çocuklar da denize düşer. Kıyıya doğru var güçleriyle yüzmeye başlarlar. Sonunda yorgun ve bitkin halde kıyıya ulaşırlar.
Bu durumdan ders çıkarmışlardır.Artık hava durumunu incelemeden bir plan yapmayacaklardır.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1.”Ebru” ve “hat” sanatı hakkında izlediğiniz belgesellerden hangi bilgileri edindiniz.Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Ebru sanatı, geleneksel el sanatlarımızdandır. Kağıt süslemeciliğinde kitre, kola ,vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kağıda geçirilen bir süsleme sanatıdır.
Hat sanatı, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı yazma sanatıdır.Bu sanat yazı ve çizgilerle yapılır.
1.Etkinlik
Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz.Sonra bu sözcükleri sözlükten bulup anlamlarını yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
estetik : Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kurumsal bilimi , güzel duyu, bedii, bedliyat
koleksiyon : Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü.
hattat : Çok güzel el yazısı yazan sanatçı.
icazet : İzin
kavis: Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, eğmeç
akik : Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş.
kitre : Gevenden çıkarılan bir zamk türü, kestere
öd : Safra

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

2.Etkinlik
Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1.Hat sanatı nasıl ortaya çıkarmış?
Yazının estetik bir amaçla yazılmasıyla ortaya çıkmıştır.
2.Hat sanatı tarihimizde en çok hangi dönemde önem kazanmış?
Osmanlı döneminde önem kazanmıştır.
3.Hat sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?
Kalem, mürekkep ,kağıt, hokka.
4.”Ebru” sözcüğü ne anlama gelirmiş?
Farsça “bulut” anlamına gelirmiş.
5.Ebru sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?
Kitre, öd, toprak boya, at kılı ve gül dalından fırçalar.
3.Etkinlik
İzlediğiniz belgeseller ile metnin içeriğini karşılaştırınız.
Benzerlikler : İzlediğim ve dinlediğim metinde el sanatları hakkında bilgiler verilmiştir.
Farklılıklar : İzlediğim belgesellerde el sanatları görüntülü olarak anlatılmış, metinde ise ses anlatılmış. Belgesellerde el sanatlarının ortaya çıkışı, el sanatlarındaki ünlü kişiler , bu kişilerle yapılan röportajlar gibi detaylı bir anlatım vardır. Dinlediğim metinde ise detaylı anlatım yoktur.
4.Etkinlik
Metinde, düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Açıklayınız.
Tanımlama ve karşılaştırma kullanılmıştır. Hat ve ebru sanatı, tanımlama yöntemi ile anlatılmıştır. Hat ve ebru sanatının geçmiş ve günümüzdeki yeri hakkında ise karşılaştırma yapılmıştır.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

5.Etkinlik
a.Aşağıdaki yabancı sözcükleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.

b.Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak sizce doğru mudur? Neden?
Kesinlikle doğru değildir.Ana dilimizi korumak için her kelimenin Türkçe karşılığını kullanmak zorundayız.Çünkü yabancı kelimeler kullandığımızda, ana dilimiz gün geçtikçe yok olur. Ana dil milletlerin kültürlerini ve tarihlerini unutmamalarını sağlayan en önemli etkendir.
6.Etkinlik
Aşağıdaki duvar yazılarını inceleyiniz. Bunlarla ilgili görüşlerinizi açıklayınız.
Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur : Çocuklar büyüyünce geleceğin yetişkinleri olacaktır. Çocuklar nasıl yetiştirilirse gelecek de o şekilde şekillenecektir.
Dünü doğru okursan yarını sen yazarsın : Eğer tarihimizi iyi bilirsek, geçmişten yaşanan tecrübelere göre geleceğimizi daha doğru bir şekilde oluşturabilmek için önlemler alabiliriz.
Okumanın Zamanı Yoktur : İstediğimiz her zaman okuyabiliriz.
Umut, cesaretin yarısıdır : Bir işin olabileceği hakkında umudumuz varsa, o işe başlamak için gerekli olan adımları da kolayca atabiliriz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı

9.Etkinlik
a. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen fillerin altını çiziniz.
b.Altını çizdiğiniz filleri yapılarına göre tablonun uygun kutucuklarına yazınız.
10.Etkinlik
Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizip türünü örnekteki gibi işaretleyiniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız
1.Pandomim neymiş ?
Sözcükleri kullanmadan bir öykü anlatma, bir mesaj verme ya da bir karekteri canlandırma sanatıdır.
2.Pandomim sanatçıları, bir şeyler anlatmak için neler yaparlarmış?
Yüz ifadelerini ve beden hareketlerini kullanırlarmış.
3.Pandomim sanatçıları sahneye nasıl çıkarlarmış?
Yüzlerine özel makyaj yapar ve maske takarlarmış.
4.Pandomim gösterileri nerede yapılırmış?
Tiyatro salonlarında veya sokakta da yapılabilirmiş.
5.Pandomim sanatının dünyadaki ve ülkemizdeki öncüleri kimlermiş?
Ülkemizdeki öncüsü Erdinç Dinçer dünyadaki öncüsü ise Marcel Marceau’ymuş.
6.Metinden hangi anlatım biçimi kullanılmış.Açıklayarak yazınız.
Nesnel ve açıklayıcı bilgiler verilerek açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmıştır.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

C. Aşağıdaki cümleleri, verilen geçiş ve bağlantı ifadelerinden uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Ç. Aşağıdaki cümlelerden noktalama yanlışlığı yapılanların başına “X” işareti koyunuz.
D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı

3.Sorunun doğru cevabı C şıkkı
4.Sorunun doğru cevabı A şıkkı
5.Sorunun doğru cevabı B şıkkı
6.Sorunun doğru cevabı A şıkkı
Defterinize, Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız.
Sanat bir toplumu geliştiren onu geleceğe taşırken güzel duygularla beslenen en önemli şeydir. Eğer bir toplumda sanata sanat insanına önem verilmişse o toplum geri kalmış demektir. Hayat damarından kasıt nasıl ki insanda damar olmazsa yaşayamazsa sanat da olmazsa toplum yaşayamaz.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çalışmanın önemiyle ilgili özlü sözler derleyiniz. Bunlardan birini açıklayan kısa bir metin yazınız.
Albert Einstein : Çalışmak, sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.
Andre Maurois : Çalışmadaki devamlılık, her güçlüğü yener.
Anthony Trollope : Hiç kimse, hiçbir şey söylemeden, karıncadan, daha iyi öğüt veremez.
Çalışmadaki devamlılık her güçlüğü yener sözüyle anlatılmak istenen düşünce hedefimize ulaşmak için sabır ve azimle çalışırsak sonunda istediğimiz şeye mutlaka ulaşırız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu