Kitap Cevapları

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları

Başaran Yayınları 5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite için cevaplar konumuzda paylaşılmıştır. Cevaplar özenle hazırlanmış olup eksiksiz olarak sunulmaktadır.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı

1b. Read and practice.
1b. Oku ve pratik yap.
1c. Read the texts again and label the school subjects with the characters.
1c. Metinleri tekrar okuyun ve okul konularını karakterlerle etiketleyin.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

1.d. Match
1.d. Eşleştir.
Art ⇒ Sanat
Music ⇒ Müzik
Physical Education ⇒ Beden Eğitimi
Language Class ⇒ Dil Sınıfı
History ⇒ Tarih
Science ⇒ Bilim
Social Studies ⇒ Sosyal Çalışmalar

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı
2b. Match.
2b. Eşleştir.
2c. Listen and check.
2c. Dinle ve kontrol et.
2d. Use the ID cards on page 161 and talk.
2d. Sayfa 161’deki kimlik kartlarını kullanın ve konuşun.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

3a.Number the flags and write the nationalities.
3a. Bayrakları numaralandırın ve milliyetleri yazın.
3b.Match the languages with the flags.
3b. Dilleri bayraklarla eşleştirin.
Italian ⇒ İtalyanca
Greek ⇒ Yunanca
German ⇒ Almanca
Spanish ⇒ İspanyolca
Chinese ⇒ Çince
Indian ⇒ Hintçe
Turkish ⇒ Türkçe
Japanese ⇒ Japonca

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

3c. Listen and tick.
3c. Dinle ve işaretle.
3d. Now, use the ID cards on page 161 again and introduce them.
3d. Şimdi, sayfa 161’deki kimlik kartlarını tekrar kullanın ve tanıtın.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

4a. Read and order the pictures. Then, listen and check.
4a. Resimleri okuyun ve sıralayın. O zaman dinle ve kontrol et.
Hi! My name is Mia and I’m 9 years old. This is my school in China. Its name is Luhe Elementary School. We do exercise every morning. I like maths, art and science, but I dislike history and social studies. We speak English in language
classes.
Selam! Benim adım Mia ve 9 yaşındayım. Bu benim Çin’deki okulum. Adı Luhe İlköğretim Okulu’dur. Her sabah egzersiz yapıyoruz. Matematiği, sanatı ve bilimi seviyorum, ancak tarihten ve sosyal çalışmalardan hoşlanmıyorum. Sınıfta İngilizce konuşuyoruz.
4b. Listen again and complete the ID card.
4b. Tekrar dinleyin ve kimlik kartını doldurun.
4c. Listen and compare.
4c. Dinleyin ve karşılaştırın.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Make your timetable and talk about it.
Zaman çizelgenizi oluşturun ve bunun hakkında konuşun.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

1. Write the words under the correct category.
1. Kelimeleri doğru kategori altına yazın.
2. Answer the questions about yourself.
2.Kendinizle ilgili soruları yanıtlayın.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

3. Label the school subjects. Then, listen and check.
3. Okul konularını resimlerin altına yazın. O zaman dinle ve kontrol et.
Science ⇒ Bilim
Maths ⇒ Matematik
Language Class ⇒ Dil Sınıfı
History ⇒ Tarih
Art ⇒ Sanat
Social Studies ⇒ Sosyal Bilgiler
Geography ⇒ Coğrafya

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

4. Look at the ID card and write about Omari. Then, write an ID card about yourself and introduce it to your classmates.
4. Kimlik kartına bakın ve Omari hakkında yazın. Ardından bir kimlik kartı yazın kendiniz hakkında ve sınıf arkadaşlarınıza tanıtın.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

5.Fill in the blanks with nationalities or countries. Then, complete the crossword puzzle with these words.
5. Boşlukları milliyetler veya ülkelerle doldurun. Ardından, bu kelimelerle bulmacayı tamamlayın.
6. Match the questions with the answers.
6. Soruları cevaplarıyla eşleştirin.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu