Kitap Cevapları

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 5.Tema Sayfa 164-178 Cevapları

Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Ders Kitabı için sayfa 164-178 arasındaki sorularını cevaplarını konumuzdan edinebilirsiniz. Sitemizden 6.Sınıf ders kitaplarının cevaplarını kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları
1.Aile bizim için niçin önemlidir?
Çünkü ailemiz bizim üzüntülerimizi, sevinçlerimizi paylaştığımız, zor anlarımızda her zaman yanımızda olup bize destek olurlar.
2.Büyüklerimiz bizim için değerli midir? Niçin?
Evet değerlidir, çünkü onlar bizlere doğru kararlar almamızda yol gösterirler.Zor durumda kaldığımızda bizlere yardımcı olurlar.
3.Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.Sözünü açıklayınız.
Dinimizin bize emrettiği şeylerden biri de küçüklerimize merhamet etmek büyüklere saygı göstermektir.Küçüklere merhametli davranmamız gerekiyor ki bizim onların yanında olduğumuzu hissetmeleri, büyüklere ise saygı göstermeliyiz ki bizlere yol gösterip ihtiyaçlarımızı gidersinler.
4.Büyüklere saygı gösterilmeyen bir toplumda yaşamak ister miydiniz?
Hayır istemezdim.Çünkü büyüklere saygı olmayan bir toplumda mutlu huzurlu bir ortam olmazdı.Sürekli kavga ve tartışmalar yaşanırdı.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı

1.Etkinlik
Okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelimelerle ilgili boşlukları doldurunuz.Kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi tahminim kısmına “X” işareti koyarak belirleyiniz.
suna : Erkek ördek
gökçek : Güzel, sevimli (kimse)
emrihak : Ölüm
yaşmak : Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları gözleri açıkta bırakan ,ince yüz örtüsü.
2.Etkinlik
Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir?Aşağıya yazınız.
Yaşlılara hürmet etmek ve sevgi göstermek.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı

3.Etkinlik
Başlıkları verilmemiş aşağıdaki şiirlerden hangileri “Nineme Ninni” metninin konusuyla benzerlik göstermektedir?
Abdülkadir Budak’ın yazmış olduğu Bir Gül Çocuk metni ile Hasan Latif Sarıyüce’nin Çocuklara Şiirler metni benzerlik göstermektedir.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Ninenin başındaki yaşmak hangi yönüyle, neye benzetilmiştir?
Beyazlığı ile dolunayı saran buluta benzetilmiştir.
2.Şiirde nine anlatılırken çeşitli benzetmeler yapılmıştır.Bunlardan hangisi ya da hangileri hoşunuza gitti?
Ninenin kokusunun leylağa benzetilmesi hoşuma gitti.
3.Nine hangi acıları yaşamıştır? Bu, şiirin hangi dörtlüğünde anlatılmaktadır?
Evlat acısı yaşamıştır.Şirin üçüncü ve dördüncü dörtlüğünde anlatılmaktadır.
4.Şiirde anlatılan nine, hangi tarihi olaylara tanıklık etmiştir?
Yemen Savaş’ına tanıklık etmiştir.
5.Şiirin yazıldığı zamanda nine hayatta mıdır? Bunu nereden anlayabiliriz?
Şiirin altıncı dörtlüğünde geçen “Göçmen kuşlarla göçecek Mekanı uçmak ninemin” dizelerinden hayatta olduğunu anlıyoruz.
6.Şiiri yazan siz olsaydınız ninenizi nelere benzetirdiniz? Niçin?
Ninemi kırmızı güle benzetirdim.Çünkü ninem de gül gibi güzeldir.
7.Bu şiir için başka nasıl bir başlık konabilir?
Ninemin Zorlu Geçen Hayatı.
5.Etkinlik
Şiirle ilgili aşağıya bir soru da siz yazınız.Sorunuzu bir arkadaşınıza sorunuz.
Nine kaç şehit anasıdır?
6.Etkinlik
a. “Nineme Ninni” şiirinin özellikleriyle ilgili kim yanlış bir açıklama yapmıştır? Doğrusunu altta bırakılan boşluklara yazınız.
Tarık yanlış açıklama yapmıştır.
Doğrusu: Şiirin 6.dörtlüğünde redif yoktur.Dize sonlarındaki “ek” sesleri kafiyedir.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

b. Aşağıdaki dörtlüklerin kafiye ve rediflerini sıra arkadaşlarınızla birlikte bulup bırakılan boşluklara yazınız.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

8.Etkinlik
Büyüklerinizden birine sevginizi ifade etmek için iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız.
ANNEM
Sensin beni doğuran
Besleyip büyüten
İyi ki varsın
Canım annem
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki,
İyi ki varsın annem.
GELECEK DERSE HAZIRLIK

Ülkemizin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini anlatan resim ve fotoğraflar getiriniz.
Arama motorunuza ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri yazıp bulabilirsiniz.
Türkiye’mizi anlatan şiirler bulunuz.Hoşunuza giden bir şiiri ezberleyiniz.

GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE
Her taraf çiçekle
Donatılmış bir bahçe
Kokar dallarında güller
Güzel ülkem Türkiye

Senin topraklarında
Doğdun büyüdüm ben
Senin sularında
Oynadım güldüm ben

Ürünlerinden yedim
Toprağa ektim verdi
Tarihini de öğrendim.
Güzel ülkem Türkiye

Öğretmenimin Mektubu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları
1.Yurt kelimesinin anlamı nedir?
Bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçasına yurt denir.
2.Anadolu denince aklınıza neler geliyor?
Anadolu denince ülkemin doğal ve kültürel güzellikleri aklıma geliyor.
3.Yurdumuzun tarihi ve doğal güzellikleri hakkında neler biliyorsunuz?
Ülkemiz tarihi ve doğal güzellikler bakımından çok zengindir.Trabzon’da bulunan Uzungöl ve Sümela Manastırı görülmeye değer.Ayrıca İstanbul’da bulunan tarihi camilerde mutlaka gezilip görünmesi gereken yerlerdendir.
1.Etkinlik
“Öğretmenimizin Mektubu” nu dinlerken aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Yer Adları : Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz,Çukurova, Boğaziçi, Amasya,Konya, İstanbul, Erzurum, Bursa, Maraş, Rize, İzmir, Gemlik, Sarıköy, Söğüt Yaylası
Kişi Adları : Osman Gazi, Mevlana, Nasrettin Hoca, Hz.Süleyman, Fatih Sultan Mehmet Han,Yunus Emre, Nene Hatun, Sütçü İmam.
Tarihler : 1071 ve 1453 yılı
Tarihi Olaylar : Kurtuluş Savaşı
2.Etkinlik
Dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir.Bu kelimeler dinlediğiniz metinde hangi anlamda kullanılmıştır? İşaretleyiniz.
tulum : (X) Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi.
cephe : (X) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge
saz: (X) Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

3.Etkinlik
Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Konu : Anadolu’nun güzellikleri
Ana Fikir : Anadolu’da bulunan güzelliklere sahip çıkmalıyız.
4.Etkinlik
Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.”Biz bu topraklara sevgi çiçeklerini açtırmaya gelmişiz.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?
Anadolu topraklarında sevgiyle yaşayıp tüm topraklara sevgi duygusunu hakim kılmak istenmiştir.
2.”Bin yetmiş bir yılından beri Anadolu’da bayram var, düğün var her gün.” cümlesiyle hangi tarihi olay anımsatılmak istenmiştir? Bu olayın önemi nedir?
1071 yılında kazanılan Malazgirt Zaferi’ni anımsatmak istemiştir.
3.Yazarın metinde Yunus Emre’den söz etmesinin nedeni ne olabilir?
Yunus Emre sevgiyi temsil etmektedir.Yazar metinde sevgi duygusunu ön plana çıkarmak için Yunus Emre’den söz etmiş olabilir.
4.Metinde sözü edilen diğer Türk büyükleri kimlerdir?Bu kişilerin hangi özellikleri ön plana çıkarılmıştır?
Osman Gazi, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet Han, Nene Hatun, Sütçü İmam,Nasrettin Hoca ve Hz.Süleyman metinde sözü edilen kişilerdir.Vatana karşı olan sevgileri ön plana çıkarılmıştır.
5.Metinde hangi illerimiz ve bölgelerimiz, hangi özellikleriyle yer almıştır?
Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz,Çukurova, Boğaziçi, Amasya,Konya, İstanbul, Erzurum, Bursa, Maraş, Rize, İzmir, Gemlik, Sarıköy, Söğüt Yaylası.Tarihi ve doğal güzellikleriyle yer almıştır.
6.Metnin yazarı siz olsaydınız yurdumuzun hangi özelliklerinden, hangi değerlerinden söz ederdiniz?
Ben metnin yazarı olsaydım tarihi ve kültüründen söz ederdim.Çünkü Anadolu’nun tarihi ve kültürü üzerinde yaşayan toplumların kültürlerinin bıraktığı izlerdir.
7.Yazarın bayrak, vatan ve İstiklal Marşı’mızla ilgili düşünceleri nelerdir?
Türk bayrağının sonsuza kadar dalgalanmasını ve ezan seslerinin susmamasını istiyor.
8.Metinde bir tutarsızlık olduğunu düşünüyor musunuz?
Hayır düşünmüyorum.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Coğrafi keşifler hakkında bilgi toplayınız.
15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş keşiflere Coğrafi Keşifler denir.
İlk keşif denemeleri, Atlantik Okyanusu ve Afrika kıyılarına doğru, 14.yüzyılın başlarında Fransız ve Cenevizli gemiciler tarafından yapılmıştır.
Ay üzerine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu hakkında araştırma yapınız.
ABD tarafından 20 Temmuz 1969 tarihinde yapılmıştır.Ay üzerine yapılan ilk insanlı uzay uçuşu Apollo 11 görevidir.Bu görevde Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins adlı astronotlar yer almıştır.Neil Armstrong, Ay üzerine ayak basan ilk insandır.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

1.Şiirde milli kültürümüzün hangi ögeleri anlatılmaktadır?
Halaydan bahsedilmiştir.Halay çekerken kullanılan enstrümanlardan bahsedilmiştir.
2.Halayın oynanış şekli hangi dizelerde anlatılmaktadır?
“Dönün dalga dalga, yol yol dönünüz,” Dönün takım takım, kol kol dönünüz”, “Geniş geniş dönün bol bol dönünüz” gibi dizelerde anlatılmaktadır.
3.Şaire göre, halay oyunu ile birlik beraberlik arasında nasıl bir ilişki vardır?
İnsanların halay çektikçe aradaki kasvetin, gamın azalacağı ve birlikteliğin daha fazla olacağından söz etmiştir.
4.Şiirin ana duygusu nedir?
Milli kültüre olan sevgimiz ve halaya karşı sevincimiz, çoşkumuz.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

B.Aşağıdaki kelimelerle bu kelimelerin Türkçe anlamlarını eşleştiriniz.
1.analiz — ç. çözümleme
2.transfer — b.taşıma
3.organizatör — c.düzenleyici
4.fiks menü — d.tek liste
5.seans — a.oturum.
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1.Sorunun Cevabı D Ne iyi ettin de geldin.
2.Sorunun Cevabı C Sürmeyi tam öğrenemediği için bisikletini dışarı çıkarmıyor.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

3.Sorunun Cevabı A Türk kadınları höşmerim gibi özgün yemekler yapmakta çok maharetlidir.
4.Sorunun Cevabı C Anadolu’da bayramda seyranda davulla başlar.
5.Sorunun Cevabı B On yedi km. sonra şehrin tabelasını görürüz.
6.Sorunun Cevabı B Nasrettin Hoca, çok yönlü bir kişiliğe sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu