Kitap Cevapları

4.Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.ünite Sayfa 10-48 Cevapları

Ders kitabı Matematik sayfa 10 -48 arasındaki kitap cevapları konumuzda yer almaktadır. Diğer kitap cevapları konulardan bulabilirsiniz.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Bir matbaada, 75 248 adet kitap basıldı.Matbaada basılan kitap sayısının kaç basamaklı bir doğal sayı olduğunu belirleyiniz. Doğal sayının okunuşunu yazınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
2. Kutucuklarda bazı doğal sayılar verilmiştir. Altı basamaklı doğal sayıların bulunduğu kutucukları boyayınız.
3. Engin Bey, beğendiği televizyonu aldı ve satıcıya ödeme yaptı. Yandaki görsele göre Engin Bey’in, satıcıya ödediği paranın kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz. Sayının okunuşunu yazınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
4.Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.
5.Doğal sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıda, bazı yüzer ve biner saymalar verilmiştir. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
2.Bir mağazada, her ay 1000 toka satılıyor. Mağazada 8 ay boyunca satılan aylık toka sayısının toplamını, biner ileriye doğru sayarak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
3.Bir fabrikada, önceden 3700 bisiklet üretilmişti. Fabrikada her gün 100 bisiklet daha üretildiğine göre 1 hafta boyunca, her günün sonunda
fabrikada üretilen toplam bisiklet sayılarını, yüzer ileriye doğru sayarak bulunuz. (Çözümü
defterinize yapınız.)

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Verilen basamak tablolarını tamamlayınız.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
2.Belirtilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.
3.Erdinç Bey, kendisine ait turizm şirketinden geçen yıl 75 900 TL kazanç elde etti. Erdinç Bey’in geçen yıl elde ettiği kazancın bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirleyiniz.
4.Verilen çözümlemelerdeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Serpil bu hafta 8633 saniye boyunca ödevlerini kontrol etti. Serpil’in ödevlerini kontrol ettiği süreyi, saniye biriminde en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. (Çözümü defeterinize yapınız.)
2. Verilen doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız.
3. Verilen doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıları noktalı
yerlere yazınız.
4. Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Selma Hanım, Melek Hanım, Kemal Bey ve Osman Bey, şirketlerinin yıllık kazançlarını hesapladılar. Selma Hanım, yıllık kazancının 86 340 TL, Melek Hanım 675 000 TL, Kemal Bey 240 000 TL ve Osman Bey 512 000 TL olduğunu gördü.
Hesaplanan yıllık kazançları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
2.Sıralamalar doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
3.Verilen doğal sayıları, küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
4. 42 603 < 348 410 < 326 300 < 186 240 < 960 007
Yukarıdaki sıralamada hangi iki doğal sayının yerleri değiştirildiğinde sıralama doğru
olur?

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

ETKİNLİK
• Yukarıdaki gibi bir sayı örüntüsü yazalım.
• Sayı örüntüsündeki ardışık sayılar arasındaki ilişkiyi belirleyelim.
Sayılar arasındaki ilişkiyi belirlerken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız.
Sayı örüntüsünün kuralını bulunuz.
Sayı örüntüsünün kuralını bulurken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Verilen sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız.
2. Kareli alanda, azalan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayı örüntüsünün
kuralını açıklayınız.
3.Kareli alanda, artan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayı örüntüsünün
kuralını açıklayınız.
4.8 20 32 44 56 68
Semra, yukarıdaki sayı örüntüsünü oluşturdu. Sayı örüntüsüne göre aşağıdaki ifadede
verilen noktalı yere “artan” veya “azalan” kelimelerinden uygun olanı yazınız.
“Semra’nın oluşturduğu sayı örüntüsü, …………..artan..…………….. bir sayı örüntüsüdür.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Taban blokları ile modellenen toplama işlemini yazınız.
2.Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
3.Toplama işlemlerindeki sembollerin yerine uygun rakamları yazınız.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Çıkarma işlemlerindeki sembollerin yerine uygun rakamları yazınız.
2. İşlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
3.Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
4.Yandaki tabloda bazı işlemler verilmiştir. İşlemleri zihinden yaparak işlem sonuçlarını tablodaki uygun yerlere yazınız.
5.Kutucuklardaki işlemleri zihinden yapınız..

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
1. Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.
2.Aşağıda, yüzer ve biner saymada söylenen bazı sayılar verilmiştir. Boş kutucuklara uygun sayıları yazınız.

3.Öğrencilerin belirttiği doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını belirleyiniz. Sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız.
4.Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
5. Aşağıdaki doğal sayıları, en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayılarla tabloyu doldurunuz.
6.Akademisyen Sedat Bey 137 026, Melahat Hanım 2613, Engin Bey 699, Sevim Hanım 68 208 ve Nil Hanım 26 300 sayfa kitap okumuştur. Akademisyenlerin okuduğu sayfa sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
7. Sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız.
8.Aşağıdaki sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız. Sayı örüntülerinin artan mı, azalan mı olduğunu belirleyiniz.
9.Toplama işlemlerinin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
10.Toplama işlemlerinde, sembollerin yerineyazılması gereken rakamları bulunuz.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

11. Çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
12. Çıkarma işlemlerini zihinden yapınız. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu