Kitap Cevapları

5.Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 111-125 Cevapları

5.Sınıf İngilizce 7.Ünite Sayfa 111-125 için cevapları oluşturulmuştur. Oluşturulan soru cevapları sıralı bir şekilde paylaşılmıştır. Sitemizde yer alan diğer derslere de göz atabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları

1.a. Answer the questions.
Soruları cevapla
b.Tick the activities you do at a party and add three more.
Bir partide yaptığınız aktiviteleri işaretleyin ve üç tane daha ekleyin.
2.Write the words under the correct pictures.
Doğru kelimeleri altına yaz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları

3.a) Circle your birthday and talk about it.
Doğum gününüzü daire içine alın ve bunun hakkında konuşun.
b) Read the dialogue and choose the correct option.
Diyaloğu okuyun ve doğru seçeneği seçin.
c) Ask your friends about their birthdays and complete the table.
Arkadaşlarına doğum günlerini sor ve tabloları tamamla.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları

4.a) Answer the questions.
Soruları cevapla.
b) Read the picture story and complete the shopping list.
Resim öyküsünü okuyun ve alışveriş listesini tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları

5.Read the speech bubbles.Ask questions about the pictures and answer them.
Konuşma balonlarını okuyun.Resimler hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları

6.Read the invitation card and answer the questions.
Davetiyeyi okuyun ve soruları cevaplayın.
7.Listen to the dialogue.What do her friends buy for Sue?
Diyalogu dinleyiniz.Arkadaşları Sue için ne satın alıyor.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları

8.a) Listen to the recording and match the people with the things they are talking about.
Kaydı dinleyin ve insanları bahsettikleri şeylerle eşleştirin.
b) Listen to the recording again and write their birthdays.
Doğum günü kaydını tekrar dinleyin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları

9.a) Look at the pictures and answer the questions.
Resimlere bakın ve soruları cevaplayın.
b) Read the pictures story and complete the sentences.
Resim öyküsünü okuyun ve cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları

10.Read the dialogue.Look at the pictures and make suggestions and excuses.
Diyaloğu oku. Resimlere bakın ve önerilerde bulunun.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları

a) 1’den 6’ya kadar olan sayıları küçük kağıt parçaları üzerine yazın, katlayın ve bunlardan birini seçin.
b) Bu numarayı gidin ve talimatları izleyin.
c) Soruları cevaplayın.
Not : Bir dönüşü kaçır seçeneğinde sıranızı bekleyin.Çiftler halinde oynayın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları

Prepare an invitation card for your birthday party.
Doğum günü partiniz için bir davetiye hazırlayınız.
Reflect on your English.
İngilizcenizi yansıtın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları

Etkinlik 1
Look at the pictures and complete the words.
Resimlere bak ve kelimeleri tamamla.
Etkinlik 2
Match the parts of the sentences and write.
Cümleleri bölümlerini eşleştirin ve yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları

Etkinlik 3
Put the dialogues into the correct order and act out.
Diyaloğları doğru sıraya koyun ve harekete geçin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları

Etkinlik 4
Look at the pictures and choose the correct statements.
Resimlere bakın ve doğru ifadeleri seçin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

Etkinlik 5
Read the message and mark True or False.
Mesajı okuyun ve Doğru veya Yanlış olarak işaretleyin.
Etkinlik 6
Order the words and answer the questions.
Kelimeleri sıralayın ve soruları yanıtlayın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu